ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

USAs Høyesterett avviste føderalt forsøk på å holde den tidligere republikanske presidenten Donald Trump ansvarlig for Capitol-opprøret og besluttet mandag enstemmig at denne kan delta i primærvalgene og eventuelt også presidentvalget til høsten dersom han blir nominert.

 

Det vises imidlertid til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – herunder: «Will the US Supreme court corrupt itself?» – link: https://www.em24.uk/will-the-us-supreme-court-corrupt-itself/

 

Vil bero på stemmeseddelen

Presidentkandidat Donald Trump

 

Høyesterettskjennelsen ble avsagt bare én dag før primærvalgene på Supertirsdag. Retten sa at den konstitusjonelle bestemmelsen; 14th Amendment, Section 3, som hadde blitt avsagt rett etter borgerkrigen, ikke kan påberopes for eventuelt å hindre Trump på stemmesedlene. I tilfelle må dette besluttes av Kongressen.

 

Uenighet blant dommerne

Høyesterettsdommeren Amy Coney Barrett

 

Det var likevel en viss uenighet blant dommerne om retten kunne pålegge Kongressen å diskvalifisere noen vedrørende bestemmelsen. De tre liberale var i imot, samt delvis den sist tilsatte dommeren Amy Coney Barrett, som var oppnevnt av Trump for å erstatte den avdøde høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg, så sent som i oktober 2020.

Det vises til artikkelen «Amy Coney Barrett beskikket som Høyesterettsdommer i USA» – link: https://www.em24.uk/amy-coney-barrett-beskikket-som-hoyesterettsdommer-i-usa/

Trumps sak var for øvrig den første ved landets Høyesterett, som behandlet sak i henhold til en bestemmelse i US Constitution’s 14th Amendment, Section 3. Trump hadde blitt fjernet fra stemmesedlene i Colorado, Maine og Illinois, hvilke alle avventet Høyesterett kjennelse.

Det vises igjen til denne bestemmelsen; sitat, «No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any state, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any state legislature, or as an executive or judicial officer of any state, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.»

 

Frikjent av Senatet

Senatoren Mitch McConnell

 

Kongressens Senat har imidlertid allerede frikjent Donald Trump, ved sin behandling av Impeachment avstemningen mot denne i 2021. Trump kan derfor altså således bero på stemmesedlene uten at Høyesterett bestående av et flertall republikanere, behøver å ta noen korrupt beslutning. Dette også slik at de øvrige av de 9 dommerne, også demokratiske, stemte for at det således hittil var intet grunnlag for domstolen å droppe Trumps navn ved avstemningene.

Senatet hadde imidlertid derimot tatt en partikorrupt beslutning i Impeachment avstemningen, dersom man skal legge vekt på at den republikanske senatoren Mitch McConnells påstand ble delt av alle Senatets republikanerne. Senator McConnells uttalelse siteres på nytt: «There is no question that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of that day.»

 

Mulig konstitusjonell krise

Konstitusjonell krise

 

I tilfelle Trump vil vinne valget mener enkelte analytikere at det vil bli begjært fornyet behandling i Kongressen i henhold til 14th Amendment, Section 3, men bestemmelsen krever to tredjedels flertall i Kongressens begge hus for å få noen virkning. Dette kan man nok rimeligvis se bort fra, tatt hensyn til senator McConnells stemme til tross for at han mente Trump var skyldig i henhold til tiltalen.

Dette kan imidlertid i stedet taktisk gjøres så sent som den 6. januar 2025 med et simpelt demokratisk flertall i Representantenes Hus, for å nekte innsettelse av Trump som president dersom han skulle vinne valget. Den beroende demokratiske visepresidenten har da dobbel-stemme. Forholdet vil deretter komme tilbake til retten og skape en konstitusjonell krise.

 

Featured image: USAs Høyesterett

05/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!