ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Ukrainas militære har meddelt at russiske styrker har sprengt Nova Kakhovka-demningen ved Dnipro-elven i Kherson-regionen i Sør-Ukraina. Nova Kakhovka er en havneby som ligger på reservoarets sørlige bredd. Demningens formål den gang den ble bygget i 1956, mens Ukraina var en del av Sovjetunionen, var drikkevannskilde, navigasjon, vanning og vannkraftproduksjon.

 

Nova Kakhovka-dammen er én av seks demninger som ligger langs Dnipro-elven, hvilken renner fra nord i landet ned til Svartehavet. Demningens reservoar inneholder et volum på i underkant av 20 km³. Satellittbilder viser imidlertid at demningen har tapt vann over en lengre tidsperiode, hvilket kan indikere at reservoaret gradvis har blitt nedtappet før eksplosjonen, som tidlig i går medførte flom. Dette kan imidlertid ha hatt en naturlig årsak grunnet tilførsel av store vannmengder.

 

Byen Nova Kakhovka

Russere i byen Nova Kakhovka, som ligger ved bredden av reservoaret i russisk-okkupert territorium, hevder at sprengningen av demningen er en ukrainsk operasjon for å tjene dennes bebudede motoffensiv. Det kan imidlertid ikke direkte sees noen militær hensikt for ukrainerne til å gjennomføre denne operasjonen, derimot kan russerne ha benyttet økt vannførsel og flom som et middel for å gjøre det vanskeligere for offensive ukrainere å passere elveløpet.

Broen som demningen dannet, ble derfor fjernet ved eliminasjonen av demningen. Altså kan beslutningen om å sprenge demningen ha vært tilsvarende den beslutning tyskerne tok for å hindre de alliertes frammarsj under sluttfasen av andre verdenskrig. Tyskerne sprengte de gjenværende broene over Rhinen. Disse som ikke forut under krigens løp hadde blitt bombet av de allierte. En av de gjenværende broene feilet tyskerne å ødelegge for å hindre de alliertes frammarsj mot Berlin. Dette var Ludendorff-broen eller broen ved Remagen som denne gjerne kalles, hvilken ble erobret av USAs hærstyrker tidlig i mars 1945 under slaget ved Remagen. Denne gjenværende broen ble flittig benyttet av de allierte de siste ukene av krigen. Den flomstore Dnipro-elven kunne benyttes som en barriere mot de offensive ukrainere, slik som Rhinen ble benyttet mot de allierte.

Sprengningen vil ellers kunne komme til å påvirke beroende vanntilførsel til det russisk-annekterte Krim, hvilket ikke er en russisk fordel dersom demningen derom skulle ha noen betydning, hvilket ikke subjektivt kan betraktes. En kanal frakter vann fra Dnipro-elven til Krim-halvøya. Denne kanalen ble for øvrig straks etter annekteringen av halvøya blokkert av ukrainerne. Russiske styrker gjenåpnet imidlertid kanalen like etter fjorårets invasjon.

Ukrainerne på sin side hevder derimot at sprengingen ble foretatt for å bremse den igangsatte ukrainske motoffensiven, hvilket ikke virker urimelig da russerne kunne beskytte seg bak elveløpet.

 

Omfattende konsekvenser

Flom nedenfor dammen

Konsekvensene av sprengningen vil uansett bli temmelig omfattende. Territorium som inkluderer mange boligområder langs høyre bredd av Dnipro-elven ble rammet, herunder også infrastrukturen. Ukrainske myndigheter satte straks igangsatt evakuering og ellers varslet folk i Kherson-regionen om den kommende flommen. Det er beregnet at titusenvis innbyggere i flere områder vil bli berørt, spesielt på høyre bredd. Dnipro-elven og dammen var ellers drikkevannskilde for et stort antall mennesker i tillegg til å bli benyttet av bøndene til vanning av avlinger.

Russerne har også tidligere angrepet Ukrainas demninger og med dette landets strømforsyning. Angjeldende demnings ukrainske vannkraftoperatør skal ha uttalt at dennes produksjonsenhet var fullstendig ødelagt grunnet eksplosjon i maskinanlegget og kan ikke gjenopprettes. Ettersom det er snakk eksplosjon i maskinanlegget skulle det ikke være tvil om at det dreier seg om en menneskelig tilsiktet handling. Brudd i demningens konstruksjon  grunnet stor belastning kan således tilsidesettes.

 

Atomkraftverket i Zaporizhzhia

Atomkraftverket i Zaporizhzhia

Dammen gir normalt også kjølevann til atomkraftverket i Zaporizhzhia som er under russisk kontroll og ligger omkring 150 kilometer oppstrøms fra demningen. Kraftverket er vanligvis avhengig av reservoaret til kjølig, men det er ikke i direkte kontakt med Dnipro-elven. Det internasjonale atomenergibyrået – IAEA, har uttalt at det ikke skal være noen umiddelbar atomsikkerhetsrisiko idet verket har alternative vannkilder. Dessuten trenger anlegget ikke på langt nær så mye kjølevann som det ville ha benyttet dersom hele anlegget hadde vært i ordinær drift og genererte elektrisitet.

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Zaporizhzhia nuclear power plant connected to Russia?» – link: https://www.em24.uk/zaporizhzhia-nuclear-power-plant-connected-to-russia/

 

Featured image: Den destruerte Nova Kakhovka-demningen ved Dnipro-elven

07/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE