ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Konflikten med palestinere eskalerte etter det israelske politiets raid mot Al-Aqsa-moskeen grunnet at palestinske maskerte agitatorer hadde barrikadert seg der. Moskeen er ett av Islams helligste steder og ligger i det annekterte Øst-Jerusalem. Som følge av politiaksjonene igangsatte palestinerne igjen rakettangrep mot Israel, både fra Gaza, men også fra Libanon.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Israeli airstrikes on Gaza after rocket attacks» – link: https://www.em24.uk/israeli-airstrikes-on-gaza-after-rocket-attacks/

Israelerne skal som tradisjonelt, igjen ha svart på palestinernes angrep med luftangrep mot flere steder på Gazastripen, hvor etterretningen mente at Hamas-terrororganisasjonen holdt til. Dertil har israelerne også bombet mål som tilhører Hamas-terrororganisasjonen i Sør-Libanon, hvorfra også et 30-talls av raketter hadde blitt avfyrt.

 

Staten Libanon ansvarlig

UNIFIL patruljerer grensen Libanon – Israel

Ikke siden Israel kjempet en 34-dagers krig mot den Iran-støttede militante gruppen Hizbollah i 2006, dessuten deretter i april 2022, har Israel angrepet libanesisk territorium. Luftangrepene både i Gaza og Libanon skjedde imidlertid etter at den israelske hæren først hadde gjennomført artilleribombardement.

Det ser ut til at palestinske fraksjoner har åpnet en ny front fra Libanon, fra hvilken den tyngste rakettskytingen hadde opphav.

Det israelske forsvaret har uttalt at staten Libanon vil bli ansvarlig for all ild mot Israel fra dennes territorium, framsatt av terrororganisasjonene, enten det gjelder Hamas eller Islamsk Jihad. Den sistnevnte har imidlertid meddelt at denne ikke hadde noe med Hamas sitt angrep mot Israel, for ikke å motivere israelske straffeaksjoner mot denne.

FN har for øvrig en midlertidig UNIFIL-styrke som patruljerer området langs den libanesiske og den israelske grensen. Styrken har oppfordret til ro.

 

Nye drap på Vestbredden

Statsminister Netanyahu

Det ble også skutt på Vestbredden. To kvinner ble drept i den nordlige delen av Jordan-dalen, da disse kom kjørende i bil, en tredje ble såret.

Israelsk luftvern skal ha skutt ned 25 av de oppskutte rakettene fra Libanon, mens fem av disse skal ha truffet israelsk territorium.

Internasjonale appeller med oppfordring om tilbake-holdenhet, er anmodet partene i konfrontasjonen, men statsminister Netanyahu har meddelt at, «Israels response, både denne gang og i framtiden, vil medføre tunge represalier».

Enkelte vil vel hevde at israelernes aksjon mot Al-Aqsa-moskeen kunne ha vært for å skape en lynavleder for å dempe splittelsen i det israelske folk grunnet disses voldsomme demonstrasjoner mot regjeringen og tilsidesettelse av domstollovens rolle. Etter Hamas-angrepet sier nemlig Netanyahu at det samlede israelske folk støtter aksjonene mot Hamas. Det vises til artikkelen «Israelis protest against Netanyahu’s new government» – link: https://www.em24.uk/israelis-protest-against-netanyahus-new-government/. Dessuten til artikkelen «New Israeli law against removing the Prime Minister» – link: https://www.em24.uk/new-israeli-law-against-removing-the-prime-minister/

Hvordan US-amerikanerne reagerer på episoder i Israel er for denne det mest vesentlige. Den amerikanske utenriksdepartements talsmann skal ha uttalt at «Israel har legitim rett til å forsvare seg mot enhver form for aggresjon».

 

Hamas og Islamsk Jihad

Al-Aqsa-moskeen

Ismail Haniyeh, politisk senior leder av Hamas, og to tidligere omstridte statsministre i den palestinske nasjonale regjeringen, uttalte torsdag at, «Palestinerne ville ikke sitte upåvirkelig i møte med israelsk aggresjon mot Al-Aqsa-moskeen».

Mens Hamas og Islamsk Jihad skal ha informert Egypt, den mangeårige mekler mellom Israel og de militante gruppene, om at «de palestinske fraksjonene vil fortsette sin rakettskyting dersom Israel fortsetter sine aggresjoner og luftangrep, men hvis israelske aggresjoner opphører, vil også disse slutte å skyte».

 

Vokter alle verdens tvister

Generalsekretær Antonio Guterres

FNs generalsekretær Antonio Guterres som pliktopp-fyllende til enhver tid vokter alle verdens tvister, skal ha oppfordret til at «alle aktører utviser maksimal tilbakeholdenhet».

 

 

 

 

Featured image: Israel bomber Libanon og Gaza

10/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!