I går ble Joe Biden og Kamala Harris innsatt i sine stillinger som henholdsvis president og visepresident. President Biden gjennomførte straks dennes første offisielle handlinger som president ved signering av en rekke beslutninger omfattet løfter framsatt under valgkampanjen, vedrørende blant annet koronaviruspandemien, klimaendring, immigrasjon, herunder også grensemuren. Dessuten den økonomiske situasjon for studielånshavere, for huseiere og leietagere av bolig.

 

President Joe Biden

Visepresident Kamala Harris

 

 

 

 

 

 

Krav om munnbind
Det blir heretter krevd benyttelse av munnbind, samt sosial distansering i alle føderale bygninger og på føderale områder, samt benyttelse av munnbind når distansering er vanskelig å etterkomme. Det vil altså være pålegg om bruk av munnbind for alle føderale ansatte og oppdragstagere. Ettersom Verdens Helseorganisasjon – WHO, har bekreftet at det vitenskapelig er bevist at munnbind er effektivt for å hindre spredning av koronaviruset, må alle amerikanere derfor benytte munnbind de første hundre dagene av Bidens administrasjon. Det amerikanske samfunnet vil fortsatt være utsatt for viruset selv om vaksineringen øker i henhold til demokratenes mål om 100 millioner vaksinerte i løpet disse hundre dagene.

 

Ny tilkobling til WHO

WHOs hovedkvarter i Geneve

Biden har trukket USAs beslutning om å gå ut av Verdens Helseorganisasjon – WHO, som president Trump tidligere besluttet skulle skje fra og med juli i år. Dette etter at Trump anklaget organisasjonen for inkompetanse og etterkommelse for kinesisk press tilknyttet kinesernes ansvar for utbredelsen av koronaviruset.

 

Parisavtalen om klimaendring

John Kerry signerer Parisavtalen i 2016

Biden har signert ordre om USAs gjeninntreden i klimakonvensjonen i Paris i henhold til demokratenes valgkampanjeløfter, for å nå de globale klimamål. President Trump trakk seg fra Parisavtalen for å hindre at industrien tilknyttet fossilt brensel ble rammet. Det er imidlertid forventet å ta 30 dager før USAs offisielt er med igjen. Det vises til artikler i https://www.em24.uk – «Planeten først – John Kerry – USA’s klimapolitikks nye leder» – link: https://www.em24.uk/planeten-forst-john-kerry-usas-klimapolitikks-nye-leder/ og «USA ut av Parisavtalen» – link: https://www.em24.uk/usa-ut-av-parisavtalen-klimaforskere-bekymret/

 

Immigrasjon

Innreisenekt for muslimer

Forbudet mot muslimske immigranter til USA opphører med øyeblikkelig virkning. I januar 2017 ble statsborgere fra syv muslimske land forbudt innreise i USA. En modifisert ordning av Trumps ordre den gang ble opprettholdt av Høyesterett i en avgjørelse i 2018. Den nye administrasjonen vil imidlertid hensynta tilgjengelig informasjon fra andre lands etterretning om hver enkelt reisende eller immigrant.

 

Grensemuren

Grensemur mellom Texas og Mexico

Trump erklærte nasjonal krisesituasjon på grensen i februar 2018, for å kunne omdisponere milliarder av dollar fra forsvarsdepartementet til avslutning av grensemuren mot Mexico. All pågående bygging av grensemur er blitt umiddelbart stoppet av Biden, for å gjennomgå verserende kontrakter med entreprenørene og kartlegge hvordan finansieringen har blitt forordnet. Det er uklart hvor stor lengde av muren som er kontraktsfestet bygget og hva regjeringen vil måtte betale for eventuelle kontraktsbrudd med beroende utbyggerne. Mexico har påtatt seg å betale for muren, men amerikanerne har ifølge US Customs and Border Protection likevel forpliktet seg til å betale 15 milliarder dollar tilknyttet 1.100 kilometer mur. Høyesterett skal den 22. februar ta opp lovligheten av Trump-administrasjonens bevilgning av forsvarsdepartementets midler for militære byggeprosjekter til den alternative bygging av grensemuren. Se artikkel i https://www.em24.uk – «President Trumps grensemur er finansiert» – link: https://www.em24.uk/president-trumps-grensemur-er-finansiert/

 

DACA-ordningen

Immigranter

Biden har anmodet Kongressen om å vedta lov som gir DACA-søkere en permanent, juridisk status på veien mot et eventuelt statsborgerskap. President Barack Obama opprettet i 2012 ordningen «Deferred Action for Childhood Arrivals – DACA» som er en innvandringspolitikk hvilken tillater enkeltpersoner med ulovlig tilstedeværelse i USA, etter å ha blitt brakt til landet som barn, å søke lovlig oppholdstillatelse. Slike personer kan i henhold til ordningen søke om å motta en fornybar oppholdstillatelse på to år med utsatt handling om utvisning og i denne perioden for eventuelt å bli kvalifisert for arbeidstillatelse og deretter potensielt statsborgerskap. President Trump satte ordningen ut av funksjon i 2017, men Høyesterett beordret at ordningen foreløpig skulle bero. Det skal i dag være omkring 700.000 immigranter som omfattes av denne ordningen.

 

Besluttet utvisninger
Biden beordret Homeland Security til å gjennomgå alle 11 millioner mennesker med ulovlig opphold i USA fokusert på deportasjoner med hensyn til offentlig sikkerhet. Biden reverserte med dette Trumps plan for å ekskludere folk registrert i folkeregisteret som oppholdt seg ulovlig i landet. Folkeregisteret benyttes til å bestemme hvor mange kongressplasser hver stat tildeles, dessuten antallet valgmenn som berettiges. Tellingen benyttes for øvrig også til beregning av andel til fordeling av føderale utgifter hvert år. Det må rimeligvis regnes med at alle med ulovlig opphold, dersom disse på ett eller annet vis var stemmeberettiget, ga Biden sin stemme under valget.

 

Studiegjeld

Studenter

Biden har besluttet for utdanningsdepartementet, om å forlenge pausen i inndrivelse av føderale studielån inntil minst den 30. september og forlenger derved en utsettelse som hittil er blitt gitt til slutten av januar. Låntakerne vil ikke bli pålagt å betale påløpte renter i perioden for lånets forlengede innbetalingstid. All inkassovirksomhet derom vil imidlertid bli stanset. Kongressen stoppet inndrivelsene i mars i fjor, som en del av en totalplan tilknyttet koronasituasjonen. Trump-administrasjonen hadde ellers forut forlenget denne fristen to ganger.

 

Betaling på boliger

Boliglån

Biden har gitt henstand til huseiere og leietagere. Utkastelser fra boliger vil bli forsinket, forlenget til minst ut mars 2021. Ifølge en undersøkelse fra Census Bureau blant husholdninger, er nesten 12 prosent av huseiere allerede forsinket med betalingen på sine pantelån, mens 19 prosent av leietagerne er det tilsvarende med hensyn til husleien.

 

 

 

Featured image: Capitol Hill

21/01/2021