ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Statsministeren og «diktatorspiren» Abiy Ahmeds forsøk på å tukte Tigray ved sitt angrep i november 2020, har ikke svart til dennes forventninger og dominoeffekten ser ut til å medføre at ytterligere av Etiopias autonome regioner vil følge Tigrays eksempel for å eliminere den tidligere Fredspris-hedrede «diktatorspiren» fra maktens tinde.

 

Det henvises til artikkel i www.em24.uk – «Begår Nobels fredsprisvinner krigsforbrytelser?» – link: https://www.em24.uk/begar-nobels-fredsprisvinner-krigsforbrytelser/ Abiy Ahmed har angrepet den autonome staten Tigray på grunnlag av konstruerte premisser, fordi denne staten ikke føyde seg inn i fredsprisvinnerens planer om å bli diktator – «den nye keiseren» i dette eldgamle, store afrikanske keiserdømmet Etiopia, som i utgangspunktet nå er en føderal demokratiske republikk på Afrikas Horn.

Republikken Etiopia omfatter 90 ulike etniske grupper, samlet omkring 110 millioner mennesker. Disse er fordelt på et landområde som er mer enn tre ganger så stort som Tyskland og omfatter 1.104.300 km², fordelt på 9 regionale, autonome stater og 2 autonome administrasjoner. Fordelingen omfatter Tigray, Afar, Amhara, Oromia, Somali, Benishangul-Gumuz, Southern Nations Nationalities and People Region-SNNPR, Gambella og Harari. De to autonome administrative regionene består av byen Addis Ababa og byrådet Dire Dawa. Tigray ble imidlertid innledningsvis i krigen erobret av de føderale styrkene.

 

Slu leder

Statsminister Abiy Ahmed

Tigray Defense Forces -TDF, som er den militære fløyen til partiet Tigray People’s Liberation Front – TPLF, gjenerobret imidlertid sin hovedstad Mekelle, etter at Etiopias føderale regjeringstropper hadde kontrollert byen i åtte måneder. TDF tok tusenvis av føderale soldater til fange. Ettersom statsminister Ahmed trengte tid til konsolidering av sin strategi og trengte sine kapitulerte soldater tilbake, samt at det dessuten var like viktig å unngå innrømmelse av nederlag, framsatte Ahmed et tilbud om våpenhvile. Dette ettersom han måtte være rimelig redd for at seier over regjeringsstyrkene vil føre til at andre av Etiopias ni delstater også vil ønske å bryte seg løs etter å ha fått sine autonome rettigheter innsnevret. Statsminister Ahmed slengte derfor fra seg en påstand til verdenspressen om et tilbud om våpenhvile i pågående krig mot Tigray. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Forhandlinger om våpenhvile i Etiopia» – link: https://www.em24.uk/forhandlinger-om-vapenhvile-i-etiopia/

For å vise Ahmeds groteske framferd vises til artikkelen – «Statsminister Abiy Ahmed har ledet seksuell vold i Tigray» – link: https://www.em24.uk/statsminister-abiy-ahmed-har-ledet-seksuell-vold-i-tigray/

 

Tigrays TDF-soldater

I slutten av juli, samt i begynnelsen av august, slo imidlertid Tigray tilbake og TDF gjennomførte okkupasjon av territorium hos Abiy Ahmeds medløpere, de autonome naboregioner Afar og Amhara, hvilke grenser mot Tigray henholdsvis i øst og sør. Dette er beskrevet i artikkelen «Tigrays frihetskjempere erobrer landområder hos angriperne» – link: https://www.em24.uk/tigrays-frihetskjempere-erobrer-landomrader-hos-angriperne/

 

Hungersnød og humanitær bistand

Hungersnød

Den etiopiske regjering har i sine herjinger holdt Tigray-regionen uten kontakt med utenomverden, telefon, internett og banktjenester er fortsatt avskåret. Det har i Tigray foregått ubeskrivelige menneskerettighetsbrudd inkludert voldtekt, plyndring og summariske henrettelser.

