ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den kinesiske utenriksminister Wang Yi konsoliderte i dag tidlig via video til en konferanse i Beijing, at landets forhold til krigen i Ukraina fortsatt ville forbli nøytral og at Kina ytterligere øker sin tilknytning til Russland.

 

Utenriksminister Wang hevdet at USA forverret forholdet til Kina, omfattet handel, teknologi, menneskerettigheter og krav i det vestlige Stillehavet. Kina har ikke gitt etter for vestlig press tilknyttet fordømming av invasjonen av Ukraina og innføring av sanksjoner mot Russland, til hvilket Kina ville forholde seg upartisk og objektiv. Wang mente imidlertid at dette påvirket store deler av Kinas forbindelse til Europa negativt, men landet ville likevel forsterke sine bånd til Russland.

 

Utenriksminister Wang Yi

Kina og Russland var tilsynelatende i samme båt med hensyn til økonomisk framtid både på amerikanske og europeiske markeder og teknologi. President Xi Jinping mener at kinesisk industri må bli mer selvforsynt, men erfaringene har vist at Kina og USA er avhengig av at forsyningskjeder opprettholdes, selv om USA betrakter Kina som sin hovedkonkurrent og vil blokkere denne, vil Kina forsøke å normalisere forholdet, mente Wang.

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Kina ønsker ikke å skade forholdet til Russland – https://www.em24.uk/kina-onsker-ikke-a-skade-forholdet-til-russland/

 

Featured image: Presidentene Vladimir Putin og Xi Jinping

26/12/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!