ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Venezuela holder referendum på søndag. Ikke over noe av sitt eget lands anliggende, men om de skal annektere regionen Essequibo som ligger i nabolandet Guyana. Omtrent 20 millioner venezuelanere blir kalt til valgurnene denne søndagen for å svare på de fem spørsmålene som kommer fram i folkeavstemningen om Essequibo. En region Venezuela hevder rettighetene til ettersom området lå innen samme grenser som Venezuela under den spanske kolonitiden, i perioden 1492-1898.

 

Venezuelas president Nicolás Maduro, organiserer et referendum søndag for å avgjøre om de skal danne en ny stat på territoriet til Essequibo-regionen, som tilhører nabolandet Guyana. President Maduro argumenterer med at det nå olje- og mineralrike området ble frastjålet Venezuela da grensene ble fastsatt for nærmere 125 år siden.

 

Republikken Guyana

Kart over Guyana med anvisning av krevd region

 

Republikken Guyana ligger nordøst i Sør-Amerika med kystlinje mot Atlanterhavet i nord, og grenser til Surinam, Brasil og Venezuela. Tre fjerdedeler av landet er regnskog.

Guyana var befolket av urfolket Amerindians da Columbus oppdaget landet i 1498, men det var nederlendere som etablerte de første kolonier. Den første kolonien var Essequibo i 1616. Nederlenderne hadde dessuten herredømme over Guyana og Surinam, et område britene okkuperte i 1796. Britene kjøpte videre koloniene Berbice, Demerara og Essequibo i 1814, som ble slått sammen til kolonien Britisk Guyana. Britisk Guyana fikk indre selvstyre i 1953.

Det politiske partiet People’s National Congress Party (PNC) dannet en koalisjonsregjering og ledet Guyana til uavhengighet i 1966. Ettersom Guyana hadde vært britisk koloni ble det i 1970 dessuten medlem av Commonwealth of Nations – Det britiske samveldet.

 

Grensetvisten

Venezuelas president Nicolás Maduro

 

Grensen mellom Venezuela og British Guyana ble fastsatt i 1899 av voldgiftsdommere fra Storbritannia, Russland og USA, ennå mens Guyana var britisk koloni. The Treaty of Washington Treaty of Arbitration between Great Britain and the United States of Venezuela, ble signert i Washington den 2. februar 1897.

Venezuela hevder imidlertid at amerikanere og europeere konspirerte for å jukse deres land og argumenterer for at en avtale fra 1966 opphevet den opprinnelige voldgiftsavtalen. I denne siste avtalen, kjent som Geneva Agreement, hadde partene kommet til enighet om å danne en kommisjon som skulle se på den territorielle konflikten på nytt, hvilket etter nærmere 60 år, ennå ikke har avsagt noen avgjørelse.

Guyana fastholder imidlertid at den opprinnelige avtalen fra 1899 er gyldig og bindende og ba allerede i 2018 Den internasjonale domstolen om å avgjøre avtalen som sådan. Dommere godtok saken i april i fjor til tross for Venezuelas motstand, imidlertid er noen kjennelse fortsatt ikke avsagt.

 

Naturressurser

Gull-drift i Guyana

 

Guyanas oppdagelse av oljeforekomster i 2015 har siden vært landets primære økonomiske og politiske hovedpunkt, og mange håper at de betydelige oljereservene sammen med forekomstene av mineraler, vil forvandle et av regionens fattigste land. Imidlertid er Venezuelas president Maduro også ute etter disse rikdommene til sitt eget også fattige land. Dog er det tvilsomt om Venezuela har midler til å dekke sine ambisjoner, eller om valget kun kan være for å oppnå politisk oppmerksomhet ettersom president Maduros regjering for tiden har lav popularitet.

 

 Anneksjon

Guyanas president Irfaan Ali

 

Guyana betrakter Venezuelas folkeavstemning søndag som en sak om annektering. Landet har derfor anmodet Den internasjonale domstolen om å stanse folkeavstemningen. Retten har ennå ikke fattet noen avgjørelse, men selv om den dømmer mot Venezuela, har Maduros regjering likevel til hensikt å avholde valget søndag.

Det 61.600 kvadratkilometer store omtvistede territoriet utgjør to tredjedeler av Guyana, og grenser også til Brasil, som har styrket sin militære tilstedeværelse i regionen som et resultat av striden.

 

Featured image: Kaieteur Falls i Essequibo, Guyana

01/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!