ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den 20. mars 2023 godkjente Det internasjonale pengefondet – IMF, et lån på USD 3 milliarder til Sri Lanka, for å hjelpe til med å løse den eskalerende økonomiske krisen som oppsto etter at Sri Lanka i april 2022 hadde misligholdt gjelden til sine handelspartnere, på et tidspunkt da landets samlede gjeld var USD 36,4 milliarder.

 

Det vises til artiklene «Kina dominerer utviklingsland med hemmelige lån» – link: https://www.em24.uk/kina-dominerer-utviklingsland-med-hemmelige-lan/, «Economic despair in Sri Lanka unchanged» – link: https://www.em24.uk/economic-despair-in-sri-lanka-unchanged/ og «Sri Lanka bets on IMF bailout» – link: https://www.em24.uk/sri-lanka-bets-on-imf-bailout/

 

Kina størst kreditor

Sri Lankas gjeld

 

Sri Lankas største kreditor er Kina, som har en andel omfattet USD 7,4 milliarder eller nær en femtedel av den offentlige utenlandsgjelden. Kina har angivelig gitt grønt signal for den nødvendige økonomiske forsikringen for IMF’s lån. Det verser imidlertid fortsatt dissens med IMFs hovedstyre tilknyttet lånemoratoriet eller den midlertidige stans av gjeldsnedbetalingen, dessuten andre vilkår for gjeldsstrukturering.

Kinas økonomiske transaksjoner tilknyttet Sri Lanka må vel betraktes som nærmest identisk med dennes bistand til andre utviklingsland, med penger denne selv har lånt på fordelaktige betingelser som også utviklingsland, for å få kontroll over lands økonomiske framtid. Det vises til artiklene «The US wants to raise China’s status to a developed country» – link: https://www.em24.uk/the-us-wants-to-raise-chinas-status-to-a-developed-country/ og «Kina framholder sin satsing i Afrika» – link: https://www.em24.uk/kina-framholder-sin-satsing-i-afrika/

 

Presidenten flyktet

Tidligere president Gotabaya Rajapaksa

I 2022 flyktet president Gotabaya Rajapaksa fra Sri Lanka og trakk seg fra sin stilling. Sri Lankas midlertidige finansminister uttalte at i stedet for å benytte de begrensede reservene til å restrukturere gjelden, ble reservene tømt. Landet burde ha kontaktet IMF minst ett år før dette ble gjort.

Det var Sri Lankas største enkeltkreditor Kina, som hadde andre framsatt ideen om å fortsatt betale ned den gamle gjelden, samtidig som de kinesiske bankene krediterte 3 milliarder dollar i 2020 og 2021. Kinesernes idé var å ta opp nye lån for å betale den gamle. Det vises til artikkelen, «Korrupte Sri Lanka i økonomisk desperasjon» – link: https://www.em24.uk/korrupte-sri-lanka-i-okonomisk-desperasjon/

Det informerer litt mer om Sri Lanka øyas tamiler, samt om borgerkrigen som pågikk i 26 år inntil det srilankiske militæret beseiret de tamilske tigrene i 2009. FN estimerte rett etter krigens slutt, at den hadde medført 80.000-100.000 dødsfall. Det vises til den tidligere artikkelen, «Tamilene på Sri Lanka» – link: https://www.em24.uk/tamilene-pa-sri-lanka/

Ettersom herværende artikkel tar opp kinesernes metodiske utnyttelse av utviklingsland i problemer, henvises også til en artikkel om de oppfinnsomme kineserne, la oss bare presisere at det er ingen ulempe å være oppfinnsom, med det finnes jo grenser. Kineserne forsøkte til og med å gjøre sitt eget folks egen avføring om til klingende mynt på Sri Lanka. I Kina driter således folk penger. Avføringen inneholdt bakterier som kunne gjort dyrkning på Sri Lanka der hvor denne hadde blitt spredd, umulig for all oversiktlig framtid.

Forsøket ble imidlertid heldigvis avverget, for alle oss som drikker Ceylon-te, hvilket kunne ha vært et savn ved frokosten og for engelskmannens Tea-Time. Det vises til artikkelen, «Ville Ceylonte ha forsvunnet med Wuhan-metoden?» – link: https://www.em24.uk/ville-ceylonte-ha-forsvunnet-med-wuhan-metoden/

 

Asia-Stillehavsregionen første søknad til IMF i dette århundre

IMF-logo

Da beslutningen om å søke bistand fra IMF i april 2022, var økonomien inne i den verste resesjonen siden landets uavhengighet i 1948, hvilket førte til opprør. Sri Lanka ble således det første landet i Asia-Stillehavsregionen som har misligholdt sin internasjonale gjeld siden Pakistan i 1999.

Parisklubben, en uformell sammenslutning av 22 store kreditornasjoner, stort sett vestlige og noen i Asia, inkludert USA, Frankrike, Tyskland, Japan og Sør-Korea, har koordinert restrukturering av statsgjeld i mer enn 60 år. Parisklubben, som ofte samarbeider med IMF, har inngått 433 avtaler med 90 nasjoner, og har restrukturert mer enn 583 milliarder dollar i statsgjeld, siden klubben ble dannet i 1956.

Kina er ikke en del av Parisklubben, hovedsakelig på grunn av det faktum at det ikke var en stor kreditornasjon før på midten av 2000-tallet. For å finansiere sitt strategiske belte- og veiinitiativ påstartet Kina utlån til land som deltok i initiativet. Ifølge Verdensbanken er Kina plutselig nå alene ansvarlig for flere lån til utviklingsland enn hele Parisklubben til sammen.

