ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Commonwealth-nasjonene, Det britiske samveldet, er en sammenslutning av Storbritannia og dennes tidligere kolonier bestående av 56 uavhengige nasjoner med en befolkning på samlet 2,5 milliarder mennesker. Dette indikerer at kong Charles III er leder for nær en tredjedel av jordens befolkning. Kong Charles III overtok ellers som konge i 15 av samveldets monarkier inkludert Storbritannia.

 

Kroningen av kong Charles III av Storbritannia i Westminster Abbey på lørdag, var en storslått seremoni og en familiebegivenhet med den største samlingen av verdens kongelige siden begravelsen til dronning Elizabeth II i september i fjor.

 

17 av dronning Elisabeths monarkier har valgt republikk

Dronning Elisabeth II

Under dronning Elisabeths regjeringstid, tilsidesatte 17 nasjoner den britiske dronningen som symbolsk overhode.

Ved hennes død ble Charles III konge i de reduserte 15 monarkier. Dette omfattet Antigua og Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, New Zealand, Papua Ny-Guinea, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinene, Salomonøyene, Tuvalu, samt Storbritannia.

 

 

 

Monarkiets lim ble svekket ved dronningens bortgang

Kong Charles III

Dronning Elisabeth II hadde virket som et slags lim for tilhørighet til det britiske monarkiet. Det er spørsmål om kong Charles III vil ha samme effekt i en tid da sladre-pressen gjør sine subjektive vurderinger undergitt angivelig pressefrihet. Det lønner seg imidlertid ikke å prøve å protestere, hvilket kun vil føre til mer fusel på bålet og større skade for de utsatte med mer inntekter til pressen.

Monarkiet ser imidlertid ikke ut til å ha noen stor framtid i det moderne samfunnet. Den første av kong Charles IIIs overtatte monarkier, øynasjonen Barbados, var den første, som den 29. november 2021, takket for seg i det verdensomfattende monarkiet og ble republikk, etter å ha fått selvstendighet i 1986.

 

Monarkier kan velge å bli republikk

President Sandra Mason, Barbados

Det vises til avsnittet «Stabiliserende for restene av imperiet» i den tidligere artikkelen i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Queen Elizabeth II has died» – link: https://www.em24.uk/queen-elizabeth-ii-has-died/

I tillegg til Canada, Australia og New Zealand, hvor monarkiet heftig diskuteres, skal også Belize og Jamaica være på vei mot snarlig å bli republikker, påminnet om kolonialtidens undertrykkelse. Det vises til artiklene, «Australia a republic with a popularly elected president?» – link: https://www.em24.uk/australia-a-republic-with-a-popularly-elected-president/ og «King Charles III not featured on Australian banknote» – link: https://www.em24.uk/king-charles-iii-not-featured-on-australian-banknote/, dessuten til artikkelen «Does Canada cut ties to the British crown?» – link: https://www.em24.uk/does-canada-cut-ties-to-the-british-crown/

 

Australia salutterer

Kong Charles III beæres med salutt

Både i  Australia og New Zealand ble kong Charles III søndag morgen korrekt beæret med 21 kanonskudd etter kroningen som landets overhode, uansett framtidig beslutning derom. I Canada ble et nytt frimerke avduket lørdag til ære for kong Charles IIIs kroning som monark i Storbritannia og 14 Commonwealth-nasjoner.

 

 

Splitting av Storbritannia

Skottene vil ha frihet

Store deler av befolkningen i Skottland og Nord-Irland kjemper om løsrivelse fra Storbritannia. Det lille landet England kan raskt bli sittende igjen med kun sin naboprovins Wales, av sitt verdensdomene hvor solen aldri gikk ned. Det vises til artiklene «UK supreme court rejects referendum on Scottish independence» – link:  https://www.em24.uk/uk-supreme-court-rejects-referendum-on-scottish-independence/, «The Scots want independence due to Brexit» – link: https://www.em24.uk/the-scots-want-independence-due-to-brexit/, samt «Sinn Féin wins the election in Northern Ireland» – link: https://www.em24.uk/sinn-fein-wins-the-election-in-northern-ireland/

 

Hvor solen aldri gikk ned

Det britiske imperiet


Det britiske imperiet hvor solen aldri gikk ned, kan altså risikere å sitte tilbake som bare Storbritannia kun innbefattet England og naboen Wales, regjert av en konge av tysk-opprinnelse. Dette selv om den kongelige familiens tyske opphav heretter synes å ha blitt utvannet. Det vises imidlertid til artikkelen, «The British royal family has German origins» – https://www.em24.uk/the-british-royal-family-has-german-origins/

Det skal visstnok versere en oppfatning om at kong Charles III sikkert vil komme til å regjere livet ut, samt at hans sønn muligens vil kunne tiltre, men deretter vil nok også Storbritannia ende som en republikk tror mange. Likevel er det ikke urimelig å legge til grunn at Commonwealth vil komme til å overleve i generasjoner framover.

Storbritannia har imidlertid lagt igjen noe viktig i verden etter sitt tidligere verdensdomene. Det er det engelske språk og intet land har vel påvirket verdens utviklingen mer enn Storbritannia, som for øvrig fortsatt forsvarsmessig rangerer som en stormakt.

Uansett, ut fra et rent markedsmessig utgangspunkt, må man imidlertid bedømme britenes coronation ceremony for kong Charles III, med hele verden som tilskuere, som et relativt vellykket og viktig arrangement. Det gjenstår bare å se om dette aldrende showet i det hele tatt kan påvirke den tilsynelatende uunngåelige politiske trenden.

 

Featured image: Kong Charles III og dronning Camilla på vei fra Westminster Abbey til Buckingham Palace etter kroningen

 

08/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!