ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Tyskland opprettholdt sitt forbud mot å levere den tysk-produserte stridsvognen Leopard 2 til Ukraina, på møtet avholdt mellom forsvarssjefene i 50 land på Ramstein Air Base. Denne typen stridsvogn er regnet som en av de mest anvendbare og besittes av mange land som tidligere har kjøpt denne fra tyskerne. Problemet er at vognene betinget ikke kan leveres til tredjeland uten produsentlandets samtykke.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «American weapons stored in Israel sent to Ukraine» – link: https://www.em24.uk/american-weapons-stored-in-israel-sent-to-ukraine/

 

Mange av én type forenkler opplærings- og serviceprosessen

Leopard 2 A5

Det er samlet et stort antall stridsvogner av type Leopard 2 tilgjengelig hos ivrige giverland, stridsvognen som omfatter Ukrainas primære ønske om våpen til benyttelse for gjenvinning av de områdene som Russland ennå besitter.

En av de største fordelene ved denne ellers teknisk velutviklede stridsvognen, er at muligheten for mannskapenes overlevelse ved treff er stor i denne vognen sammenlignet med andre stridsvogner. Rutinert mannskap kan derfor enkelt bytte vogn og fortsette kampen i en tilsvarende ny vogn, om uhellet skulle være ute.

Ettersom det totalt finnes så mange tilgjengelige vogner hos disse potensielle velvillige giverland, medfører dette at opplærings- og serviceprosessen blir sterkt forenklet. Polen og Finland skal imidlertid så langt visstnok ha stilt et begrenset antall av sine Leopard 2 tilgjengelig for levering. Dette kan være vel og bra, men det fjerner fordelen ved å ha disponibelt et stor antall av samme type, hvilket det hadde medført dersom alle kunne ha levert.

Britene vil i alle fall sende sine stridsvogner Challenger 2 som en naturlig utvidelse av sin militærhjelp til Ukraina.

 

Politisk uro ved leveringsgodkjennelse

Forbundskansler Olaf Scholz

Tysk godkjennelse av levering fra land som har kjøpt denne stridsvognen, har hittil uteblitt. Dette idet tyskerne tilsynelatende forsøker å distansere seg noe fra Ukrainia-krigen for å unngå å bli direkte involvert, tydeligvis grunnet sin tidligere krigshistorie med Sovjetunionen, samt det forhold at etterkommeren, Russland, er en truende atommakt.

 

Annet våpenmateriell leveres til Ukraina

Fra møtet på Ramstein Air Base

Møtet på Ramstein Air Base har imidlertid ellers skaffet Ukraina en mengde godt utviklede våpentyper for å forsvare seg, og kan derved drive den europeiske proxy-krigen på ukrainsk jord mot russerne videre.

Amerikansk bistand vil ytterligere inkludere åtte Avenger luftvernsystemer, 350 Humvees – High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, 53 Mine Resistant Ambush Protected kjøretøyer, samt mer enn 100.000 runder med artilleriammunisjon og raketter. Dessuten også missiler for High Mobility Artillery Rocket System.

Andre løfter som ble kunngjort i forkant av Ramstein-møtet, inkluderte eksempelvis fra Polen en rekke S-60 luftvernkanoner med ammunisjon 70.000 skudd, ytterligere Stinger luftvernsystemer. Latvia vil bidra med to M-17 helikoptre. Litauen meddelte at landet sender to russiskproduserte Mil Mi-8 helikoptre og flere titalls L-70 luftvernkanoner med ammunisjon.

Giverlandene mener at ved et konstant press mot russerne i Ukraina, sikrer dette at disse ikke blir i stand konvensjonelt til å angripe Nato-land. Dette dersom russerne ikke ønsker å igangsette et atominferno som ingen vil kunne gå seirende ut av. Det vises likevel til avsnittet «En rotte som trenges inn i et hjørne vil angripe» i artikkelen «Desperate mobilisation of russian reserves» – link: https://www.em24.uk/desperate-mobilisation-of-russian-reserves/

 

Featured image: Forsvarsminister Boris Pistorius avviser leveranse av Leopard 2 stridsvogner

23/01/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!