ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kina kjøper flytende LNG-gass fra Russland som selges videre til Europa i samarbeid mellom Beijing og Moskva.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMedia – https://em24.uk – «LNG avhjelper Europas gasskrise» – link: https://www.em24.uk/lng-avhjelper-europas-gasskrise/, «Russian gas supplies halted» – link: https://www.em24.uk/russian-gas-supplies-halted/ og «Hvor skal Russland selge gass og olje?» – https://www.em24.uk/hvor-skal-russland-selge-gass-og-olje/

 

Kina økte import av gass i første halvår 2022

Russiske gassrør til Kina

Kinesisk media har meddelt at Kina kjøpte 2,8 millioner tonn russisk LNG gass etter en økning på 29 prosent i første halvår i år fra forrige år. Samtidig har Russlands salg av gass i rørledning til Kina økt med nesten 65 prosent i årets første seks måneder sammenlignet med fjoråret.

Disse utvidede volum overstiger Kinas innenlands-forbruk. Spesielt i løpet av et år med krympet energiforbruk som følge av omfattende fabrikkstillstand på grunn av koronakrisen, i tillegg til en stadig større boligkrasj og generell stor økonomisk nedgang. Mye av den enorme mengden russisk LNG-gass som ikke benyttes, blir i det stille solgt til det europeiske markedet.

 

Råvareanalyse firma

Logo Kpler, London

Data fra det internasjonale råvareanalyse-firmaet Kpler, som har hovedkvarter i London og er leverandør av transparensløsninger i råvaremarked, har utviklet proprietære teknologier som systematisk samler og behandler data fra hundrevis av kilder, inkludert AIS-signal, satellittbilder, logistikk- og kommersielle rapporter, offentlige databaser også omfattet shipping. Ved å koble sammen fragmenter av all informasjon fra alle tilgjengelige kilder på tvers av ordinære informasjonslandskap, kan selskapet levere analyser av vareflyt herunder også gassgjennomløpet til og fra Kina. Firmaet, som er en riktig «data-spion», har også en viss orden på den kinesiske gassens marked. Selskapet kan fortelle at i første halvår importerte Europa 60 prosent mer LNG-gass enn i fjorårets samlede volum for samme tidsperiode.

 

Europa kjøper russisk gass via Kina

Presidentene Putin og Xi

Kinas økning av dennes gasskjøp har relevans til Europas boikott av russisk energi tilknyttet sanksjonene fremmet etter Russlands hensynsløse angrep mot nabolandet Ukraina. Boikotten og russernes mottiltak, har nå nærmest eliminert Europas kjøp av russisk gass fra rørledninger og forårsaket en prekær gassmangel for de europeiske nasjoner. Dette er spesielt bekymringsfullt når vintersesongen nærmer seg, forventet tidvis ispedd kraftig Sibir-kulde.

Europa stresser nå for å kompensere for mangelen av russisk gass ved økning av import av LNG. Problemet er imidlertid at Europa blir fortsatt innbitt avhengig, for å holde industri og hushold gående, av russisk gass som styrker den russiske krigsindustrien. Russerne benytter imidlertid nå Kina som en kostbar mellommann, alternativt til direktekjøp fra Russland. Det virkelig store problemet vil kunne komme i den kalde vinteren dersom russernes LNG-gass via Kina skulle bli stengt.

 

Jovo Group

Jovo Group, Kina

Det første beviset på denne trafikken kom fra den kinesiske LNG-megleren Jovo Group, som avslørte at den hadde solgt en LNG-forsyning som omfattet mer enn USD 100 millioner til en europeisk kjøper. Lokale media i Kina har ellers meddelt at landets største oljeraffineri, Sinopec Group, har videresolgt 45 skipslaster med LNG eller rundt 3,8 millioner tonn på internasjonale marked. Financial Times oppjusterte dette totale volumet av LNG, som Kina har videresolgt, hvilket sannsynligvis er i overkant av 4,8 millioner tonn. Dette utgjør omkring 7 prosent av Europas totale LNG-import for årets første 6 måneder.

 

Kina bistår Russland til å bryte gass-sanksjoner

Europa må Kina i kikkerten mot Russland

Handelsmønsteret med Kina som selger russisk gass til Europa, betyr i prinsippet at Kina hjelper Russland med å bryte sanksjonene og samtidig berike begge nasjoner med utenlandsk valuta. Europa kjøper altså vel vitende, fortsatt russisk gass, men om ikke direkte, slik at fasaden kan opprettholdes omfattet boikott av russisk energi. Dette selv om prisen tredobles på veien. Denne økningen i kinesisk gass på markedet befester imidlertid Kinas rangering som verdens største kjøper av LNG-gass, hvilket medfører at Russland seiler forbi både USA og Indonesia, som Kinas dominerende leverandør av LNG-gass.

 

Featured image: Illustrasjonsbilde av gassforsyningsanlegg

08/09/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – WHICH IS A FREE MAGAZINE!