I går torsdag, bekreftet President Trumps økonomiske rådgiver, National Economic Council’s direktør Larry Kudlow, at det var framgang i forhandlingene mellom USA og Kina om å trekke tilbake pålagt toll på hverandres varer tilknyttet den kommende handelsavtale. I dag avviser imidlertid Trump at det har kommet til noen avtale mellom landene.

 

Trump vil altså ikke fjerne alle pålagte tollavgifter. Trump hadde allerede i oktober annonsert at den kommende tollavtalen ville medføre fjerning av toll på kinesiske varer omfattet 360 milliarder USD. Årsaken til Trumps helomvending til oppmyking av handelsforholdene mellom landene, var angivelig først og fremst for at amerikanerne skulle tvinge Kina til å kjøpe mer amerikanske varer, spesielt landbruksvarer.

 

Trumps forhandlingsstrategi er uforutsigbar
Trump hevdet dessuten i dag at USA og Kina kanskje ikke vil fullføre en delvis handelsavtale i år og reiste på dette vis på ny tvil om utsiktene til en våpenhvile i handelskrigen, som hittil har pågått i 19 måneder, hvilket var forventet ville bli avsluttet med signering av en handelsavtale neste helg. «Jeg har ikke sagt ja til noe», sa Trump til reporterne. «Kina vil gjerne få en delvis tilbaketrekning, ikke en fullstendig fordi de vet at jeg ikke vil gjøre det.» Tydeligvis er det Trumps forhandlingsstrategi å være helt uforutsigbar med stadig endrede ønsker.

Larry Kudlow

Presidentens bemerkninger er i direkte konflikt med direktør Kudlow, som torsdag bekreftet det kinesiske handelsdepartementets påstand om en mulig tollavtale. «Hvis det er en fase 1-handelsavtale, kommer det til å bli tollavtaler og innrømmelser.» Kinesiske myndigheter har insistert på at enhver avtale må omfatte øyeblikkelig fjerning av noen tollsatser på en vei mot eliminering av alle avgifter Trump har pålagt siden mars i fjor.

 

Toll for å beskytte amerikansk næringliv
President Trump brakte tollsatser på banen i fjor for å tvinge Kina til å forlate pågående handelspraksis, spesielt på høyteknologiområdet, som gjorde det ugunstig for konkurrerende amerikanske selskaper.

USA pålegger foreløpig en toll på omtrent 360 milliarder USD på import fra Kina og planlegger fra den 15. desember, å utvide med ytterligere toll på alt amerikanere kjøper fra Kina. For å få hindret denne planlagte økning av tollsatsene har kineserne gitt løfte om årlig kjøp av amerikanske avlinger for 40 til 50 milliarder USD.

Den amerikanske administrasjonen gikk imot Trumps beslutning om å innføre tollsatsene for omtrent 160 milliarder USD på populære forbruksvarer omfattet smarttelefoner og bærbare datamaskiner. Administrasjonen krever imidlertid at Kina aksepterer mer omfattende beskyttelse av åndsverk og patenter, samt åpner markedet for finansielle tjenester for utenlandske selskaper. Videre å slutte å manipulere verdien av valutaen for å oppnå  handelsfordeler. Kina har i alle fall akseptert å skjerpe beskyttelsen for åndsverk.

 

Positiv markedsforventning
Ettersom utsiktene til våpenhvile i handelskrigen mellom USA og Kina har økt den siste måneden, økte det industrielle gjennomsnittet til Dow Jones med nesten 6 prosent. Fredagens kommentarer forårsaket imidlertid et beskjedent fall i aksjekursene.

Torsdag kom det en uttalelse fra det kinesiske handelsdepartementet, «Kinas posisjon har vært konsekvent og klar. Handelskrigen ble startet med å heve tollsatsene, derfor burde den bli avsluttet med å slette disse.»

 

 

08/11/19