ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det er delte meninger om nytten ved USA’s finansminister Janet Yellens Kina-reise for å søke å forbedre forholdet mellom USA og Kina. Dette ettersom president Bidens økonomiske strategi omfatter å flytte forsyningskjeder bort fra, som han benevner det, «diktatoren» i Kina.

 

At finansminister Janet Yellen flyr til Beijing denne uken ansees likevel som en test av Biden-administrasjonens evne til å forbedre forholdet til Kina. Dette mens de følger en økonomisk strategi som tar sikte på å redusere amerikanske selskapers avhengighet av kinesiske fabrikkers innpass i amerikanske forsyningskjeder.

 

Yellens reise vil tilsynelatende være en prekær diplomatisk balansegang, ettersom denne har uttalt at hovedmålet er å beskytte USAs nasjonale sikkerhet ved å redusere en overdreven avhengighet av kinesiske underleverandører, uten at dette fører til en fullstendig økonomisk skilsmisse. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «USA har utvidet sin svarteliste over kinesiske virksomheter» – link: https://www.em24.uk/usa-har-utvidet-sin-svarteliste-over-kinesiske-virksomheter/

 

Fagperson utenfor rampelyset

Finansminister Janet L. Yellen

Finansminister Yellen, som har Master og Ph.D innen økonomi, bidro nok til at forlik kunne oppnås mellom republikanerne og demokratene tilknyttet tvisten som oppsto da demokratene ba om å få hevet den føderale statens gjeldstak for å iverksette sitt budsjett.

Yellen er en av alle disse fagfolkene som arbeider stille i bakgrunnen mens frontfigurene får pressens oppmerksomhet. Det vises til artiklene «Suspension instead of raising the US debt ceiling» – link: https://www.em24.uk/suspension-instead-of-raising-the-us-debt-ceiling/ og «Global economy will be damaged by US debt default» – link: https://www.em24.uk/global-economy-will-be-damaged-by-us-debt-default/

 

Agenda for besøket ikke offentliggjort

Banksjef Yi Gang

Yellens agenda for besøket i Kina er imidlertid ikke offentliggjort i detalj, men hun bør nok uansett ikke forvente noen faglig kompetent makroøkonomisk diskusjon mellom henne og president Xis team, som rimeligvis er sammensatt av personligheter uten faglig kompetanse, kun kvalifisert gjennom lojalitet til sin president. Faglig kompetanse mangler for øvrig også presidenten selv. Imidlertid skal Yellen i alle fall ha et møte med guvernøren for People’s Bank of China, Yi Gang som også har oppnådd Ph.D i økonomi fra University of Illinois.

Yellen kan uansett forventes å bli godt mottatt i Beijing, hvor kineserne ser på henne som en pragmatiker i motsetning til den generelle politiske stemningen som råder i Washington, hvilket rimeligvis må betraktes som direkte Kina-fiendtlig. Hvilket ble forsterket etter blant annet kunngjøring av Kinas reviderte spionasjelov som trådte i kraft i forrige uke. Denne loven medfører at normal innsamling av forretningsinformasjon om kinesiske handelspartnere vil bli å betrakte som kriminell spionasje. Bevismessig vil domstolen kun basere på kinesiske myndigheter egne utsagn.

Yellens Kina-reise kommer etter oppmykningen av kinesernes null-covid-politikk som har ført til landets økonomiske tilbakegang, samt dessuten forsterkes av at den amerikanske administrasjonen er i ferd med å kunngjøre ytterligere restriksjoner for amerikanske investeringer i kinesisk teknologiindustri.

Det skal være planlagt møter med en rekke høytstående medlemmer i Kinas nye ledergruppe for å stoppe forverring av båndene mellom de to økonomiske stormaktene. På Yellens agenda står imidlertid generell global økonomi, utviklingslands gjeldsletting, dessuten samarbeid om klimaendringer.

