ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

 

De fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd, nasjonene Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA inngikk i går, den 3. januar, avtale om at atomkrig aldri skal utkjempes, idet en sådan aldri kan vinnes. Dessuten har de samme land inngått avtale om ikke-spredning av atomvåpen.

 

Avtalen bekrefter at atomvåpen – så lenge de fortsatt eksisterer, kun bør tjene som defensive formål til avskrekkelse mot aggresjon og forhindre krig.

Det er også enighet om å framholde forhandlinger om effektive tiltak knyttet til opphør av atomvåpenkappløpet. Herunder en traktat om generell og fullstendig nedrustning under streng og effektiv internasjonal kontroll.

Avtalen ble inngått i forkant av den planlagte traktaten om ikke-spredning av atomvåpen som planlagt skulle behandles i FN denne måneden, men ble utsatt til et tidspunkt senere i år. Ikke-sprednings-traktaten trådte i kraft allerede i 1970 for hvilken signering ble påstartet i 1968. Hittil har 191 nasjoner sluttet seg til denne, også inkludert de fem ovennevnte land.

Avtalens deltagere kom også til enighet om at så lenge atomvåpen altså fortsetter å eksistere, skal disse tjene som defensive formål omfattet avskrekking av aggresjon og forhindre krig, men retten til å utnytte atomkraft til fredelige formål støttes fortsatt av partene.

Nord-Korea er det eneste landet som har trukket seg fra traktaten.

 

President Ronald Reagan

 

USAs tidligere president Ronald Reagan uttrykte i sin tid det samme på hvilket den nye avtalen beror. Han presiserte imidlertid at det likevel var best at atomvåpen fortsatt berodde og ikke ble fullstendig fjernet.

Denne avtalen kommer på et betent tidspunkt da russerne står utenfor Ukraina grenser. Kineserne presser mot Taiwans selvstendighet og truer Japan med atomvåpen om disse beskytter Taiwan, bedriver grensefortrengninger mot naboland i Sør-Kinahavet og grensekrig mot atommakten India som ikke deltar i den nye pakten, men som også kjemper mot en annen ikke-deltager, atommakten Pakistan, om retten til Kashmir og Jammu. Det henvisning eksempelvis til artikler i www.em24.uk om disse kriser – «Russlands krav til Nato i Ukrainakonflikten» – link: https://www.em24.uk/russlands-krav-til-nato-i-ukrainakonflikten/, «Pågående tvist mellom Japan og Kina» – link: https://www.em24.uk/pagaende-tvist-mellom-japan-og-kina/, «Enighet
om å dempe Kinas innflytelse i Sør-Kina-havet» – https://www.em24.uk/enighet-om-a-dempe-kinas-innflytelse-i-sor-kina-havet/, «Konflikt på grensen mellom India og Kina» – link: https://www.em24.uk/india-og-kina-i-grensekonflikt/ og «Konflikten i Jammu og Kashmir må løses internasjonalt» – link: https://www.em24.uk/konflikten-i-jammu-og-kashmir-ma-loses-internasjonalt/

 

Tidligere statsminister Margaret Thatcher

 

Det vil nok fortsatt være terrorvelde styrt av frykten for gjengjeldelse med atomvåpen som president Reagan antydet, hvilket fortsatt vil holde en viss ro i verden. Det henvises dog til «jernkvinnen» Margaret Thatcher, som også skal ha uttalt seg om situasjonen den gang hun var statsminister i Storbritannia, «Hadde ikke atomvåpnene eksistert ville vi allerede ha hatt en tredje verdenskrig.»

 

 

Featured image: Atomraketter

04/01/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!