ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Nord-Korea skjøt i går morges opp et ballistisk mellomdistanse missil over Japan. Japanske myndigheter oppfordret derfor innbyggerne i Aomori og på Hokkaido til å søke dekning, om dette kunne ha noen effekt hensyntatt missilets store hastighet. Missilet var utenfor atmosfæren når det beveget seg over Japan, før det landet i Stillehavet 3.000 kilometer fra landet.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMedia www.em24.uk – «Nord-Korea med vellykket test av hypersonisk missil» – link: https://www.em24.uk/nord-korea-med-vellykket-test-av-hypersonisk-missil/ og «Nord-Korea ignorerer Biden-administrasjonen» – link: https://www.em24.uk/nord-korea-ignorerer-biden-administrasjonen/

 

Bestialsk terror

Statsminister Fumio Kishida

Det legges til grunn at missilet kun var en test, men Japan ble likevel aktivert av sitt J-Alert-system og anmodet folk om å evakuere inn i bygninger eller under jorden.

Sør-Korea, hvilken alarmerte Japan, som også selv øyeblikkelig hadde blitt orientert av sitt eget sikkerhetsnett, fordømte Pyongyangs opptreden, som om det skulle ha noen virkning. Dette ettersom Nord-Korea gjennom årene fullstendig har ignorert FNs sanksjoner.

Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol kalte hendelsen en hensynsløs provokasjon som truer Japans sikkerhet, mens Japans statsminister Fumio Kishida, kalte rakettoppskytningen bestialsk. Kishida hadde øyeblikkelig telefonkontakt med USAs president Joe Biden om situasjonen. USA er landets allierte og forsvarsmessige garantist ettersom Japan etter siste verdenskrig for 75 år siden, kun har hatt et begrenset militære til minimalt eget forsvar.

Fra Det hvite hus ble det etter samtalen sendt ut en erklæring om at lederne i USA og Japan i fellesskap fordømte Nord-Koreas missiltest på det sterkeste. Utskytningen ble karakterisert som en fare for det japanske folket og generelt destabiliserende for regionen. Dessuten var dette et klart brudd på FNs sikkerhetsråds resolusjoner. Det vises ellers til omtale i artikkelen «Quad meeting in Tokyo» – link: https://www.em24.uk/quad-meeting-in-tokyo/ som viser at Japan vil bli ført sterkere inn i forsvaret av Stillehavsregionen spesielt mot kinesiske overgrep.

 

Foreningsdepartementet

President Yoon Suk-yeol

I Sør-Korea har man optimistisk utformet et foreningsdepartement tilknyttet Nord-Korea. Landets nye statsminister Han Duck-soo, har invitert Pyongyang til å slå landene sammen for å skape en bedre forbindelse landsdelene imellom. Disse to landsdelene er fortsatt i krigstilstand nær 70 år etter våpenhvilen som ble inngått i 1953, etter den brutale krigen som startet med Nord-Koreas angrep på Sør-Korea i 1950. Det er ikke senere inngått noen formell fredsavtale.

Kina, som sto på Nord-Koreas side under krigen tidlig på 1950-tallet og siden har bistått landet over de verste kneiker også omfattet hungersnød, kan ha hatt politisk ønske om å opprettholde spenningen mellom landsdelene. Det vises til artiklene «Sør-Koreas nyvalgte president i telefon med Xi» – link: https://www.em24.uk/sor-koreas-nyvalgte-president-i-telefon-med-xi/ og «Forbindelse mellom Nord- og Sør-Korea gjenopptas» – link: https://www.em24.uk/forbindelse-mellom-nord-og-sor-korea-gjenopptas/

 

Ingen forutgående varsler

Kim Jong Un og Moon Jae-in

Nord-Korea hadde ikke varslet noe over hot-linjen som benyttes ved forhandlinger mellom de to koreanske landene. Nord-Koreas leder Kim Jong Un reaktiverte hot-linjen i oktober i fjor med Sør-Koreas daværende president Moon Jae-in.

Hot-linjen hadde blitt brutt av Nord-Korea tidlig i august i fjor, i protest mot felles militære øvelser mellom Sør-Korea og USA. Nord-Korea betraktet disse øvelsene som en invasjonsøvelse mot sitt eget land, men både Seoul og Washington hevder at øvelsene var defensive.

Nord-Korea har med denne omtalte testen, utført fem tester de siste 10 dager, men det er første gang siden 2017 at Nord-Korea har avfyrt et missil over Japan, hvilket skjedde etter at USA og Sør-Korea avholdt ny felles militærøvelse i august i år.

