ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

På invitasjon fra generalsekretæren for det kinesiske kommunistpartiets sentralkomité og president Xi Jinping, vil førstesekretær for sentralkomiteen til Cubas kommunistiske parti, den 57 år gamle presidenten Miguel Diaz-Canel, avlegge et statsbesøk i Kina fra torsdag til lørdag.

 

President Miguel Mario Díaz-Canel y Bermúdez etterfulgte Raúl Castro som president i 2018 og ble sekretær for Cubas kommunistparti i 2021. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Kina etter at president Xi kom tilbake fra sine vellykkede opptredener på G20-ledernes toppmøte i Indonesia. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMedia www.em24.uk – «G20-summit in Indonesia overshadowed by the Ukraine war» – link: https://www.em24.uk/g20-summit-in-indonesia-overshadowed-by-the-ukraine-war/, samt ellers også Asia-Pacific Economic Cooperation eller APEC-møtene i Thailand.

 

Tradisjonelt vennskap

President Miguel Diaz-Canel

President Diaz-Canel er for øvrig det første statsoverhodet fra Latin-Amerika og den karibiske regionen, som besøker Kina etter det kinesiske kommunistpartiets 20. CPC-nasjonalkongress, som er blitt avholdt hvert 5. år siden 1987. Denne kongressen er den høyeste beslutningstager i det kinesiske kommunistpartiet. Dette selv om alle relevante beslutninger er tatt forut og kun høster erkjennelse fra 2.338 klappende delegater og spesielt inviterte, slik som i år. Det vises til artikkelen – «President Xi Jinping’s confirmed unfettered power» – link: https://www.em24.uk/president-xi-jinpings-confirmed-unfettered-power/

Besøket fra Cubas leder bærer tradisjonelt vennskap videre mellom de to landene, som går sammen på den sosialistiske veien, støtter hverandre i kjerneinteresser, dessuten koordinerer tett om internasjonale og regionale spørsmål. Det vises til avsnittene «Kina har trådt inn i Sovjetunionens fotspor», «Sosialistisk markedsøkonomi» og «Kina erobrer Latin-Amerika» i artikkelen «Kampen om USAs nærmarkeder» – https://www.em24.uk/kampen-om-usas-naermarkeder/

 

Modell for solidaritet

Presidentene Diaz-Canel og Xi

Nasjonene Kina og Cuba er tilsammen en perfekt modell for solidaritet mellom sosialistiske lands samarbeid med utviklingsland, mener kineserne. Kineserne legger til grunn at president Diaz-Canels besøk vil gi impulser til bilaterale forbindelser og fremme det tradisjonelle vennskapet og samarbeidet, heter det i kinesisk statsmedia. Kina og Cuba sto sammen i kampen mot hegemoni og proteksjonisme, den gang USA og Vesten stresset Kina internasjonalt vedrørende menneskerettigheter og annet. Det vises til artikkelen «Havanna-syndrom blant USA-diplomater» – link: https://www.em24.uk/havanna-syndrom-blant-usa-diplomater/, dog uten ytterligere kommentarer.

Cuba er en fast tilhenger av Kinas kjerneinteresser, mens Kina på sin side har vært en betimelig venn når Cuba er i nød. Kina sendte bistand til Cuba etter at orkanen Ian i oktober medførte store ødeleggelser på øya. I tillegg til samarbeid om handel, medisinsk og kulturell utveksling, understreket Xi at folket i Kina og Cuba er et broderfolk, skriver media.

 

Amerikanske sanksjoner mot Cuba

Demonstrasjon mot amerikanske sanksjoner

Kineserne mener at Cubas vanskeligheter tilknyttet økonomi og folks levebrød forårsakes av amerikanske sanksjoner. Under koronapandemien forsøkte Washington å iscenesette politisk kaos på Cuba. Det vises til artikkelen «Demonstrasjoner på Cuba med dødelig utgang» – link: https://www.em24.uk/demonstrasjoner-pa-cuba-med-dodelig-utgang/

President Joe Biden fornyet den amerikanske handelsembargoen mot Cuba i september i fjor. På dette vis konfirmerte amerikanerne det 62. året omfattet regime med løpende straffesanksjoner.

I løpet av mer enn halvparten av sin eksistens som en uavhengig nasjon, har Cuba kontinuerlig gjennom tretten US-presidentadministrasjoner, vært under amerikanske sanksjoner. Dette helt siden revolusjonæren Fidel Castro, som var Cubas leder fra 1959 til 2008, kastet amerikanerne ut av landet.

