ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Søndag startet Polens parlamentsvalg. Dette valget vil kunne ha vesentlig betydning for nabolandet Ukrainas forbindelse til EU. Vel 29 millioner polakker, 18 år og eldre, vil stemme for 460 medlemmer i underhuset benevnt Sejm og 100 medlemmer av overhuset eller Senatet. 400 stemmelokaler vil være tilgjengelig i utlandet.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Poland threatens to stop transfer of arms to Ukraine» – link: https://www.em24.uk/poland-threatens-to-stop-arms-transfer-to-ukraine/ and «Hungary will veto EU’s aid plan for Ukraine» – link: – https://www.em24.uk/hungary-will-veto-eus-aid-plan-for-ukraine/

 

Mulig flertall for et parti som vil ut av EU

Statsminister Donald Tusk

 

Det nasjonalistiske partiet Lov og rettferdighet – PiS, vil få flest stemmer i henhold de foretatte meningsmålinger, men det indikerer ikke at partiet derved kan klare å skape en koalisjon for en regjering.

Opposisjonen bestående av koalisjonen Populistene, har siden 2021 blitt ledet av statsminister Donald Tusk, som i perioden fra 2014 til 2019 var president i European Council. Tusk var medgründer til partiet Civic Platform, samt var dettes leder i årene 2003 til 2014. Det meste taler for en tredje periode på rad med Populistene ved makten.

400 stemmelokaler for en halv million polakker registrert i utlandet vil være tilgjengelig over hele EU og ellers hos Nato-medlemmer. Valglokalene åpnet tidlig om morgen til de stenger kl. 19.00 GMT søndag ettermiddag, med foreløpig avslutningsresultat på søndag kveld med endelige resultater på mandag.

Derom PiS seirer slik som meningsmålingene antyder, vil spenningen tilknyttet EU og Ukraina kunne eskalere og for så vidt mellom EU og Polen. PiS-partiets leder Jaroslaw Kaczynski sa selv at denne ønsket å forbli i EU. Statsminister Tusk skal imidlertid ha antydet at PiS har fordekte planer om å forlate EU.

 

Videreføre reformer mot Polens demokrati

Uroligheter tilknyttet endringer i Polen

 

PiS har spesifikt lovet å videreføre kontroversielle reformer for rettsvesenet for angivelig å utrydde korrupsjon. EU betrakter imidlertid endringene i rettsvesenet som undergraving av Polens demokrati og har følgelig blokkert mange milliarder euro av landets EU-finansiering. Det vises til artikkelen «EU har intet valg – Polen må sanksjoneres» – link: https://www.em24.uk/eu-har-intet-valg-polen-ma-sanksjoneres/

 

Ingen selvfølge at valgets vinner får makten

Valg med usikkert utfall

 

Den eventuelle koalisjonspartneren for en regjering ledet av PiS, som angivelig står for et suverent Polen basert på tradisjonelle katolske verdier, ville være partiet Confederation, som er et ekstremt parti som ønsker Polens bistand til Ukraina avsluttet. Dessuten stansing av landets strøm av migranter. Det hersker imidlertid uenighet mellom PiS og Confederation som offentlig har utelukket potensiell koalisjon.

Selv om Tusks parti Civic Coalition kommer på andreplass, vil den rimeligvis få stemmer til å danne en regjering med to potensielle mindre allierte.

 

Stemming om migrantspørsmålet

Migranter fra Ukraina ved Polens grense

 

Valget søndag omfatter altså både parlamentets under- og overhus. I tillegg har PiS samme dag stått i spissen for en avstemming med ledende spørsmål om migranter, som allerede omfatter godt over en million mennesker og belaster landet økonomisk. Opposisjonen har imidlertid anmodet folk om å boikotte denne avstemmingen.

Det krigsutsatte Ukraina legger foreløpig ikke så mye vekt på om Polen følger Slovakias skeptiske eksempel med hensyn til bistand til Ukraina, ettersom det selvfølgelig kan ha oppstått økende aversjon mot bistanden blant polakker som sliter med å greie seg selv. Det er ikke urimelig at internasjonalt trykk mot landet med mulige sanksjoner og tilbakeholdelse fra EUs pengebinger, vil lede Polen inn på andre tanker. Geopolitiske forhold gjør at Polen ikke kan beslutte fritt og tilfeldig med hensyn til Ukraina, selv om det kan være mange gamle gjenlevende sovjetssympatisører og etterkommere av disse fortsatt i landet, som kan være tilhengere av president Vladimir Putins besynderlige adferd.

Det vises imidlertid til avsnittet i førstnevnte artikkel ovenfor, «Polens bønder må også overleve». Det vises ellers også til avsnittet, «Også eksport via jernbane» i artikkelen «President Putin agrees to renew Black Sea grain deal» – link: https://www.em24.uk/president-putin-agrees-to-renew-black-sea-grain-deal/

 

Featured image: Fra valget i Polen

15/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE