ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Både Tyrkias og Ungarns parlamenter vil igangsette ratifiseringsprosessen for Finlands inntreden i Nato, ble det kunngjort på fredag, men Sverige har imidlertid ennå ikke fått støtte hverken fra Ankara eller Budapest.

 

«Vi har besluttet å sette i gang prosessen i parlamentet om ratifisering», sa Tyrkias president Recep Erdoğan i en pressekonferanse i Istanbul på fredag, avholdt sammen med den besøkende finske kollegaen, president Sauli Niinistö.

 

Blir Sverige godkjent etter det tyrkiske valget?

President Recep Erdoğan

Det er imidlertid ikke urimelig å tro at Sverige vil bli godkjent etter valget i Tyrkia i mai. Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Kiliçdaroğlu leads the polls related to turkish presidential election» – link: https://www.em24.uk/kilicdaroglu-leads-the-polls-related-to-turkish-presidential-election/

President Erdoğan terper på sine påstander vedrørende Sveriges støtte til kurdiske grupper, med krav om overlevering av kurdere som oppholder seg i Sverige. Dette selv om svensk Høyesterett har avgjort dette forhold, med henvisning til avsnittene «Tyrkia nekter Sverige og Finland medlemskap» og «Ratifisering også uteblitt fra Ungarn» i artikkelen «Turkey and Hungary block Nato for Sweden and Finland» – link: https://www.em24.uk/turkey-and-hungary-block-nato-for-sweden-and-finland/, samt artikkelen «Swedish Supreme Court rejected Turkish claims» – link: https://www.em24.uk/swedish-supreme-court-rejected-turkish-claims/ Svenske myndigheter er ikke kapable til å overstyre sitt eget rettsvesen.

President Erdoğans standhaftighet på dette punkt ansees kun som en demonstrasjon for sin «internasjonale viktighet» forutfor årets valg. USA har imidlertid gitt Tyrkia striks beskjed om å sørge for at Sverige straks kan tilsluttes Nato-alliansen og det vil rimeligvis bli igangsatt stramme tiltak mot Ankara dersom dette ikke skjer rimelig raskt. Sverige har en dominerende, strategisk rolle i forsvaret av Baltikumstatene, som denne også har tilknyttet det nye Nato-medlemmet Finland.

 

Ungarn ratifiserer ultimo mars

Statsminister Viktor Orbán

Det i Ungarn regjerende Fidesz-partiets parlamentariske gruppeleder har meddelt at det er planlagt en avstemning i Ungarns parlament for ratifisering av Finlands medlemskap den 27. mars. Tilsvarende beslutning vedrørende Sverige skal bli tatt på et senere tidspunkt.

Det regnes med at EU-landet Ungarn rimeligvis også snarlig vil ratifisere Sverige, i alle fall for å få tilgang til landets tilbakeholdte tilskudd fra EU, angivelig grunnet utstrakt korrupsjon. Det vises til artikkelen, «EU might block Orbáns management of Hungary» – https://www.em24.uk/eu-might-block-orbans-management-of-hungary/

 

Natos generalsekretær kommenterte

Generalsekretær Jens Stoltenberg

Fortsatte forsinkelser for Sveriges tilslutning vil imidlertid således ellers kunne reise spørsmål både om alliansens militære strategi og troverdigheten til medlemskapsprosessen, men svenskene har selv bedyret at det foreligger ingen store bekymringer fra disses side på kort sikt.

På fredagens pressekonferanse presiserte imidlertid Finlands president Niinistö at hans lands Nato-medlemskap «ikke er komplett uten Sverige». President Niinistö la til at han håper å se en allianse med 32 medlemmer på sommerens toppmøte.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa, etter Ankaras kunngjøring om at Finland var på plass i Nato, at «det viktigste er at både Finland og Sverige raskt blir fullverdige medlemmer av Nato, ikke nødvendigvis at det skjer på samme tidspunkt».

 

Featured image: Presidentene Sauli Niinistö og Recep Erdoğan

22/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!