ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det foreligger ennå ingen ramme for den bebudede normaliseringsavtalen mellom Israel og Saudi Arabia, den ledende muslimske nasjon i Midtøsten. Det hvite hus har meddelt at det beror mengder av spørsmål om hvilke det må eniges, for å etablere den potensielle avtalen.


Etablering av sterke bånd mellom Saudi-Arabia og Israel, som er to av de høyest prioriterte amerikanske allierte i regionen, er derfor svært sentralt i Biden-administrasjonens Midtøsten-politikk, som for øvrig disse to landene var for forgjengeren, president Donald Trumps tilsvarende politikk. Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, hvor eventuell avtale mellom Israel og UAE ble omskrevet – «Israel avgir suverenitet til Vestbredden» – link: https://www.em24.uk/israel-avgir-suverenitet-til-vestbredden/

En avtale som skulle normalisere forholdet mellom UAE og Israel så fremt Israel under ledelse av statsminister Benjamin Netanyahu, ikke som denne hadde bebudet, skulle annektere hele eller deler av Vestbredden. Videre vises til artiklene «Bahrain etterfølger De forente Arabiske Emiraters avtale med Israel» – link: https://www.em24.uk/bahrain-etterfolger-de-forente-arabiske-emiraters-avtale-med-israel/, «Sudans Abraham-avtale med Israel – et lodd i Trumps valgkamp» – link: https://www.em24.uk/sudans-abraham-avtale-med-israel-et-lodd-i-trumps-valgkamp/ og «Amerikansk megling ga Marokko og Israel diplomatisk forbindelse» – https://www.em24.uk/amerikansk-megling-ga-marokko-og-israel-diplomatisk-forbindelse/. Den sistnevnte avtalen kjøpte amerikanere ved å anerkjenne Vest-Afrika som marokkansk territorium.

 

Sterk interesse for normalisering

USAs utenriksminister Antony Blinken

USAs utenriksminister Antony Blinken har imidlertid i en tale onsdag i Council on Foreign Relations i New York City, sagt at det bør være mulig å etablere diplomatiske forbindelser mellom Saudi-Arabia og Israel, men Blinken bemerket at det foreligger en rekke vanskeligheter som han presiserte at Washington arbeider sterkt for å få tilsidesatt for oppnå et normalisert forhold mellom de to landene. Begge land har uttrykt interesse for normalisering, men dette er ikke noe som kan skje over natten, ifølge utenriksministeren.

Allerede i  2020 meldte israelsk media om at den israelske statsminister Benjamin Netanyahu skulle ha hatt et hemmelig møte med Saudi-Arabias leder kronprins Mohammed bin Salman, hvilket saudierne den gang avviste.

Det vises til artikkelen i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Statsminister Netanyahus møte med Saudi-Arabias leder» link: https://www.em24.uk/statsminister-netanyahus-mote-med-saudi-arabias-leder/

Det vises ellers til president Joe Bidens besøk i Riyadh i fjor sommer, som ble omskrevet i artikkelen «Biden’s stressful visit to Riyadh was nevertheless useful» – link: https://www.em24.uk/bidens-stressful-visit-to-riyadh-was-nevertheless-useful/

 

Nasjonal sikkerhetsinteresse for USA

bin Salman, Netanyahu og Biden

Etter å ha erklært at en normalisering mellom disse to landene var en nasjonal sikkerhetsinteresse for USA, hadde utenriksministeren tidligere i juni besøkt Saudi-Arabia med mål å fremme normalisering.

Det er ikke utenkelig at amerikanernes tilsynelatende stress tilknyttet en slik avtale, har tilknytning til den regionale omstilling etter at Iran og Saudi-Arabia gjenopprettet sine egne diplomatiske bånd, etter langt fiendskap og en pågående proxy krig i Jemen med Kina som megler, etter å ha skaffet seg innpass og innflytelse i den arabiske verden.

Det vises til artiklene «Proxy-krigen i Jemen» – link: https://www.em24.uk/proxy-krigen-i-jemen/, «China can obtain major influence over Arabian countries» – link: https://www.em24.uk/china-can-obtain-major-influence-over-arabian-countries/ og «China and Saudi Arabia in development synergy» – link: https://www.em24.uk/china-and-saudi-arabia-in-development-synergy/

Det største spørsmålet vil faktisk rimeligvis være om det i det hele tatt vil være i amerikanernes interesse å inngå som en form for garantist for den avtale som måtte bli framforhandlet, dessuten hensyntatt hva saudierne måtte kreve som kompensasjon for palestinerne.

Det amerikanske utenriksdepartementet har meddelt å ha gjort framskritt i forhandlingene, slik at det kan være mulig å oppnå en avtale innen noen uker. Israels president Isaac Herzog besøkte Washington i juli og talte nok positivt for denne mulige avtalen mellom Israel og Saudi-Arabia.

For øvrig har Det hvite hus meddelt at statsminister Netanyahu vil møte president Biden i løpet av høsten. Dette i tilfelle, rimeligvis på ukjent lokalisasjon, grunnet frykt for massedemonstrasjoner fra USAs formidable store jødiske samfunn, grunnet Israels angivelig ekstremistiske regjering og dennes beslutninger som ikke nettopp faller eksakt til folkets behag. Det vises til artiklene «Israelis protest against Netanyahu’s new government» – link: https://www.em24.uk/israelis-protest-against-netanyahus-new-government/, «Knesset has approved Netanyahu’s judicial reform» – link: https://www.em24.uk/knesset-has-approved-netanyahus-judicial-reform/ og «Demonstrations against Netanyahu’s government» – link: https://www.em24.uk/demonstrations-against-netanyahus-government/

 

Palestinerne har mistet mye av araberlandenes støtte

Israel slår ned palestinsk opprør

Betingelsene for normalisering med arabiske land var tidligere betraktet ut fra forutsetningen for å skape en uavhengig palestinsk stat, hvilket er like langt unna nå som tidligere, og vil nok neppe oppleves i løpet av nærmeste generasjoner.

Israels posisjon er for fordelaktig med dagens situasjon, hvilket landet neppe vil gi slipp på. Det vises blant annet til artikkelen «Israel sikkerhetsgaranti for arabere?» – link: https://www.em24.uk/israel-sikkerhetsgaranti-for-arabere/

Det må påregnes at Israel kan komme til å utvide ulovlige bosetninger på Vestbredden og eventuelle opptøyer fra unge opportunister vil brutalt bli slått ned av de israelske myndigheter. Dette forholdet er nok saudiaraberne fullstendig klar over og disse vil nok i stedet prioritere å betrakte egne interesser framfor palestinernes, tilknyttet eventuell avtale med israelerne.

Diplomatiske forbindelser med den tradisjonelle fienden Iran hensyntatt Kinas diplomati, behøver ikke vare evig. Saudi Arabia vil fortsatt være avhengig av det amerikanske forsvaret, hvilket Israel påvirker. Avtale med Israel vil derfor være fordelaktig for Saudi Arabia uavhengig av palestinernes skjebne. Palestinerne kan rimeligvis ikke oppnå noen bedre løsning enn den de fikk i henhold til artikkelen «Palestinerne selger seg ikke i fredsavtale med Israel» – link:  https://www.em24.uk/palestinerne-selger-seg-ikke-i-fredsavtale-med-israel/

 

Featured image: Statsminister Benjamin Netanyahu og kronprins Mohammed bin Salman

14/08/2023

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!