Onsdag publiserte den konservative tabloidavisen New York Post en artikkel som dokumenterer presidentkandidat Joe Bidens og dennes sønn Hunters påståtte korrupsjonsaffære i Ukraina. Derom blokkerte Facebook og Twitter kommentarer og utløste raseri hos det republikanske partiet.

 

I går søndag, sa president Donald Trump at den informasjonen som er funnet på Hunter Bidens personlige bærbare datamaskin – laptop, om dennes forretningsforhold, som avisen avslørte, er fakta som ikke kan nektes. Det henvises til tidligere artikkel i www.em24.uk «Joe Bidens korrupsjonsaffære i Ukraina – link: https://www.em24.uk/joe-bidens-korrupsjonsaffaere-i-ukraina/

 

Bevis på personlig laptop
Det skal på harddisken til Hunter Bidens laptop angivelig ha blitt funnet avslørende eposter. Hunter Bidens laptop hadde tilsynelatende blitt glemt i en forretning for datamaskiner i Delaware. Eieren kom imidlertid aldri tilbake for å hente den innleverte maskinen. Laptopen skulle visstnok innholde eposter som beviste Bidens engasjement i Ukraina sammen med sønnen og annet. Rudy Giuliani, den tidligere kjente borgemesteren i New York, som er president Trumps advokat, skal angivelig ha overgitt laptopen til ovennevnte avis.

Trump henviste til artikkelen i denne New York-avisen og sa, «Joe Biden er en korrupt politiker og alle vet det. Nå har du beviset, kanskje som aldri før mot en stor politiker. Dette er den nest største politiske skandalen i vår historie!»

 

Sønnen introduserte faren

Epost fra Vadym Pozharskyi

En epost skal ha vist at Hunter Biden introduserte sin far for en toppsjef i det ukrainske energiselskapet Burisma, Vadym Pozharskyi. Den gang var faren president Barack Obamas visepresident. Pozharskyi, som var en rådgiver for Burisma-styret, takket i en e-post denne sende den 17. april 2015 til Hunter Biden, for muligheten til å møte faren. Møtet fant sted et år før Biden ba om å avskjedige en ukrainsk topp-aktor.

Den konservative avisen hevdet at den tidligere visepresidenten hadde ansvaret for USAs politikk overfor Ukraina og tok skritt for å hjelpe sønnen, som i 2014-2017 satt i styret for det kontroversielle energiselskapet Burisma.

 

Biden involvert i Kina?

Joe Biden og president Xi Jinping

En annen epost til Hunter Biden i mai 2017, som ble funnet på samme laptop, indikerte at Hunter også prøvde å utvikle et forhold til et kinesisk energiselskap, der det i eposten blant annet sto anført «10% Joe». Eposten skisserte en «foreløpig avtale» der 80 prosent av «egenkapitalen» i det nye selskapet ble delt likt mellom fire personer, hvis initialer tilsvarer avsenderen og tre mottakere, hvor «H» tilsynelatende indikerte Hunter Biden, hevder tabloidavisen. I denne avtalen var også oppførte «10 Jim» og «10» holdt av for «H for den store fyren?” Benevnelsen “Den store fyren” refererer seg visstnok ifølge Fox News, til den eldste Biden eller den gang, altså den tidligere visepresidenten Joe Biden.

Hunter Bidens forretninger i Kina har imidlertid vært utsatt for gransking tilknyttet 1.5 milliard US-dollar relatert til Hunters forretningsreise bare få dager etter at han besøkte Beijing sammen med faren.

I 2009 grunnla Hunter Biden og Christopher Heinz, stesønnen til tidligere utenriksminister John Kerry, Rosemont Seneca Partners, et milliard US-dollar privat equity selskap.

 

Bidens sønn infiltrert i Kina?
I desember 2013 fløy Hunter ombord på Air Force Two til Kina og fulgte sin far på et offisielt besøk, der Joe Biden angivelig møtte Hunters kinesiske partnere. Ti dager senere inngikk Hunters selskap en avtale med den statseide Bank of China og opprettet et investeringsfond på én milliard US-dollar kalt Bohai Harvest RST – BHR.

