ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Spanias høyreorienterte opposisjonsleder Alberto Núñez Feijóo, leder av Partido Popular, mislyktes også i sitt siste forsøk på å bli statsminister på fredag. Den spanske kongen Felipe VI er således nærmere nå enn han var fredag morgen, til å bli nødt til å oppløse parlamentet og utlyse nyvalg den 27. november. Dette dersom heller ikke sittende statsminister Pedro Sánchez, med sitt parti PSOE, greier å tromme sammen en koalisjon med simpelt flertall i parlamentet.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Spain may have to call new elections» – link: https://www.em24.uk/spain-may-have-to-call-new-elections/

 

En ny sjanse

Statsminister Pedro Sánchez

 

Statsminister Sánchez fra Partido Socialista Obrero Español – PSOE, har nå tilsvarende mulighet som opponenten Feijóo hadde ved parlamentsvalgene denne uken, men som altså mislyktes også i sitt andre forsøk og oppnådde ikke flertall etter valgresultatet 172 mot 177, denne hadde kun trengt et simpelt flertall på 176 under sesjonen på fredag, hvilket ville utgjøre mer enn halvparten av parlamentets representanter.

Før eventuelt nyvalg, som i tilfelle vil besluttes den 27. november, har altså Sánchez sjansen til å forsvare sitt bestående verv, men i henhold til analytikere skal ikke denne sjansen være særlig betydelig. Dette slik at det spanske folk igjen må vende tilbake til valgurnene, hvilket vel må betraktes som en vane med seks valg i løpet av åtte år. Valget vil i tilfelle rimeligvis utlyses på nyåret, i januar.

 

Featured image: Opposisjonsleder Alberto Núñez Feijóo, leder av Partido Popular

30/09/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!