 

Monopolist av enkelte viktige sjeldne metaller

Monopol på sjeldne metaller

USA arbeider på sin side for at kun vennligsinnede land skal produsere for amerikanerne, kritiske materialer som halvledere, legemidler og elektriske batteri for kjøretøy. Problemet er imidlertid at kineserne nærmest er enerådende leverandør av sjeldne metaller benyttet i produksjonen av halvlederne. Det vises til artikkelen «Framtidig tilgang til kritiske råvarer for EU» – link: https://www.em24.uk/framtidig-tilgang-til-kritiske-ravarer-for-eu/

Dette kan hindre produksjon hvor halvlederne inngår i produktet. Amerikanske selskap vil således komme til å møte hindringer i å lage nye strategier, for å unngå det kinesiske markedet. Yellen har derimot opponert mot USAs politikk om å bryte tvert de økonomiske bånd mellom verdens to største økonomier og tilsynelatende tilsidesatt alle nasjonale sikkerhetshensyn. Det vises til artikkelen «Globalisering – microchip flaskehals for industrien» – link: https://www.em24.uk/globalisering-microchip-flaskehals-for-industrien/

 

Kina i økonomisk krise

President Xis balansegang

Etter innledningsvis å ha økt noen uker etter at president Xi Jinping ble tvunget til å lette på null-covid-holdningen, har den kinesiske omsetningen deretter vært nedadgående. Kinas eksportordre i juni er for tredje måned på rad redusert. Dette kan også ha vært forårsaket av økte renter både i den amerikanske og europeiske økonomien. Industrieksporten i Kina er 15 prosent lavere enn fra den siste toppen.

Kinas yuan valuta nærmer seg nær sin laveste verdi mot amerikanske dollar siden finanskrisen i 2008. Kinesernes enorme investeringer i eiendomssektoren driver ikke lenger veksten i Kina, i tillegg til at landets befolkning i arbeidsfør alder fortsetter å krympe. Ett-barns-politikken slår nå ut. Videre prognoserer Verdensbanken at verdensøkonomien kommer til å øke med kun  2,1 prosent i år mot 3,1 prosent i fjor. Kinesiske myndigheter er følgelig under press for å stimulere sin økonomi.

Men i motsetning til krisen i 2008, er det lite sannsynlig at kineserne kan bidra med noe for å redde de globale økonomiske utsikter. Utover at lokale små kinesiske virksomheter til en viss grad kan stabilisere den beroende situasjonen internt i landet, kan man tilsynelatende se helt bort fra mulige infrastrukturprosjekter som ville kunnet innbefatte store kjøp fra eksempelvis råvareproduserende land.

Et problem for kineserne er at økonomien i årevis har vist negative regnskapstall, som har blitt rettet opp igjen ved falske bilag. Det er i Kina syv spesielle økonomiske sonerSEZ, med hovedkvarter i byene Shenzhen, Xiamen, Hainan, Zhuhai, Shantou, samt bydistrikter, inkludert Pudong New Area i Shanghai og Binhai New Area i Tianjin. Dette bedrageriet har vesentlig skjedd ved blant annet angivelig salg av byggeområder og tomter som de selgende lokalsamfunn ikke har eid eller som aldri har eksistert, heller ikke kjøperne. Det er tatt opp lån internt i Kina basert på disse sonenes falske regnskapsbalanser. Den økonomiske situasjonen i landet må derfor betraktes som prekær.

Kineserne vil rimeligvis ha spørsmål til finansminister Yellen om forskrifter som vil komme i løpet av kort tid, hvilke ytterligere vil komme til å begrense utgående amerikanske investeringer i kinesisk teknologiutvikling, om noen derom skulle ha interesse sett alle forhold i sammenheng.

 

Besøket planlagt diplomatisk offensiv

Presidentene Biden og Xi

Finansministerens besøk i Kina er en del av en lenge planlagt diplomatisk offensiv som antagelig oppsto tilknyttet møtet i november mellom presidentene Biden og Xi under G-20 toppmøtet på Bali. Det vises til artikkelen «G20-summit in Indonesia overshadowed by the Ukraine war» – link: https://www.em24.uk/g20-summit-in-indonesia-overshadowed-by-the-ukraine-war/

En diplomatisk oppmyking av situasjonen mellom landene som skulle følge etter Bali-møtet, ble endret grunnet en kinesisk spionballong som drev over det nordamerikanske kontinentet før den ble skutt ned. Hendelsen tilknyttet ballongen fikk USAs utenriksminister Antony Blinken til å kansellere sitt planlagte besøk i Beijing, som ble omberammet til juni. Det vises til artikkelen med under-artikler, «US’s Secretary of State Antony Blinken granted audience with president Xi» – https://www.em24.uk/usas-secretary-of-state-antony-blinken-granted-audience-with-president-xi/

 

Framstøt for å gjenopprette kommunikasjonslinjer

Antony Blinken og president Xi

Utenriksminister Blinken var den høyest rangerte amerikanske tjenestemannen som har besøkt Beijing siden Biden-administrasjonen tiltrådte. Han ble tildelt noen minutters audiens hos president Xi, ellers snakket han med diverse kinesiske ledere. Det kom til enighet om utveksling av sentrale medarbeidere fra begge land, som resulterte i Yellens besøk, men det er ikke antatt at hennes diskusjoner skal føre til noen konkrete avtaler til sammenligning med Bush-administrasjonens ambisjoner mellom USA og Kina, som i sin tid omfattet hele 24 avtaler om energi, miljø, handel, finans og investeringsspørsmål.