 

Equity Investment Fund Management Co., Ltd. – BHR

Hunter Biden

Samme år i Shanghai, ble grunnlagt selskapet Equity Investment Fund Management Co., Ltd. – BHR Partners – Bohai Harvest RST, av to kinesiskregistrerte kapitalforvaltere, Bohai Industrial Investment Fund og Harvest Fund Management, samt to amerikanske virksomheter, Thornton Group LLC og altså Hunter Bidens selskap Rosemont Seneca Partners. De kinesisk registrerte kapitalforvalterne BOC International Holdings er understøttet av Bohai Industrial Investment Fund Management og Harvest Fund Management, hvilket understøttes av Deutsche Bank. De amerikanske partnerne i sammen og de to kinesiske partnerne har hver en eierandel på 30 % i forvaltningsselskapet. Hunter Biden ble visstnok av sin far tvunget til å fratre BHRs styre i oktober 2019. New York Times skriver i artikkel den 21. mai 2019, om påstander framsatt i Peter Schweizers bestseller-bok Secret Empires vedrørende den 1.5 milliard US-dollar avtalen Hunter Bidens private equity selskap sikret seg med den statseide Bank of China, mens faren altså var visepresident. Spørsmålet blir om Joe Biden er så infiltrert i sønnens kinaforretninger at kineserne kan påvirke hans tid som eventuell president i USA.

Joe Biden har på sin side nektet for alle forhold og sagt at han ikke snakket med sønnen om sin virksomhet. Ved president Obamas tildeling av Presidential Medal of Freedom with Distinction til sin visepresident den 12. januar 1917, poengterte den tilsynelatende svært rørte Joe Biden en rekke ganger, påfallende at denne ikke en eneste gang hadde tatt noen egen beslutning under hele sin periode som visepresident. Alle beslutninger var tatt selvstendig av presidenten. Dette samsvarer imidlertid dårlig med at den tidligere visepresidenten, som overnevnt, hadde hatt ansvaret for USAs politikk overfor Ukraina.

 

Media blokkerte historien

Senator Ted Cruz

Facebook og Twitter blokkerte historien om far og sønn Biden. Dette utløste raseri hos det republikanske partiet. Den republikanske senatoren Ted Cruz kalte blokkeringen for «valginnblanding». Andre republikanske senatorer truet med å stevne Twitter-sjef Jack Dorsey, mens president Trump fordømte blokkeringen som et forsøk på å beskytte hans rival i valget.

 

 

 

Sensur

Faksimile fra New York Post

Begge sosiale medieplattformer insisterte på at de tok affære av forsiktighet vedrørende anklagene i artikkelen. Twitter hevdet imidlertid at Bidens historie vil forbli blokkert for «brudd på reglene om privat personlig informasjon». Denne sier imidlertid også til media at denne ikke lenger vil forby historier med hackede avsløringer etter den blokkerte rapporten om påståtte eposter fra den demokratiske kandidaten Joe Bidens sønn. Det synes som om mediegiganten reverserer politikk som blokkerte den kontroversielle historien vedrørende Joe Biden og informasjon av tvilsom opprinnelse. Twitters juridiske og politiske leder Vijaya Gadde, meddelte at plattformen «ikke lenger ville fjerne hacket innhold med mindre det deles direkte av hackere eller de som samarbeider med dem». Framtidige historier vil imidlertid bli merket.

Det essensielle i denne historien, som den ene parten mener er korrekt og den andre mener er falsk, er faktisk at de største dominerende teknologibedriftene kan opphøye seg som en slags rettsinstans og styre informasjonstilgangen i det amerikanske samfunnet, hvilket for øvrig, i ekstreme tilfeller, av og til kanskje kan være en fordel. Generelt er det direkte udemokratisk grunnet disses media-dominerende stilling, slik dette også er tilsvarende i mindre samfunn med særlig enerådige media.

 

 

 

Featured image: Joe Biden og sønnen Hunter Biden

19/10/2020