ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kinesisk statlig media hevder at vestlig media intensiverer sine angrep mot vinter-OL 2022 i Beijing. Vestlig media framsetter løgner og provoser vedrørende Covid-19. Det advares ellers blant annet mot spising av kinesisk kjøtt som vil kunne medføre at deltagere vil komme til å bryte dopingregler, at Beijing vil komme til å ha lockdown under arrangementet, samt at Kina vil benytte PCR tester for å holde deltagere ute av konkurransene.

 

Kinesisk statsmedia mener at vestens presse forsøker å sabotere lekene og Kinas forberedelser. Kineserne framholder imidlertid likevel sine detaljerte planer for å vise at eventuelle kritikere tar feil. De meddeler derimot at disse ikke lar seg stoppe av falsk informasjon i forkant av lekene, men lover å holde en vellykket og fantastisk sportsfest. Dette selv om Omicron dessverre har gjort inntog også i Kina. Flere steder blusser beklageligvis pandemien opp, men Beijing er godt forberedt med ulike planer for å vise sin ansvarlige holdning overfor både OL-deltagerne og det kinesiske folk. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Diplomatisk USA-boikott av vinter-OL» – link: https://www.em24.uk/diplomatisk-usa-boikott-av-vinter-ol/

 

Doping-forbudte stoffer i maten
Statsmedia tar opp at det tyske antidopingbyrået NADA – The National Anti Doping Agency, advarte sitt lands deltagere mot å spise kinesisk kjøtt grunnet risiko for å få i seg clenbuterol som benyttes av pasienter med pusteforstyrrelser, dessuten tilknyttet husdyroppdrett, og inngår i forbudte stoffer i dopingregelverket. NADAs bekymringer må skyldes en misforståelse om Kinas matsikkerhetssituasjon. Kina er forberedt på å forhindre forekomsten av matbåren doping under lekene. General Administration of Sport ga instrukser i november 2021 der de påla cateringselskap å undersøke steroider som clenbuterol nøye. Eventuelle brudd på instruksen vil bli strengt straffet.

 

Den enkelte utøver har selv ansvar
Det er alltid den enkelte utøver som selv har ansvar for det denne måtte ha fått i seg med hensyn til dopingregelverket. Kina vil imidlertid bevirke mattrygghet for deltagerne. Ved prøve-undersøker de siste to årene har 98 prosent av kjøttet i Kina bestått sikkerhetskvalifikasjoner i regi av China Agricultural University. Det er ellers umulig for kinesere å konsumere clenbuterol ettersom Kina har innført et strengt forbud mot stoffet.

 

Omicron også i Kina
Ettersom det flere steder nær Beijing i Nord-Kina oppleves gjenoppblomstring av Covid-19 med dennes mer smittsomme variant Omicron, skal det ha blitt rykket inn artikler i noen kjente vestlige aviser hvor det hevdes at det vil bli innført lockdown i Beijing under lekene.

Direktøren for pandemiforebygging avviser imidlertid enhver mulighet for lockdown under arrangementet. Organisasjonskomiteen har meddelt at driften har fungert knirkefritt. Den generelle situasjonen er under kontroll. Med mindre det kommer et stort, systematisk utbrudd under arrangementet, er det ikke nødvendig å justere gjeldende retningslinjer for forebygging av Covid-19.

 

Politiet vil beskyttet deltagerne
Videre har politimeldinger blitt offentliggjort i hvilke Beijings innbyggere har blitt pålagt å holde seg på trygg avstand fra OL-kjøretøy eller andre spesialkjøretøy tilknyttet arrangementet. Herunder ikke å hjelpe eventuelle havarerte OL-kjøretøy. Hensikten er å advare folk mot å ha kontakt med personer inne i OL-bilene. Dette siden de alle OL-involverte er en del av en lukket operasjon som vil sikre deltagere fra å bli syke hvilket vil kunne påvirke disses prestasjoner.

En leder for europeisk alpinsport har antydet at han likevel er bekymret for at mangel på klarhet tilknyttet Covid-19-testing under arrangementet vil kunne gjøre det mulig for eventuell manipulasjon. Dette slik at en deltager med positiv PCR test straks vil bli fjernet fra konkurransen. Det vil imidlertid bli foretatt kontinuerlig helseovervåking og testing, men likevel vil deltagerne få lov til å bevege seg fritt mellom tillatte destinasjoner i tilpasset transport.

 

WHO har gitt instrukser
World Health Organization – WHO, har uttalt at denne har samarbeidet med Den internasjonale olympiske komité for å gi tekniske råd om trygt vertskap for lekene. Det skal således ikke være noen grunn til bekymring. Mange mennesker vil komme til Kina fra hele verden under lekene. Tiltak er gjort for å garantere at det ikke kommer noe utbrudd i den lukkede krets for å sikre at deltagerne kan prestere maksimalt under lekene. Rykter og eventuell oppblussing av pandemien vil ikke stoppe Beijing fra å holde et særlig vellykket arrangement som gir en verdifull sjanse til å bringe verden nærmere Kina, skriver kinesisk statsmedia. Det gjenstår derfor å ønske Den internasjonale olympiske komité og arrangørene lykke til med dette tilsynelatende vanskelige arrangementet grunnet pågående pandemi.

 

 

Featured image: OL-arenaen for skøyter Beijing 2022, The National Speed Skating Oval

12/01/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!