All articles can be read in 100 languages

 

EU godkjente i dag nye samarbeidsstrategier vedrørende Indo-Stillehavsregionen, undergitt det argument at denne verdensregionen vil bli avgjørende i de kommende tiår. Det vil være viktig både å ha tilstedeværelse og til enhver tid kunne utføre nødvendige tiltak for å bidra til regionens stabilitet, sikkerhet og velstand.

 

Arbeide vedrørende pågående investeringsavtale med Kina, i tillegg til inngåelse av handelsavtaler med både Australia, Indonesia og New Zealand, vil omfattes av de nødvendige tiltak. En del av EUs strategi vil i første omgang være å gå videre med investeringsavtalen med Kina, hvilken fortsatt venter på ratifisering fra begge parter. Denne ble foreløpig signert rett før jul i fjor.

EUs mål er altså å slutte frihandelsavtaler med Australia, Indonesia og New Zealand, tilsvarende slik avtale som allerede har tredd i kraft med nasjonene Japan, Republikken Korea, Singapore og Vietnam. Dessuten vil det fortsettes forhandlinger med India for om mulig å komme fram til økonomiske forbindelser med denne framtidige, økonomiske stormakten, hvilket gjenspeiles i strategien som ble godkjent av partenes utenriksministre ett par uker etter at det ble avholdt toppmøte vedrørende dette.

Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Investeringsavtale mellom EU og Kina» – link: https://www.em24.uk/investeringsavtalen-mellom-eu-og-kina/ og «Vil EU og Kina trekke i lag?» – link: https://www.em24.uk/vil-eu-og-kina-trekke-i-lag/

 

Styrke handelsposisjon i Indo-Stillehavet
EU mener det er særdeles viktig å styrke sin strategiske handelsposisjon i Indo-Stillehavet, hvilket omfatter regionen som strekker seg fra den østafrikanske kysten til øystatene i Stillehavet, som samlet representerer 60 prosent av det globale BNP. I  2030 kan denne regionen forventes å kunne omfatte en stor del av verdens middelklasse.

Intensjonen fra EU er først og fremst å styrke sine partnerforhold i regionen ved utfordringer tilknyttet internasjonal sikkerhet, inkludert maritim sikkerhet, i et område som inkluderer Sør-Kinahavet hvor 60 prosent av verdens internasjonale maritime handel seiler.

 

Europeisk marine må vise ansikt
EU har dessuten oppfattet at det er behov for en betydelig tilstedeværelse også fra europeisk marine i tillegg til den lokale og den amerikanske, i Indo-Stillehavet som en sikring mot den stadig økende kinesiske urettslige pågang mot havområdet. Det planlegges å organisere flere felles øvelser med egnede partnere i regionen, for eksempel innenfor rammen av Operasjon Atalanta, som søker å bekjempe piratvirksomheten på Somalias kyst. Det vises til artikler i www.em24.uk:

«Vestens stormakter skal defilere i Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/vestens-stormakter-skal-defilere-i-kinahavet/

«Kina vil senke japanske skip i japansk territorialfarvann» – link: https://www.em24.uk/kina-vil-senke-japanske-skip-i-japansk-territorialfarvann/

«NATO-allierte støtter den internasjonale havrett» – link: https://www.em24.uk/nato-allierte-stotter-den-internasjonale-havrett/

«USA viser muskler i Sør-Kinahavet» – link: https://www.em24.uk/usa-viser-muskler-i-sor-kinahavet/

«Styrket sikkerhetsbånd mellom Washington og New Delhi mot Kina» – link: https://www.em24.uk/styrket-sikkerhetsband-mellom-washington-og-new-delhi-mot-kina/

 

Samarbeid om helsespørsmål
Landene i EU ønsker også å samarbeide på helsefeltet med landene i regionen, som et avgjørende nytt område hvor koronaviruspandemien har vist nødvendigheten av internasjonalt samarbeid. Det vises til artikler i www.em24.uk:

 «Hvor smittes folk av koronaviruset» – link: https://www.em24.uk/hvor-smittes-folk-av-koronaviruset/

«Har kinesiske laboratorium bevisst produsert koronaviruset?» – link: https://www.em24.uk/har-kinesiske-laboratorium-bevisst-produsert-koronaviruset/

«Kina styrker grepet om Afrika under koronavirus-pandemien» – link: https://www.em24.uk/kina-styrker-grepet-om-afrika-under-koronavirus-pandemien/

«Koronavirusinfeksjoner øker over hele verden, faller i Kina» – link: https://www.em24.uk/koronavirusinfeksjoner-oker-over-hele-verden-faller-i-kina/

«Beskylder Kina andre land for opphavet til covid-19?» – link: https://www.em24.uk/beskylder-kina-andre-land-for-opphavet-til-covid-19/

«Ny stamme coronavirus sprer seg raskere» – link: https://www.em24.uk/ny-stamme-coronavirus-sprer-seg-raskere/