Det er imidlertid ikke meldt om hverken materiell- eller personskader tilknyttet missilet som kom høyt over Japan og landet i Stillehavet rundt 3.000 kilometer unna øyriket, etter å ha tilbakelagt 4.500 kilometer i en maksimal hastighet raskere enn 21.000 konimeter pr. time, hvilket utgjør omkring 17 mach. Én mach er lydens hastighet. «Nord-Koreas stadig gjentatte ballistiske rakettoppskytinger er en alvorlig utfordring for hele det internasjonale samfunnet. Oppskytingene truer freden og sikkerheten», skal Japans forsvarsminister Yasukazu Hamada ha uttalt.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, minnet om at hans land har forpliktelser for Japans forsvar og fordømte Nord-Koreas rakettoppskyting som både farlig og hensynsløs.

Presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel, sa at «Nord-Koreas handlinger ved å skyte en ballistisk rakett over Japan var uberettiget aggresjon og brudd på folkeretten og en åpenbar krenkelse av internasjonal lov». Han tilla at «EU-blokken er solidarisk med Tokyo og Seoul».

 

Nord-Korea forbys å teste ballistiske missiler

Kim Jong Un dirigerer sitt folk

I 2006 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon nummer 1718, som krevde at Nord-Korea skulle slutte med atomtesting. Videre ble det nedlagt forbud mot eksport av militære forsyninger og luksusvarer til Nord-Korea. Det sistnevnte omfattet å forby varer til landet som ikke var absolutt nødvendig for opprettholdelse av livet, hvilket kunne lette tilværelsen og medføre komfort i form av overdådighet for innbyggerne. Dette bidrar nok bare til å hjelpe Kim Jong Un, dennes familie og nære medarbeidere til å holde befolkningen i sjakk, for å kunne dirigere disse på egne premisser. Det er ikke ledernes livsbetingelser som forringes.

Ettersom sanksjonene ikke har virket og landet derimot i stedet ekstremt har utviklet sitt forsvar til ett av verdens farligste å klå seg på, vil det for å lette den stressede situasjonen i regionen rimeligvis være hensiktsmessig å lempe på sanksjons-betingelsene tilknyttet det som ikke er tjenlig rent militært for landet. Dette vil nok sterkt kunne dempe den vanlige nordkoreaners hat mot resten av landsdelen og japanerne, som vedlikeholdes og oppgraderes ved store militære parader og annen indoktrinering i Pyongyang.

Det ble videre innen FN i 2006, opprettet en egen sanksjonskomité mot Nord-Korea, støttet av et ekspertpanel. Sikkerhetsrådet har i ettertid vedtatt samlet ni store resolusjoner omfattet sanksjoner mot landet som følge av dettes atom- og missilaktiviteter i ettertid.

Det oppfordres hver gang til at landet skal stanse sine av Sikkerhetsrådet forbudte atom- og ballistiske missilaktiviteter, hvilket hver gang fordømmes, men uten virkning. Fordømmelsene har kun virket «som man roper i skogen får man svar».

Sikkerhetsrådet kan bestemme hvilke tiltak som ikke involverer bruk av væpnet makt, som skal tas i bruk for å gjennomføre dennes beslutninger i henhold til kapittel VII, artikkel 41 i FNs pakt. Det er innført resolusjoner mot Nord-Korea omfattet at FNs medlemslands myndigheter forbys å inspisere nordkoreanske varer innenfor landets territorium, samt forestå beslagleggelse og disponere ulovlige forsendelser.

Nord-Korea har utviklet seg lokalt i regionen til å bli en atommakt å regne med. Snart vil landet i denne forbindelse også måtte medregnes på verdensbasis. FNs tiltak synes ikke å endre Nord-Koreas selvstendige forsvarsstrategi, heller ikke dennes eventuelle angrepsplaner mot Sør-Korea. Nord-Korea har oppstilt kanoner som kan utrydde Seoul konvensjonelt bare innen timer. De utvikler selv det de trenger av våpen. Landet må åpenbart i framtiden behandles med større varsomhet og med silkehansker. Dette kan også være grunnen til Sør-Koreas nye statsminister optimistisk har invitert Pyongyang til å slå landene sammen, hvilket selvfølgelig ikke vil passe Kim Jong Un og dennes innarbeidede dynasti.

Ettersom angjeldende missil beveget seg utenfor atmosfæren da det passerte Japan, vil dette komplisere eventuelle politiske aksjoner. Jordens atmosfære er etter hvert blitt dekket med elementer skutt opp av mange land. Det er imidlertid likevel selvfølgelig urovekkende for japanerne å motta varsel om innkommende nordkoreansk missil i retning av landet uten noe forutgående advarsel.

 

Featured image: Nordkoreansk rakettutskyting

05/10/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!