ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Israel sympatiserer naturligvis med Ukraina, men har likevel vist en nøktern tilbakeholdenhet over for russerne grunnet akselerert iransk ekspansjonisme og amerikansk tilbake-holdenhet under president Joe Biden. Dessuten kom russerne inn i israelernes nærområde som nabo de facto, etter disses innmarsj i Syria i 2015. I tillegg har russerne et nært vennskap med Iran, hvilken har som målsetting, total utryddelse av Israel.

 

Iran har ikke hatt noen muligheter for endelig å få utryddet Israel, men har tatt konkrete skritt for å utføre oppgaven i framtiden. Iranerne har plassert sin konstellasjon av proxy-militser langs Israels grenser, hvilke stadig får oppgradert sine arsenaler med stadig bedre våpen, herunder visstnok også missilparaply. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Israel har ikke noen plass i verdens framtid, sa Irans utenriksminister» – https://www.em24.uk/israel-har-ikke-noen-plass-i-verdens-framtid-sa-irans-utenriksminister/

USA har siden staten Israels etablering etter annen verdenskrig, vært statens gode og tradisjonelle støttespiller, samt umistelige allierte. President Biden har imidlertid redusert amerikanernes regionale styrke, som har vært den sentrale pilar i israelsk sikkerhet.

Israel er dessuten stadig mer bekymret for den amerikanske politiske venstresiden, men også den tilsynelatende isolasjonistiske høyresiden. Begge sider synes å foreta negative disposisjoner overfor Israel, hvilket vil svekke forholdet mellom disse to landene.

Det for jødene mest bedrøvelige forhold er faktisk at Washington støtter Teherans atomprogram, som er et simpelt fordekt, rent bombeprogram i israelernes øyne, for å gjøre endelig slutt på Israels eksistens. Det vises til artiklene – «Israel forventer amerikansk tiltak mot atom-Iran» – link: https://www.em24.uk/israel-forventer-amerikansk-tiltak-mot-atom-iran/ og  «Irans atombombe-planer» – link: https://www.em24.uk/irans-atombombe-planer/

 

Balansert forhold til Russland

Israelsk støtte-demonstrasjon

Tusenvis av israelere har likevel samlet seg til støtte for Ukraina og donert privat hjelp. Det vises til avsnittet «Må forholde seg nøytrale» i artikkelen «Ukraina til Israel for politisk støtte» – link: https://www.em24.uk/ukraina-til-israel-for-politisk-stotte/.

I løpet av det siste tiåret har regional utvikling tvunget Israel til å balansere sitt forhold til Russland-Ukraina-konflikten tilknyttet den israelske nasjonens vitale nasjonale interesser, herunder også hensyntatt at Israel besitter Vestbredden som heller ikke er internasjonalt godkjent, på samme måte som Russland besitter Krim-halvøya. Det vises blant annet til artikkelen «Utvidet antall boliger bygges på vestbredden» – link: https://www.em24.uk/utvidet-antall-boliger-bygges-pa-vestbredden/

 

Israelske forsvarsspesialister

Utenlandske hjelpestyrker

Likevel har et stort antall veltrente, israelske soldater, mange med kamperfaring, selvstendig og privat, sluttet seg til Kievs effektive avdelinger og bidratt til Ukrainas kampsuksess. Dette på samme måte som israelsk utviklede, smarte våpen, produsert i og levert av tredjeland, verserer i krigen og har ryddet store mengder russiske soldater av veien. I FNs generalforsamling stemte imidlertid Israel for resolusjonen som fordømte Russlands invasjon, samt overbeviste sin nyvunnede allierte De forente arabiske emirater, derom. Den israelske regjeringen har ellers bistått ukrainere med etterretning, sendt det beleirede landet ulike former for humanitær hjelp, tatt imot ukrainske flyktninger, samt har bygget feltsykehus. Det vises til artikkelen «200.000 ukrainere berettiget aliyah» – link: https://www.em24.uk/200-000-ukrainere-berettiget-aliyah/

 

