ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

I henhold til det man kan kalle en lang diplomatisk tradisjon gjennom det denne gang Kinas 32. nyttårsbesøk i Afrika, følger utenriksminister Wang Yi et tradisjonelt diplomatisk mønster.

 

Utenriksminister Wang Yi

Representanter fra Kinas statsråd, samt utenriksminister Wangs planlagte besøk i Afrika denne gang vil omfatte Eritrea, Kenya og Komorene, i tidsrommet fra den 4. til den 7. januar. Disse tre afrikanske landene har et tradisjonelt vennskap med Kina, har Liu Qinghai uttalt. Denne er professor ved Institutt for afrikanske studier ved Zhejiang Normal Universitet. Liu bemerket spesielt at Eritrea bygde sine diplomatiske bånd med Kina fra den første dagen av sin uavhengighet den 24. mai 1993, og de to landene har inngått en rekke pragmatiske samarbeid de siste tiårene.

Det kinesiske kommunistpartiets eget nyhetsorgan har bemerket at de primære målsettingene ved besøkene denne gang skal være rettet mot bekjempelse av Wuhan-pandemien Covid-19, hvilket ikke utenkelig særlig vil komme til å omfatte salg av vaksiner og tilbud om å sende medisinske team for å hjelpe de som trenger dette, samt ellers bedrive fredsoppbyggende virksomhet ved å styrke Kinas bånd til de besøkte land ved å utdype det eksisterende samarbeidet undergitt rammen av Kinas Belt and Road Initiative – BRI.

 

Eritrea – nabo med Etiopias Tigray-region

Kart over Eritrea

Siden november 2020 har det i Tigray-regionen i Etiopia, som grenser til Eritrea, pågått borgerkrig. Denne konflikten er fortsatt langt fra slutt, noe som har forårsaket en alvorlig humanitær krise, hvilket også har rammet Eritrea. Her er halvparten av befolkningen og følgelig også språket som i Tigray.

Eritrea blandet seg imidlertid inn i borgerkrigen i Etiopia, tilsynelatende forårsaket av Etiopias hevdede valgte statsminister og tidligere Nobels fredsprisvinner Abiy Ahmed ved dennes sleipe, forbryterske manipuleringer, som er forsøkt fordekket for verden ved hindring av pressetilgang og manglende kommunikasjonsmuligheter.

Krigen i Etiopia som har kostet livet av titusener av medmennesker og tvunget millioner fra hjemmene sine, har kastet regionene inn i hungersnød og total avhengighet av bistand fra hjelpeorganisasjoner i den grad disse slipper til. Krigen kan følges i tidligere titalls artikler i www.em24.uk – «Dominoeffekt – Etiopias angrep på Tigray» – link: https://www.em24.uk/dominoeffekt-etiopias-angrep-pa-tigray/

Utenriksminister Wang vil, slik det oppfattes, forsøke å bidra til fredsbygging og konfliktmekling for regionen. Dessuten å hjelpe landene som er berørt av krigen med å løse disses presserende problemer, skal professor Liu ha fortalt til statskanalen. Analytikere sa at konflikten har påvirket mange land i regionen og er avhengig av betydelig bistand fra en utenforstående stormakt for å gjenopprette fred og stabilitet.

 

Kenya nøkkelpartner for Kina

Presidentene Uhuru Kenyatta og Xi Jinping

Den andre etappen av utenriksminister Wangs reise omfatter Kenya. Dette landet betraktes som en nøkkelpartner for Kina i Øst-Afrika. «Kenya er dessuten et eksempel på Kinas samarbeid med afrikanerne for å bygge BRI i fellesskap», sa professor Liu og anførte at Kenya også deltar aktivt i konfliktmekling i Etiopia.

 

Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway

Direktør Wang Yiwei for Institute of International Affairs ved Renmin University of China i Beijing, fortalte til statskanalen at BRI har vært til fordel for mange afrikanske land. I Kenya spiller Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway en nøkkelrolle i å øke regionalt samband. De vellykkede erfaringene kan selvfølgelig utvides til flere land i regionen.

 

Øyriket Komorene i Det indiske hav

Komorene

Kina var det første landet som anerkjente øystaten Komorene, som ligger mellom nordenden av Madagaskar og det afrikanske kontinentet, og som uavhengig bygde diplomatiske bånd med landet. Den kinesiske utenriksministeren har imidlertid ikke besøkt landet på mer enn 10 år. Besøket har til formål å utdype eksisterende relasjoner. Dessuten vise at Kinas diplomatiske prinsipp er å behandle store som små land likt, mente professor Liu. Kineserne overser nok ingen flekk på kloden i sin handelsmessige erobring av denne.

 

Kina utkonkurrerer den vestlige verden i Afrika

President Xi + EUs president Ursula von der Leyen

Kina er tilsynelatende i ferd med å utkonkurrere både EU, Storbritannia og USA på det afrikanske kontinent. Det henvises til artikkelen i www.em24.uk – EU’s «Global gateway mot Kinas Belt and Road Initiative» – link: https://www.em24.uk/eus-global-gateway-mot-kinas-belt-and-road-initiative/

Det siteres, «Nær et decennium etter Kinas president Xi Jinpings tiltredelse, med etterfølgende lansering av ambisiøse investeringsprogram i U-landene, for å sikre seg adgang til og kontroll over disses ressurser. Nå lanserer Vesten sine forsinkede mottiltak. Både EU, Storbritannia og USA har sine egne nye silkeveier, men må innhente kinesernes store forsprang gjennom altså snart ti år med dennes «Belt and Road Initiative». Europeerne lanserte sin «Global Gateway», britene sin «Clean Green Initiative» og USA sin «Build Back Better World».

 

Wang Yis reise videre

Maldivene

Etter å ha besøkt de ovennevnte tre afrikanske land skal Wang Yi reise direkte til Maldivene og Sri Lanka. Maldivene, dersom dette havparadiset overlever havets stigning ved Kinas forbruk av fossilt brennstoff, er det et inntil videre godt egnet turistland for karbonforgiftede kinesere. Dessuten har også dette øyriket betydelige, territorialt strategisk viktige havrettigheter slik som det afrikanske øyriket Komorene, og her behøver fortsatt ikke kineserne å blåse opp sand fra sjøbunnen for å lage flyplasser og eventuelle forsvarsinstallasjoner.

 

Fra Beira Lake, i Sri Lankas hovedstad Colombo

Med hensyn til kinesernes strategiske utpost utenfor Indias sørøstkyst på Sri Lanka, refereres til artikler i www.em24.uk – «Kina dominerer utviklingsland med hemmelige lån» – link:  https://www.em24.uk/kina-dominerer-utviklingsland-med-hemmelige-lan/ og «Ville ceylonte ha forsvunnet med Wuhan-metoden?» –  https://www.em24.uk/ville-ceylonte-ha-forsvunnet-med-wuhan-metoden/

 

 

 

05/01/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!