ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Dronning Elizabeth II, som var den øverste formelle leder for det Britiske Samveldet og monark i 15 land, døde torsdag den 8. september 2022, 96 år gammel.

 

Dronning Elizabeth II regjerte lenger enn noen annen monark i britisk historie og ledet nasjonen gjennom store endringer og etterlot seg en fundamental arv. Dronningen besatt den britiske tronen i mer enn sytti år, etter å ha tiltrådt 25 år gammel da faren, George VI, døde den 6. februar 1952.

Hennes kroning fant sted i Westminster Abbey den 2. juni 1953. Dronningen besøkte mange land både i og utenfor det gamle imperiet, deltok som beskytter av en rekke veldedige organisasjoner og oppdro sin familie sammen med sin tyske-ættede ektefelle prins Philip, som døde nær 100 år gammel i april 2021.

Paret fikk fire barn, arvtageren prins Charles i 1948, som ved dronningens død tiltrådde som kong Charles III, deretter henholdsvis prinsesse Anne i 1950, prins Andrew i 1960 og prins Edward i 1964, etterfulgt av åtte barnebarn og mange oldebarn.

 

Stabiliserende for restene av imperiet

Dronninen Elizabeth II

Dronningen virket som lim på restene av det splittede britiske imperiet etter etableringer av uavhengige republikker. Som den siste var republikken Barbados i 2021. Det skjedde ellers store sosiale og politiske endringer mens kronen ble tilpasset utviklingen i samfunnet, uten at dronningen noen gang la seg inn i politiske forhold eller annet, hvilket kunne ha rokket ved Storbritannias trones nøytrale stilling og landets situasjon i verden.

Fortsatt eksisterer den politiske sammenslutningen Commonwealth, som ble dannet av det britiske imperiets daværende medlemsland i 1931 og som fortsatt omfatter 56 av det tidligere britiske imperiets territorier, som medlemsland. I dag finnes tilbake i imperiet hvor solen aldri gikk ned, kun to små kolonier, Falklandsøyene og Gibraltar.

Dronningens første uttalelse til politikerne var, «Ved min kjære fars plutselige død er jeg kalt til å påta meg suverenitetens plikter og ansvar. Mitt hjerte er for fullt til at jeg kan si mer til dere i dag enn at jeg vil alltid arbeide, slik min far gjorde gjennom hele dennes regjeringstid, for å fremme lykke og velstand for mitt folk, spredt som disse er over hele verden.»

Det er imidlertid et spørsmål om monarkiet vil overleve monarkskiftet, i alle land. Herunder er dette spesielt et spørsmål i Australia og Jamaica. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Australia a republic with a popularly elected president?» publisert den 6. april 2022, bare to dager før dronningens død – link: https://www.em24.uk/australia-a-republic-with-a-popularly-elected-president/

 

Var alltid orientert, reiste og representerte

Dronningen og statsminister Boris Johnson

Kort tid etter kroningen i 1953, fortsatte dronningen på besøksrunden til alle Commonwealth-landene, som ble påstartet før farens død. Hun besøkte Bermuda, Jamaica, Fiji, Tonga, New Zealand, Australia, Cocos Islands, Ceylon eller Sri Lanka, Uganda, Malta, Gibraltar og Aden, hvilket dannet presedens for hennes reiser resten av hennes regjeringstid. Samlet skal dronningen i sin livstid ha gjennomført mer enn 265 utenlandsreiser og besøkte omkring 120 ulike land. Hun var også vertskap på Buckingham Palace for mange generasjoner av verdensledere.

Dronningen ble kontinuerlig orientert om tingenes tilstand i riket gjennom regelmessige møter mellom dronningen og statsministeren, uten at hun noen gang uttalte seg om hvilke informasjon hun hadde blitt innviet. Ingen statsminister har heller noen gang avslørt detaljer i disse samtalene. Dette medførte at dronningen var up to date på alle essensielle spørsmål. En statsminister skal ha påpekt at dronningen stilte relevante spørsmål som skapte ettertanke. Det siste hun gjorde timer før hun døde, var formelt å innsette landets seneste statsminister, Liz Truss.

 

Utstillingsdukker for pressen

Prinsesse Diana

Å bli født eller gift inn i en kongelig familie må være som å bli utstillingsdukker på godt og vondt. Dette skaper åpenbart tunge stunder for medlemmer av den britiske kongefamilien, idet media følger disse med argusøyne av forretningsmessig interesse, i håp om familiens medlemmers mulige avsporing av noen art, fra aksepterte normer eller presseinteressante hendelser ellers, hvilket har rammet dronningens familie ved flere anledninger.

 

Kong Charles III

Kong Charles III

Den 73 år gamle tronarvingen, som har hatt tittelen prinsen av Wales, tiltrådte ved morens bortgang. Hans offisielle navn blir heretter kong Charles III.

 

 

 

 

 

Fred være med dronningens minne!

 

Featured image: Dronning Elisabeth II

09/09/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!