 

Kina-lån til unødvendig infrastruktur

Lån til unødvendige prosjekt

De kinesiske lån ble investert i infrastruktur som gagnet kinesiske formål i hvilke kineserne sikret seg pant. Et utvalg av prosjekter, inkludert veier, kraftverk, jernbane-forlengelser, en dypvannshavn, en internasjonal flyplass og en cricketstadion, ble finansiert i løpet av de siste 10 årene, med milliarder i kinesiske lån.

Cricketstadion som ble bygget for verdensmesterskapet i cricket i 2011, har vært ytterst lite benyttet. Flyplassen, som ble designet for betjene en million utenlandske reisende, taper penger og benyttes ikke av rutefly. Havneanlegget har kineserne selv tatt over. I 2017 ga et kinesisk statlig selskap en 99-årig leiekontrakt på havneanlegget, da det ikke greide å betale tilbake lånet. Dette ble kritisert som et eksempel på Kinas gjeldsfelle-diplomati, der lån ble gitt til landet for å gjøre det avhengig av kineserne.

Lite eller intet av Kinas lån har gitt fortjeneste til øya. Prosjektering og arbeidene tilknyttet den nye infrastrukturen, ble gjort av kineserne selv, som på dette vis fikk tilbakeført alle utlånene som prosjektinntekter, mens de gjerne har pant i prosjektet og annet. Totalt ga Kina Sri Lanka USD 11,7 milliarder i prosjektinfrastrukturlån mellom 2000 og 2020. Siden er gjelden til Kina steget med ytterligere USD 3 milliarder.

Men etter hvert som rentekostnadene økte og øyas massive underskudd bare vedvarte, ble Sri Lanka tvunget til å utstede utenlandske statsobligasjoner i dollar for å betale ned den økende gjelden, omfattet de kinesiske høy-rente-belastede prosjekt-lån.

 

Dypvannshavn på Indias sydspiss

Sri Lankas kinesiske havn

På Sri Lanka disponerer nå Kina gjennom sin panterett, et for øya strengt talt ikke nødvendig havneanlegg, tilknyttet sitt belte- og veiinitiativ for sine krigsskip og handelsfartøyer, hvilket finansielt altså faktisk ikke har kostet Kina noe. Engelskmenn må nok ha lært kineserne noe.

Det vises til Hong Kong som dog viste seg særlig oppdragne og fordelaktig for kineserne, hvilket neppe avtalen med Sri Lanka vil komme til å være. Det er mange land som har gått i denne gjeldsfella. Det synes ikke urimelig å tro at lederne i angjeldende debitorland, som har latt seg lokke inn i Kinas gjeldesfeller, kan ha oppnådd personlige store belønninger som kort kan beskrives som korrupsjon.

Beijings prinsipp å få tilbake hver dollar som debitorer opprinnelig har pantsatte for kinesisk gjeld. Dette medfører gjerne forlengelse av låneperioden, samtidig som hovedstolen forblir urørt, mens rentene påløper. Parisklubben mener imidlertid at gjeld til låntakere med problemer bør skrives ned til håndterbare nivå basert på lånestatens nåværende anslåtte inntekt.


Kina godkjente IMFs gjeldsreduksjonsplan

Finansminister Janet Yellen

I en tid med eskalerende finansiell uro er Kina den viktigste kreditoren for utviklingsland. Imidlertid har kineserne tilsynelatende konsekvent hindret restruk-tureringsarbeidet, selv om disse i februar 2022 godkjente IMFs gjeldsreduksjonsplan etter å ha blitt fordømt av vestlige ledere, inkludert finansminister Janet Yellen, men angivelige konflikter blant de kinesiske långiverne har bidratt til forsinkelser i alle beslutninger.

Ifølge uttalelse fra det kinesiske utenriksdepartementet, har Beijing til hensikt å samarbeide med globale finansinstitusjoner for å hjelpe Sri Lanka. Det internasjonale pengefondet vil imidlertid ikke utbetale midlene før Kina og India samtykker til å senke Sri Lankas enorme gjeld.

 

India en reddende hånd

Statsminister Narendra Modi

India ga totalt USD 4 milliarder til Sri Lankas nød-finansiering. Dette ble gitt i form av et valutabytte, importkreditter og utsettelse av handelsforpliktelser gjennom Asian Clearing Union, hvilket en FN-ordning etablerte i 1974, for styrt betaling tilknyttet import og eksport av varer og tjenester mellom regionale og assosierte medlemmer. Dette er prinsipielt en form for siste utvei for å hindre alternativ større humanitær og sosial katastrofe, samt blokkere «dragen» Kinas innflytelse, hvilket ikke har bidratt med noe.

Typen bistand som ble gitt til Sri Lanka, sikret at Indias penger kun kunne benyttes på import fra India. Sri Lankas import fra Kina falt med USD 1,5 milliarder i 2022, til en resterende total verdi på USD 3,3 milliarder. Importen fra India derimot steg til USD 4,7 milliarder fra 4,6 milliarder for 2021.

Sri Lankas gjeldskrise omskrives ofte, men er ikke den eneste i Indias nærområde som har kunnet benyttet India til samme nødordning, også Maldivene og Nepal har fått hjelp derfra.

Det vises til artikkelen, «The rivalry between US and China burdens countries in debt crisis» – link: https://www.em24.uk/the-rivalry-between-us-and-china-burdens-countries-in-debt-crisis/

 

Featured image: Indias og Sri Lankas flagg

07/07/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!