ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

FN’s International Court of Justice – ICJ, avsa fredag den 26. januar en innledende kjennelse relatert til Sør-Afrikas begjæring om øyeblikkelige nødtiltak tilknyttet Israels krigføring på Gazastripen.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «South Africa has summoned Israel to the International Court of Justice » – link: https://www.em24.uk/south-africa-has-summoned-israel-to-the-international-court-of-justice/

 

Innledede midlertidig forføyning

Fra rettslokalet i Den internasjonale domstolen i Haagdommerpanel

 

Rettens dommerpanel bestående av 17 dommere besluttet, uten å beordre våpenhvile eller ta stilling til realitetene i anklagene om folkemord, at Israel må gjøre nødvendige tiltak for å forhindre eventuelle handlinger i Gaza som vil karakteriseres som genocide. På det nåværende tidspunkt kunne imidlertid ikke retten avgjøre anklagene om eventuelt folkemord. Dette er omfattende og kan ta flere år.

Israel er imidlertid i ICJs innledede midlertidige forføyning, beordret til å påse at landets forsvar ikke bryter folkemordskonvensjonen. Herunder at landet straffer alle ansvarlige for overtredelser av konvensjonens regelverk og oppbevarer bevis knyttet til anklagene som kontinuerlig rapporteres tilbake til domstolen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu indikerte at landet ikke ville akseptere noen ordre fra ICJ. Imidlertid er ikke ordren urimelig slik at Netanyahu helt sikket kommer til å moderere seg.

Ordren omfatter for øvrig at sivile i Gaza umiddelbart må få humanitær hjelp og at Israel innen én måned, må rapportere hvilke tiltak som er igangsatt og om hva som faktisk er utført, for å hindre mulige overtredelser. Hamas og eventuelle andre militser som har tatt gisler, er imidlertid pålagt straks å frigi disse.

 

FN-ansatte skal ha deltatt

Fra Hamas sitt angrep den 7. oktober

 

Et oppsiktsvekkende faktum er at FN skal ha avskjediget flere av sine ansatte i UNRWA, i tillegg til militære ansatte på Gazastripen som er mistenkt for å ha deltatt i Hamas sitt angrep den 7. oktober. Dette har selvfølgelig medført at den største bidragsyteren USA stanset bistand til FN-foretaket.

 

Situasjonens menneskelige status pr. den 26. januar

Et knust Gaza

 

Det stedlige helsedepartementet i Gaza har opplyst at siden den 7. oktober har Israels militærkampanje inntil fredag medført at minst 26.083 mennesker skal være drept i tillegg til 64.487 som skal være såret. Hertil kommer i tillegg flere tusen som er savnet. Det er dog ikke opplyst noe fra helsedepartementet om andelen av stridende Hamas soldater blant de døde og sårede. Israel opererer imidlertid med et anslått antall drepte Hamasstridende omfattet nær 10.000 personer.

Israel på sin side melder at 1.139 mennesker ble drept i attentatet den 7. oktober, i tillegg til at 240 ble tatt som gisler, hvorav 136 fortsatt beror som fanger og omfattes av ICJs innledede midlertidige forføyning. Etter at bakkeoperasjonene startet er 217 israelske tropper blitt drept.

.

 

Featured image: Fra dommerpanelet i Den internasjonale domstolen

26/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!