ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kim Jong Un har avskjediget sjefen for generalstaben og beordret dennes etterfølger til å intensivere krigsforberedelsene mot Sør-Korea med mer offensiv intensjon, inkludert å øke våpenproduksjonen, samt å foreta hyppigere omfattende øvelser for bedre å beherske nyheter innen landets våpenproduksjon. 

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «The tension between North and South Korea is escalating» – link: https://www.em24.uk/the-tension-between-north-and-south-korea-is-escalating/ og «Nord-Korea med vellykket test av hypersonisk missil» – link: https://www.em24.uk/nord-korea-med-vellykket-test-av-hypersonisk-missil/

 

Topp beredskap for kommende krig

Kim Jong Un instruerer sine generaler

Korean Central News Agency er Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå som beskriver nordkoreanske nyheter og offentlige beslutninger, som Kim Jong Un og dennes angivelige nordkoreanske regjering ønsker kunngjort både innenlands og utenlands.

Siste nytt er altså at Jong Un har avskjediget generalstabssjef Pak Su Il og beordret dennes etterfølger; visemarskalk Ri Yong Gil om å intensivere krigsforberedelsene mot Sør-Korea som viser en mer offensiv intensjon, inkludert økning av våpenproduksjonen, samt hyppigere avholdte omfattende øvelser, for å beherske nyhetene innen våpenproduksjonen. Herskeren meddelte sine uniformerte medløpere om sine strategiske endringer i et møte i den sentrale militærkommisjonen. Denne hadde forut inspisert en rekke våpenfabrikker og satt disse i topp beredskap for den kommende krig.

Det ikke urimelig å legge til grunn at diktatorens beslutninger og order som behørig offentliggjøres, er respons til Sør-Koreas og amerikanernes annonserte fellesøvelser ultimo inneværende måned.

Avskjedigelse av Pak Su Il, sjefen for generalstaben, som ble forfremmet til denne stillingen så sent som i fjor, kan være en demonstrasjon for hæren om at ingen kan føle seg sikre i sine stillinger, hvilket er like viktig for herskeren som at sjefen skal ha blitt avskjediget eksempelvis på grunn av udugelighet. Kim Jong Un må i sin stilling balansere i sine beslutninger for å beholde familiens herredømme, hvilket er enklest og avgjørende med terror og usikkerhet. Dette slik at ingen vet hva morgendagen vil bringe dersom de viser noen form oppsetsighet, eller skulle våge å konspirere seg imellom.

 

Ingen spesifikke mottiltak

Sør-Korea og USA i allianse

Det er ikke meldt om noen særlige spesifikke tiltak fra motpartene, Sør-Korea og USA tilknyttet herskeren Kim Jong Uns forsøk på å eskalere den stadig beroende trusselen fra 1952, som gjenåpning av den ennå ikke avsluttende krigen. Dennes seneste utspill tilknyttet forestående krigstrusler, hvilket rimeligvis betraktes som et standard ledd i diktatorens ordinære, taktiske spill ovenfor både innenlandske og utenlandske respondenter, endrer ikke den beroende status quo situasjon.

 

Featured image: Leder Jong-Un og den nye generalstabssjefen Ri Yong-Gil under en tidligere militærparade

11/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!