ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Sør-Afrika mener Israel begår genocide mot palestinerne i Gaza og har stevnet landet for Den internasjonale FN-domstolen i Haag i Nederland. Stevningen er sendt som en hastesak for å tvinge Israel til umiddelbart å avslutte sine operasjoner.

 

Domstolen kan umiddelbart pålegge Israel å avslutte sin militærkampanje ved en midlertidig forføyning, men det vil kunne ta flere år før en endelig avgjørelse om hvorvidt Israel begår folkemord. I 2022 beordret retten Russland til umiddelbart å stanse militære operasjoner i Ukraina, men ordren har blitt ignorert.

 

Israel avviser

President Isaac Herzog

 

Israels president Isaac Herzog har avvist stevningen, som ble presentert for Israel på torsdag. «Grusom og uhyggelig, uten reell berettigelse», bemerket presidenten.

Israel fikk frist til fredag med å inngi et tilsvar til forsvar. Retten vil deretter avsi en uttalelse eller kjennelse, i hvilket det vil kreves et foreløpig tiltak om at Israel stanser all militær virksomhet i Gaza-enklaven med øyeblikkelig virkning.

 

Folkemordskonvensjonen

Folkemordskonvensjonen 1948

 

Sør-Afrika må klargjøre om det finnes elementer som støtter stevningen, for at domstolen skal kunne gi en ordre om opphør av Israels handlinger.

Stevningen hevder at Israels handlinger destruerer det palestinske nasjonale, rasemessige og etniske folk og at Israel forbryter seg mot Folkemordskonvensjonen, som ble vedtatt av FNs generalforsamling primo 1948, omfattet å forby handlinger som Nazi-Tyskland hadde utført mot jødene – Holocaust, og andre folkegrupper under andre verdenskrig.

Israels handlinger i Gaza medfører brudd på denne konvensjonen med tilsynelatende systematiske drap på palestinere og påføring av alvorlige fysiske og psykiske skader. Handlingene er ødeleggelse av folkegruppens livsbetingelser, hvilket fanges opp av konvensjonen.

Sør-Afrika har stor solidaritet med palestinerne ut fra paralleller til sin egen historie, som omfattet en kamp mot en apartheid-politikk med raseskille og diskriminering, som ble håndhevet av den hvite minoritetsregjeringen i landet mot dets svarte flertall. Kampen endte med landets første demokratiske valg i 1984.

 

Bedriver en forsvarskrig

Israelsk stridsvogn i Gaza

 

Den israelske hæren hevder å bedrive en forsvarskrig og at de har gjort sitt ytterste for å unngå sivile tap som har blitt påført på grunn av at den palestinske kampenheten skyver den sivile befolkningen foran seg som et skjold, samt med utilbørlig hensikt, for å oppnå internasjonal erkjennelse for israelernes påståtte brutalitet. Det skal imidlertid anføres at israelske styrker skal ha mistet mange soldater i sin pågående aksjon grunnet ivaretagelse av de sivile i Gaza. Et tap som er påført grunnet at Hamas fordekker seg blant sivile. Dette selv om israelerne hevder å ha gjort sitt ytterste, under ekstremt kompliserte omstendigheter, for å unngå sivile tap.

Det vil imidlertid ikke være noen overraskelse om retten slutter seg til Sør-Afrikas begjæring og beslutter at Israels opptreden sterkt må modereres ettersom sivilbefolkningen i Gaza rammes umenneskelig. Dette slik at retten likevel beslutter å tilsidesette Israels påstand om at dennes handlinger har vært nødvendige og at denne må få fortsette til denne har full kontroll over Gazastripen og Hamas sin aktivitet der.

 

Den internasjonale domstolen

Rettsbygningen i Haag

 

I Gaza er hittil ifølge Hamas sitt helsedepartementet, mer enn 23.350 mennesker blitt drept og nær 60.000 skadet siden krigen startet, forårsaket av Hamas’ angrep mot Israel den 7. oktober, i hvilket 1.300 mennesker, hovedsakelig sivile, ble drept og rundt 240 ble tatt som gisler.

Den internasjonale domstolens beslutning er endelig. Den kan ikke ankes og er derfor juridisk bindende, men mangler mulighet til håndhevelse, hvilket altså medførte at Russland simpelthen ignorerte beslutningen om straks å stanse militære operasjoner i Ukraina.

 

USA bedriver diplomati

Utenriksminister Antony Blinken

 

Krigen kan bli utvidet ved hjelp av palestinske sympatisører. USA, som tilsynelatende er Israels eneste allierte, hvilken forsyner landet med både moralsk støtte, penger og våpen, har derfor ved utenriksminister Antony Blinken, som også er av jødisk herkomst, utrettelig bedrevet megling under hele krigsperioden for å ivareta forbindelsene med regionens arabiske land. Dette mens israelske angrep på Gaza har fortsatt i uforminsket størrelse, selv med stadig amerikansk anmodning om å nedgradere innsatsen.

 

FNs sikkerhetsråd har besluttet

Houthi angrep mot skip

 

Krigen i Gaza har i prinsippet allerede bredt seg ettersom Irans proxy-støttede Houthi-opprørere i Jemen har innledet angrep og kapringer tilsynelatende mot tilfeldige skip som passerer i Adenbukten og Rødehavet på vei til og fra Suez-kanalen, selv om opprørerne innledningsvis påsto at angrepene kun gjaldt skip med forbindelse med Israel.

FNs sikkerhetsråd krevde imidlertid onsdag at Jemens Houthi-opprørere umiddelbart skulle avslutte sine angrep på tilfeldige skip i Rødehavet og advarte mot eskalerende spenning, mens en USA-ledet styrke implisitt ble støttet tilknyttet forsvaret av fartøyene.

 

Featured image: Fra Den internasjonale domstolens sete, fredspalasset i Haag

12/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!