Russerne i Syria

Russiske styrker i Syria

At russerne altså kom inn i israelernes nærområde som nabo de facto, etter disses innmarsj i Syria, skapte regionale endringer som har bevirket at israelerne er bekymret for å motarbeide det gjenoppståtte Russland som et tidligere Sovjet, relatert til dårlige fordekte trusler om å nøytralisere israelerne dersom disse involverer seg på ukrainsk side. Russland utnytter sin tilstedeværelse i Syria til dette formålet. Russland er imidlertid overbevist om israelerne primært vil ivareta egne sikkerhetsinteresser. Ifølge estimat skal Israel siden 2017 angivelig ha utført mer enn fire hundre luftangrep mot Iran og dennes allierte i Syria. Russland kunne ha utplassert sitt S-400-luftvernsystem for å forhindre de israelske luftangrep mot Hizbollah og Iran i Syria. Men i henhold til en stilltiende ordning kan Israel fortsette å angripe i Syria, mens de unngår utilsiktede sammenstøt med russiske tropper. Det vises til avsnittet «Russland kontrollerer Syrias luftrom» i artikkelen – «Våpenhvile i Syria mellom Russland og Tyrkia» – link: https://www.em24.uk/vapenhvile-i-syria-mellom-russland-og-tyrkia/

 

Israel trues

Russisk S-400 luftvernsystem

Helt siden starten av russernes invasjon av Ukraina, har disse utnyttet denne uskrevne ordningen for å hindre israelerne å støtte den amerikansk-ledede innsatsen til fordel for Ukraina, men har kontinuerlig minnet israelerne på, under krigens gang, om at ordningen kan kanselleres, hvilket vil stenge den syriske himmelen for israelske fly i tilfelle russiske interesser blir krenket. Israel har følgelig måttet avstå fra å iverksette handlinger som direkte kan skade russernes interesser i Ukraina, inkludert å unngå å støtte USAs fordømmelse av Russland i FNs sikkerhetsråd, dessuten å innføre sine egne sanksjoner mot Moskva, men bare sporadisk fordømme den russiske krigføringen mot Ukraina.

Videre har Israel avslått ukrainske forespørsler om militærhjelp, inkludert defensiv bidrag ved å gi tillatelse til at andre land overfører israelskproduserte våpen til ukrainerne, herunder avslått å selge Pegasus-spionvaren til Kiev, som kan benyttes til effektiv overvåkning av alle telefontjenester. Ellers har også Israel gjentatte ganger nektet å selge Kyiv sitt Iron Dome missilforsvarssystem, selv om dette utstyret tvilsomt hadde vært nyttbart for ukrainerne mot russerne, slik som det var mot de amatørmessige missilene fra Gazastripen. Det vises til artikkelen «Russland fôrer Iran med våpen» – link: https://www.em24.uk/russland-forer-iran-med-vapen/

 

Ikke igjen

Genocide

Noen med mindre oversikt ville kanskje ha fordømt israelerne for å nøle med sin fulle støtte til Ukraina. Israelerne må imidlertid betrakte det internasjonale samfunnets ære i forhold til eventuelle konsekvenser som alternativet kan inntreffe for sitt eget land.

Dersom Russland skulle rette sin negative oppmerksomhet mot Israel, eller gjennom sine regionale militære tilstedeværelse gjøre det mulig for Israels fiender å skape et inferno for jødene i Israel, er det ingen av de som motarbeider den russisk aggresjonen mot Ukraina som vil kunne gjøre noe mer for Israel, eller bekymre seg over at Putin også hevner seg på de beroende jødene både i Russland og Ukraina.

Russlands invasjon skaper det som Israel burde frykte mest, at landets sikkerhet og overlevelse ikke kan garanteres. Israels vurdering av denne virkeligheten anses tilsynelatende av mange som overbevisende korrekt. Det lille landet i Midtøsten kan ikke gå i brodden for å risikere mer enn andre. Selv det prinsipalt mektige EU- og Nato-medlemmet Tyskland har valgt samme holdning som Israel til Ukraina-situasjonen. Dette selv om det gjelder et nabolands kamp mot en uberegnelig, tilsynelatende ikke rasjonelt tenkende fiende. Det vises til artikkelen «Ukraina raser mot Tyskland» – link: https://www.em24.uk/ukraina-raser-mot-tyskland/

Dersom Russland hadde lykkes i sitt forsett, ville amerikansk makt ha bli temmelig beskåret. Den av USA og EU ledede internasjonale orden ville ha blitt totalt endret vedrørende verdens interesser, samordnet med Israels motstandere, uten alternative garantister for den jødiske statens sikkerhet eller eksistens. «Vi ønsker å gi en takk til hele Israel som en nasjon og til Israels regjering, for å hjelpe oss mens vi kan kjempe mot russerne, i denne vanskelige krigen», skal en ukrainsk jagerflyger ha sagt på hebraisk i kamp med russere for sitt land. Det vises til artikkelen – «Russland – USA, venner eller fiender» – https://www.em24.uk/russland-usa-venner-eller-fiender/

 

 

Featured image: Russland truer jødene til å holde seg i ro tilknyttet Ukraina-krigen

06/05/2022

 

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!