ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Søndag påbegynte Etiopias store Renessansedemning i den Blå Nilen å produsere strøm. Demningen som skulle bidra til å skape en økonomisk framtid for Etiopia og gi energi både til etiopiere og andre afrikanske land. Denne hadde imidlertid skapt en strid tilknyttet Etiopias bilaterale forbindelser med Egypt, som er etablert gjennom årtusener langs den 6.695 kilometer lange Nilen og dennes delta mot Middelhavet.

 

Egypt er totalt avhengig av elvens vann. Mesteparten av vannføringen kommer fra den Blå Nilen som har opphav i Etiopias høyland. Egypts allierte lenger oppstrøms, nabolandet Sudan, hvor den Hvite Nilen fra Viktoriasjøen møter den Blå Nilen fra Etiopia, har også protestert mot fyllingsintervallet for dammen slik som Egypt.

Det vises til flere tidligere artikler i www.em24.uk – «Etiopia vil fullføre vannkraftverk og demning ved Nilen» – link: https://www.em24.uk/etiopia-vil-fullfore-vannkraftverk-og-demning-ved-nilen/, «Sudan og Egypt i kamp mot Etiopia om Nilens vann» – link: https://www.em24.uk/sudan-og-egypt-i-kamp-mot-etiopia-om-nilens-vann/, «Etiopia, Egypt og Sudan enige om Nilens vann» – link: https://www.em24.uk/etiopia-egypt-og-sudan-enige-om-nilens-vann/ og «Krigsflyøvelser mellom Egypt og Sudan» – link: https://www.em24.uk/krigsflyovelser-mellom-egypt-og-sudan/

Nilen, som er blant de største elvene i verden, forsyner ti land med deler av disses strømforbruk herunder landene Burundi, Den demokratiske republikken Kongo, Egypt, Etiopia, Kenya, Rwanda, Sør-Sudan, Sudan, Tanzania og Uganda.

 

Dyster skyggeside

Nobel-laureate 2019 Abiy Ahmed

Etiopias lyse framtid som Afrikas store leverandør av grønn, ikke forurensende energi, har imidlertid fått en brutal skyggeside. Dette idet Etiopias for tiden sterke mann, den angivelig valgte statsministeren, Nobels fredsprisvinneren fra 2019, Abiy Ahmed, igangsatte ett terrorvelde omfattet genocide mot Tigrays befolkning for å beholde makten.

Tigray er en av Etiopias autonome regioner som til sammen danner den store føderasjonen Etiopia på Afrikas Horn. Tigray hadde ledet den føderale unionen de seneste 30 årene, etter først å ha frigjort landet fra den kommunistiske juntaen som i 1974 hadde avsatt og myrdet keiser Haile Selassie i det tre tusen år gamle keiserdømmet.

Under Tigrays ledelse hadde Etiopia med 100 millioner innbyggere, fordelt på mer enn 80 ulike etniske grupper, hatt en enestående økonomisk utvikling som hadde gjort landet til en av de raskest voksende økonomiene i Afrika. Den økonomiske vekst i landets BNP var i tiden fra 2005 til 2015 nær 10 prosent. Dette skjedde uten olje- eller mineralrikdommer, hvilke ellers i stor grad har drevet veksten i andre deler på kontinentet. I 2018 velges Abiy Ahmed til statsminister under tvilsomme forhold, hvilket negativt kan påvirke landets forut velstående utvikling. Dette til tross for den booster som eksport av strøm fra Renessansedemningen vil kunne gi landet.

 

Kinesisk finansiering

Det kinesiske flagg

Foreløpig er det bare én av demningens 13 turbiner som er satt i produksjon. Det er ennå to til tre års arbeider som må gjøres. Det vil derfor gå noe tid før landet vil bli i stand til få netto eksport. Finansering av damprosjektet har skjedd ved hjelp av kineserne. Det bemerkes at kineserne gjerne har i sine låneavtaler betingelser om overtagelse av anlegg dersom ikke låntager punktlig kan betale forfalte avdrag. Det vises til artikler i www.em24.uk herav – «Kina dominerer utviklingsland med hemmelige lån» – link: https://www.em24.uk/kina-dominerer-utviklingsland-med-hemmelige-lan/

 

Etterforskning av overgrep mot menneskerettigheter

United Nations Human Rights Council

Det norske Nobelinstituttet skriver følgende om tildelingen av prisen til laureate Abiy Ahmed Ali – sitat: «Prize motivation: «for his efforts to achieve peace and international cooperation, and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighbouring Eritrea.»

Det vises ellers til en rekke artikler i www.em24.uk, allerede i november 2020 ble artikkelen «Begår Nobels fredsprisvinner krigsforbrytelser?» publisert – link: https://www.em24.uk/begar-nobels-fredsprisvinner-krigsforbrytelser/

I sin siste sesjon for 2021, fredag den 18. desember, stemte United Nations Human Rights Council – HRC, for en resolusjon om å etablere en uavhengig internasjonal komité for etterforskning av konflikten i Etiopia, som gjelder menneskerettslige overgrep. HRCs resolusjon ble kommentert i artikkelen «Etterforskning av overgrep mot menneskerettigheter i Etiopia» – link: https://www.em24.uk/etterforskning-av-overgrep-mot-menneskerettigheter-i-etiopia/

 

 

Featured image: Luftfoto av Etiopias Renessansedemning

21/02/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!