 

Støtte til Cuba

Kina beskytter Cuba

Amerikanske sanksjoner har medført at Cubas politikk har vært meningsløs og det cubanske folks dagligliv har nærmest vært en kamp for å overleve fra dag til dag. Særlig ille ble forholdene på Cuba etter Sovjetunionens fall, ettersom denne skaffet landet basisgodene for overlevelse, en ordning som synes å ha bli overtatt av Kina.

Cuba, med den amerikanske fastlandet utenfor stuedøra, får derfor samme effekt for amerikanerne som Taiwan har for kineserne. Den 3. november uttrykte Dai Bing som Kinas faste representant i FN, støtte til Cuba mot USAs ensidige tvangssanksjoner, ettersom Cuba skal ha brutt den internasjonale konsensus om 2030-agendaen, som påstås skader folks leve- og utviklingsrettigheter.

 

Kina vinner Latin-Amerika

Kina sluker Latin-Amerika

Den berømte amerikanske Monroe-doktrinen, som den amerikanske presidenten James Monroe presenterte i en tale til Kongressen i 1823, omfattet at Nord- og Syd-Amerika skulle være fri for, den gang primært europeisk politisk innblanding, ettersom disse regionene skulle være i USA’s interessesfære. Det vises til artikkelen «Kampen om USAs nærmarkeder» – link: https://www.em24.uk/kampen-om-usas-naermarkeder/. Videre vises det til avsnittet – «Monroe-doktrinen» i artikkelen «Russland – USA, venner eller fiender» – link: https://www.em24.uk/russland-usa-venner-eller-fiender/

Til tross for USAs pågående inngrep mot venstreorienterte regjeringer i Latin-Amerika, opplever USA imidlertid at en rekke land i regionen styrer mot venstre. Latin-Amerika er tilsynelatende trette av USAs hegemoni og tvang, mener kinesiske media. Derfor har 11 land omfattet Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Peru, Ecuador, Venezuela, Panama, Costa Rica, El Salvador og Cuba, signert som deltagere i kinesernes Belt and Road Initiative og flere er angivelig på vei. Det vises til artiklene «Kina dominerer utviklingsland med hemmelige lån» – link: https://www.em24.uk/kina-dominerer-utviklingsland-med-hemmelige-lan/ «Sharpened competition between US and China in the South Pacific» – link: https://www.em24.uk/sharpened-competition-between-us-and-china-in-the-south-pacific/ og avsnittet «Kinas Belt and Road» i artikkelen «Kina viser tenner» – link: https://www.em24.uk/kina-viser-tenner/

 

Blokk konfrontasjon skadelig

Blokkonfrontasjon

Ettersom verden står overfor en vanskelig økonomisk utvikling og stor geopolitisk turbulens, mener også kineserne at flere og flere land innser at blokk konfrontasjon er skadelig, mens derimot samarbeid, som Kina selv påstår alltid har tatt til orde for, er veien for i fellesskap å møte vanskeligheter og oppnå vekst. Det er grunnen til at president Xis siste deltagelse på G20-toppmøtet og APEC-arrangementer var en slående suksess, mener kinesisk statsmedia. Ledere fra både sosialistiske og ikke-sosialistiske land, utviklingsland og utviklede land, planlegger å besøke Kina etter at dennes nye kurs ble kartlagt i henhold til den 20. nasjonale CPC-kongressen.

 

Handelskonkurranse

På kollisjonskurs

Kineserne mener at Kina og alle land i Asia-Stillehavet og Latin-Amerika, har potensiale til å innlede samtaler for i fellesskap å motsette seg hegemoni og gjenopprette globale produksjons-, logistikk- og finanskjeder, for å bedre folkets livsgrunnlag.

President Joe Biden oppfordret president Xi til handelskonkurranse under G20-møtet på Bali, og det ser ut til at kineserne har oppfattet dette. President Biden sa at USA ville fortsette å konkurrere med Kina, samkjørt med sine allierte og partnere, og at Kina måtte forvalte konkurransen tilsvarende ansvarlig og opprettholde åpne kommunikasjonslinjer. Det vises til den innledningsvis nevnte artikkelen «G20-summit in Indonesia overshadowed by the Ukraine war».

 

Featured image: Fra Den himmelske freds plass eller Tiananmen-plassen, pyntet med cubanske flagg

24/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!