Det nåværende diplomatiske framstøtet er imidlertid nærmest begrenset til å gjenopprette kommunikasjonslinjer med kineserne, skal utenriksminister Blinken ha antydet. Det vises til artikkelen «Summit on Ukrainian war impact on Asia’s defence» – link: https://www.em24.uk/summit-on-ukrainian-war-impact-on-asias-defence/

Det er videre i denne diplomatiske offensiven, planlagt at presidentens spesielle klimautsending John F. Kerry og handelsminister Gina Raimondo også skal besøke Beijing senere i år. Det vises til artikkelen «Planeten først – John Kerry – USA’s klimapolitikks nye leder» – link: https://www.em24.uk/planeten-forst-john-kerry-usas-klimapolitikks-nye-leder/

 

Advarsel mot å reise til Kina

Amerikansk UDs reiseråd

Det amerikanske utenriksdepartementet advarte fredag forrige uke amerikanere mot å reise til det kinesiske fastlandet, Hong Kong og Macao, eller spesielle administrative regioner, på grunn av risiko for vilkårlig håndhevelse av lokale lover, inkludert i forhold til utreiseforbud og risikoen for urettmessige interneringer. Det vises til artikkelen «Warning against China’s revised spy law» – https://www.em24.uk/warning-against-chinas-revised-spy-law/

En talsperson for utenriksdepartementet sa mandag at fordi den kinesiske regjeringen fortsetter å engasjere seg i denne praksisen med urettmessig internering, har departementets reiseråd blitt oppdatert. Dette varselet kom i forkant av finansminister Yellens besøk, som er berammet i tiden fra 6. til 9. juli.

Minst en kinesisk avis skrev tirsdag at reiserådene var basert på grunnløse anklager. Rådene er framsatt for å dekke over den konstante og intensiverte våpenvolden og uroen i eget land ved å villede offentligheten og hevde at situasjonen i Kina er verre.

Deretter fortsetter den kinesiske artikkelen med å preke om at eventuell turbulens under en flytur skulle fungere som en hindring for de potensielle is-smeltende båndene som skulle følge av Yellens kommende besøk. Men denne ubehagelige advarselen ville ikke påvirke viljen til innsiktsfulle mennesker fra begge land, som krever et varmere forhold, pragmatisk samarbeid og aktiv utveksling, tatt i betraktning det faktum at Kina er et av verdens tryggeste land. Anklagene mot Kinas såkalte vilkårlige internering er tull. Å utstede reiseadvarselen avslører nok en gang inkonsekvensen i Kina-politikken i Biden-administrasjonen, mente en professor ved China Foreign Affairs University. Det er ingen tvil om at det er en gruppe kina-fiendtlige politikere i Washington som saboterer den rasjonelle og pragmatiske atmosfæren av forståelse av Kina som Yellens Kina-besøk kan bringe. Disse politikerne må ha til mål å gjøre USAs utenrikspolitikk og atmosfære tøffere overfor Kina.

 

Yellens besøk vil kunne redde handelen

Yellen mottas i Kina

Den ovennevnte kinesiske artikkelen fortsetter med at det amerikanske næringslivet har satt sitt håp til Yellens besøk, påvirker gruppe med innsiktsfulle mennesker vil rette opp en rekke økonomisk og handelspolitisk politikk og tiltak som er vedtatt siden innledningen av handelskrigen mot Kina i 2018. Det vises til antikken «President Donald Trump avviser tollavtale med Kina» – link: https://www.em24.uk/president-donald-trump-avviser-tollavtale-med-kina/

Den amerikanske finansministeren er en nøkkelfigur. Når hun får lov til å besøke Kina, må Biden-administrasjonen ha gitt henne litt rom for å forbedre forholdet mellom Kina og USA, sto det å lese. À la noe som den amerikanske månefareren uttalelse, forventes Yellens besøk å være et lite skritt for de to store økonomiene, men et stort sprang for den globale økonomien i post-pandemien.

 

Featured image: Janet Yellen ankommer Beijing

06/07/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE