ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Ruven Menikdiwela, direktør hos høykommissær for flyktninger – UNHCRs kontor i New York, informerte FNs sikkerhetsråd at hittil i år, per den 24. september, har 2.500 migranter mistet livet eller regnes som savnet, etter forsøk på å krysse Middelhavet.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Italy will prevent the migrant flow across the Mediterranean» – link: https://www.em24.uk/italy-will-prevent-the-migrant-flow-across-the-mediterranean/

 

Økning av irregulære migranter til Europa

Migranter på vei over Middelhavet

 

I fjor var imidlertid dette tallet for samme tidsperiode til sammenligning lavere og omfattet anslagsvis 1.680 døde eller savnede migranter. Årets tall markerer følgelig en stor økning i forhold til samme periode i 2022.

FNs flyktningebyrå supplerte ellers med informasjon om at omkring 186.000 migranter og flyktninger hittil i år har ankommet Sør-Europa, hvorav de fleste til Italia. Av disse har UNHCR anslått at over 102.000 flyktninger og migranter har kommet via Tunisia, hvilket er en økning på mer enn 250 prosent. I samme periode har det også ellers kommet nær 50.000 over havet via Libya.

Land, som har mottatt middelhavsemigrantene ut over Italia, har i det vesentlige vært Hellas, Kypros, Malta og Spania. Direktør Menikdiwela sa også at FNs flyktningorgan ikke provoserer noen ende på livet med Europa som mål. Dette kan gå tapt til sjøs eller på landveien gjennom Afrika, som denne sier er like farlig som etappen over Middelhavet i småbåter. Landeveien er farlig ettersom migrantene må gjennom Sahara-ørkenen, men veien er også utsatt for plyndring og drapsmenn, eller andre menneskerettighetsbrudd. 

 

Nedgang i antall irregulære migranter til Kanariøyene

Migrantbåt på vei til Kanariøyene

 

Ankomsten av migranter til Kanariøyene via Atlanterhavsruten har imidlertid vært noe lavere i år sammenlignet med tallet i fjor. Migranter registrert ankommet Kanariøyene på samme tid i fjor var omkring 18.000. I år har antallet migranter til øyene i tiden mellom 1. januar og 31. august, ifølge Spanias innenriksdepartement, hittil nådd 11.459.

Situasjonen eskalerte imidlertid betydelig i august, med en plutselig tredobling av ankomster sammenlignet med samme periode i 2022. Bare i forrige måned ankom omtrent 3.000 irregulære migranter til øyene, hvilket førte til bekymring for overbelastning av stedlige ressurser og fasiliteter. Det vises til artikkelen «Afrikanere forulykker på vei til Kanariøyene» – link: https://www.em24.uk/afrikanere-forulykker-pa-vei-til-kanarioyene/

 

Featured image: Flyktningebåt på vei over Middelhavet

06/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!