UNICEF meddeler at om lag 900.000 mennesker, hvorav 100.000 barn, i Tigray trues av hungersnød og død. Fem millioner trenger humanitær hjelp. FNs Sikkerhetsråd og ledende politikere har krevd våpenhvile og tilgang for hjelpearbeidere til de berørte områdene. USA har krevd at TPLF trekker sine PLF-tropper tilbake fra Amhara og Afar. Dette vil rimeligvis kunne svekke Tigrays forsvarsevne og vil nok derfor neppe bli foretatt. Imidlertid må USA likevel ha en viss innsikt idet disse i alle fall sanksjonerer individuelle etiopiske og eritreiske tjenestemenn. EU har derimot suspendert økonomisk støtte og Frankrike har suspendert militær støtte til den etiopiske staten.

Statsminister Ahmed driver sitt eget løp og oppfordrer hensynsløst alle etiopiere til å bekjempe Tigray. Dessuten har han signalisert slutt på oppfordringen om våpenhvile. Han vil tydeligvis eliminere resten av Tigray-befolkningen og fullføre sitt påbegynte genocide. Han har derfor suspendert operasjonene til to store internasjonale hjelpegrupper som har tilkommet for å forsøke å avhjelpe situasjonen som de føderale styrkene og disses allierte har skapt under hans ledelse. Den nederlandske delen av Leger Uten Grenser og Flyktninghjelpen beskyldes for å spre falsk informasjon. FN har klaget over den føderale myndighets byråkratiske hindringer og andre problemer som hindrer bistandskonvoier og hjelpearbeidere i å nå berørte områder i Tigray.

 

Spenning på Afrikas horn

Etiopia Oromo Liberation Army

Tigray-konflikten har skapt spenninger på hele Afrikas Horn. Eritrea tok føderalregjeringens side og angrep Tigray. Dette selv om Eritrea inntil nylig har vært involvert i blodige grensekonflikter med Etiopia siden Eritrea ble uavhengig av Etiopia i 2000. Konflikten truer med raskt å eskalere ettersom en væpnet gruppe fra Sør-Etiopia Etiopia Oromo Liberation Army, har meddelt at disse har tiltrådt på Tigrays side med felles målsetning om å eliminere nåværende føderalregjering.

 

Den Blå Nilen

Med bakgrunn i tvisten mellom Etiopia, samt Sudan og Egypt, truer pågående konflikt framdriften i Grand Ethiopian Renaissance Dam. Ettersom mange titusenvis av mennesker har flyktet fra konflikten i Tigray, over grensen til sin nabo Sudan i vest, har det pågått grensekryssing av Etiopias tropper på jakt på flyktninger. Dette har medført Sudans irritasjon. Det vises til artikler i www.em24.uk – «Sudan og Egypt i kamp mot Etiopia om Nilens vann» – link: https://www.em24.uk/sudan-og-egypt-i-kamp-mot-etiopia-om-nilens-vann/, «Etiopia, Egypt og Sudan enige om Nilens vann» – link: https://www.em24.uk/etiopia-egypt-og-sudan-enige-om-nilens-vann/ og «Krigsflyøvelser mellom Egypt og Sudan» – link: https://www.em24.uk/krigsflyovelser-mellom-egypt-og-sudan/

Dammens fyllingshastighet ønskes forlenget av Sudan og Egypt, som ligger nedstrøms langs Nilen hvor vannmengden påvirkes når den enorme dammen fylles. Dersom nødvendig forsinkelse ikke kan oppnås ved forhandlinger er eneste naturlige trekk å bombe dammen. Derfor avholdelse av de omskrevne «Krigsflyøvelser mellom Egypt og Sudan». Settes sådan aksjon i verk mot dammen, vil aksjonen rimeligvis raskt virke som en utslagsgivende katalysator som fjerner Abiy Ahmeds føderalregjering i Addis Ababa, om dette ikke forut skjer som følge av regionale autonome staters aktivitet.

 

 

Featured image: Mennesker i hungersnød

17/08/2021