«Sterk uenighet om EU-lansert «Marshall Plan» mot Corona-pandemien» – link: https://www.em24.uk/sterk-uenighet-om-eu-lansert-marshall-plan-mot-corona-pandemien/

«The Elders call for global resolve and solidarity in fight against COVID-19» – link: https://www.em24.uk/the-elders-call-for-global-resolve-and-solidarity-in-fight-against-covid-19/

«Internasjonale tilskuere blir utestengt fra Tokyo-OL» – link: https://www.em24.uk/internasjonale-tilskuere-blir-utestengt-fra-tokyo-ol/

«14 land har kritisert WHOs Kina-rapport om Covid-19» – link:- Link: https://www.em24.uk/14-land-har-kritisert-whos-kina-rapport-om-covid-19/

 

Klimasamarbeid
Videre ønsker EU å samarbeide i kampen mot klimaendringer, innenfor rammen av Parisavtalen. Det vises til artikler i www.em24.uk:

«Klimaendringer gjør verden mer utrygg» link: -link: https://www.em24.uk/klimaendringer-gjor-verden-mer-utrygg/

«Global oppvarmning gir kalde vintrer» – link: https://www.em24.uk/global-oppvarmning-gir-kalde-vintrer/

«Danmark skal konstruere kunstig øy for vindkraft» – link: https://www.em24.uk/danmark-skal-konstruere-kunstig-oy-for-vindkraft/

«Finding Humanity podcast with The Elders» – link : https://www.em24.uk/finding-humanity-podcast-with-the-elders/ , https://www.em24.uk/a-message-from-the-elders-2/ , https://www.em24.uk/message-from-the-elders/

«A message from Mary Robinson – Chair of The Elders» – link: https://www.em24.uk/a-message-from-mary-robinson-chair-of-the-elders-2/Planeten først – John Kerry – USA’s

«Planeten først – John Kerry – USA’s klimapolitikks nye leder» -link: https://www.em24.uk/planeten-forst-john-kerry-usas-klimapolitikks-nye-leder/

«Message from The Elders – Where next for climate leadership?» – link: https://www.em24.uk/message-from-the-elders-where-next-for-climate-leadership/

«Verdens befolkning forbruker mer enn planeten kan erstatte» – link: https://www.em24.uk/verdens-befolkning-forbruker-mer-enn-planeten-kan-erstatte/

«1 av 8 dør av forurensning i Europa» – link: https://www.em24.uk/1-av-8-dor-av-forurensning-i-europa/

«Indias valg mellom sol- eller kullenergi» – link: https://www.em24.uk/indias-valg-mellom-sol-eller-kullenergi/

«Arktisk hetebølge frigjør klimagass» – link: https://www.em24.uk/arktisk-hetebolge-frigjor-klimagass/

«Message from the Elders – The Elders unveil the Doomsday Clock: it is now 100 seconds to midnight» link: https://www.em24.uk/message-from-the-elders-the-elders-unveil-the-doomsday-clock-it-is-now-100-seconds-to-midnight/

«Oksygenopptaket senkes når havtemperaturen stiger» – link: https://www.em24.uk/oksygenopptaket-senkes-nar-havtemperaturen-stiger/

 

Digital innovasjon
Sikring og utvikling av datasystemer for å unngå hacking er blitt et mer og mer viktig tema. Det vises herom til tidligere artikkel i www.em24.uk – «USA-Sanksjoner mot Russland og vice versa» – https://www.em24.uk/usa-sanksjoner-mot-russland-og-vice-versa/

 

Kryptovaluta
Det vil rimeliges om ikke så lang tid kunne bli innført funksjonerende digitale betalingsløsninger med kryptovaluta. For bare noen dager siden ble eksempelvis Bitcoin – enn så lenge, godkjent handlet på Wall Street. Mange vil tro årsaken ligger i at bilfabrikanten Tesla kjøpte Bitcoin for halvannen milliard dollar for vel én måned siden og meddelte at denne ville akselerere valutaen som betaling. Mange betrakter imidlertid Bitcoin som et enormt pyramidespill i hvilket noen til slutt vil tape sine investeringer når noen roper «Kongen har jo ingen klær!». Det vises til kryptovaluta vedrørende også til tidligere artikler i www.em24.uk – «India forbyr Bitcoin og andre private kryptovalutaer» – link: https://www.em24.uk/india-forbyr-bitcoin-og-andre-private-kryptovalutaer/ , «Kina tester digitale yuan – har manko på US-dollar og ansvar for historiske bonds» – link: https://www.em24.uk/kina-tester-digitale-yuan-har-manko-pa-us-dollar-og-ansvar-for-historiske-bonds/ og «Kina vil utfordre US-dollar digitalt» – link: https://www.em24.uk/kina-vil-utfordre-us-dollar-digitalt/

 

 

Featured image: Kart over Indo-Stillehavsregionen

19/04/2021