Igjen er DNB Bank ASA, som er Norges største og delvis statseide bank, involvert i hvitvaskingsskandale. Banken har tilsynelatende forsettlig latt seg utnytte av det islandske fiskeriselskapet Samherji hf. til korrupsjonsutbetalinger til namibiske embetsmenn. Totalt omfatter skandalen foreløpig beregnet mer enn 700 millioner kroner.

 

DNBs avdeling i Luxembourg

For mindre enn to år siden var også DNB innblandet i en omfattende hvitvaskingsskandale. Den gang fikk DNBs avdeling i Luxembourg en bot omfattet omkring 3 millioner kroner tilknyttet bankens involvering i Panama Papers-avsløringene, i etterkant av Luxembourgs finanstilsyn – CSSFs razzia mot banken. Det luxembourgske finanstilsynet avslørte mangler i bankens kundekontrolltiltak og rapporteringen vedrørende sine kunder. DNB hadde i årevis bistått minst 40 norske kunder med å opprette selskap i skatteparadiset Seychellene. DNB aksepterte boten idet de ikke kunne ha noe valg.

 

DNB upopularitet økte dramatisk

Rune Bjerke

En meningsmåling foretatt av en herværende dagsavis etter disse skatteparadis-avsløringene den gang, viste at tilliten til DNB blant de spurte i meningsmålingen, hadde stupt nær 70 prosent. Nordmenn var således ikke nådige og flere av kundene som deltok i målingen vurderte til og med å droppe storbanken. Men dessverre har banken for stor markedsandel og makt over samfunnets beslutningstagere. Det er nok mange som angrer meget på at de ikke skiftet bank og følgelig i ettertid er blitt påført tap langt større enn den nærmest symbolske boten banken måtte betale: https://www.em24.uk/n12-em24-dnb-saboterte-budgiver-med-penger-pa-konto-til-fordel-for-lantager/

Den kjente, nå avdøde professor Frank Aarebrot ved Institutt for sammenlignende politikk i Bergen, uttalte til media tilknyttet DNBs skandale i Luxembourg, at denne ikke var særlig overrasket over fallet i tillit som DNB opplevde.

 

DNB svarte finansministeren usant

Kristin Halvorsen

Monica Mæland

Det bør nevnes at Kristin Halvorsen, som var finansminister i 2007, alarmerte DNBs den gang nettopp tiltrådde toppsjef Rune Bjerke om DNB Luxembourgs mulige forbindelser til skatteparadis. Næringsminister Monika Mæland spurte DNB tilsvarende i 2014, om denne hadde forbindelser til skatteparadis og svaret var Nei! Dette burde medføre at i alle fall Rune Bjerke, som fortsatt lønnes av DNB som styreleder i Vipps, normalt burde ha vært avskjediget. Professor Petter Gottschalk ved BI mente i 2016 tilknyttet Panama Papers-avsløringene, at Rune Bjerke burde ha trukket seg fra sin stilling. Det burde ikke være at et styre må avsette en leder i sådan situasjon. Den 11. april 2016 la banken fram en intern redegjørelse fra Bjerke. I denne innrømmet Bjerke å ha feilinformert Mæland som representerte 34 prosent av aksjene. I ettertid kan man rimeligvis spørre hvorfor ikke Mæland øyeblikkelig tok opp avskjedigelse av Bjerke til styrebehandling.

 

Burde andre blitt avskjediget sammen med Bjerke

Håkon Hansen

Det bør vel også videre nevnes at Håkon Hansen, som har arbeidet i DNB siden 2003, og hvilken i sin tid var en av de essensielle kontaktpersonene tilknyttet Luxembourg-avdelingen og administrerte flere av de angjeldende postboksselskapene på Seychellene.

 

 

I dag er Håkon Hansen til og med medlem av konsernledelsen i DNB. Dessuten, fra november 2018, ansatt som DNBs konserndirektør for Wealth Management. Denne seksjonen har ansvaret for bankens kapitalforvaltning, privat banking, DNB liv og DNB skadeforsikring. DNB kapitalforvaltning er landets største tilbyder av verdipapirfond og diskresjonær formuesforvaltning. Selskapet tilbyr nasjonale og internasjonale kapitaltjenester. Altså Wealth Management ledes tilsynelatende med full tillit av Håkon Hansen, tidligere administrerende direktør av flere av postboksselskapene i skatteparadiset på Seychellene.

 

Jarle Mortensen

Videre skal vi betrakte skjebnen til en av de andre essensielle kontaktpersonene tilknyttet Luxembourg-avdelingen, Jarle Mortensen som ble ansatt i DNB som divisjonsdirektør 2013 etter blant annet å ha vært styreleder i bankens avdeling i Luxembourg fra 2009 til 2010. I 2017 ble han divisjonsdirektør med ansvar for Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Denne bør vel muligens slå følge med Rune Bjerke og Håkon E. Hansen og forsvinne fra DNB.

 

Wikileaks gravejournalistikk avdekket bedrageriet

Interne dokumenter fra den islandske fiskerigiganten Samherji hf. ble offentliggjort på Wikileaks og deretter bragt brakt videre til allmenheten av islandske medier og Al Jazeera.

 

Det er Samherjis fabrikktråleres drift som angivelig har gjort det nødvendig å betale bestikkelse til namibiske embedsmenn for å sikre kvoter for makrellfiske utenfor den namibiske kysten. Betalingene skal altså ha foregått gjennom DNB.

Ifølge dokumenter som har blitt avdekket skal 70 millioner US-dollar ha gått gjennom et proformaselskap i skatteparadiset på Marshalløyene. Ifølge dokumentene er dette selskapet også blant annet blitt benyttet til å betale lønn til mannskapet ombord på Samherjis fabrikktrålere.

 

Transaksjoner via Kypros og Dubai

Bernhard Esau, ex. fiskeriminister

Det har dessuten også gjennom DNB blitt overført penger fra et selskap på Kypros til et selskap i Dubai, hvilket er blitt brukt til bestikkelse av de namibiske embetsmennene, også omfattet Namibias fiskeriminister Bernhard Esau.

En amerikansk bank skal ha reagert, men ikke vår norske bank DNB. Det er imidlertid ingen grunn til å anta at EUs hvitvaskingsdirektiv skulle være mindre omfattende enn de amerikanske. DNBs ignorering er nok heller en foranledning for bemanningsutskifting hos denne.

 

Samherji har uttalt seg
Det islandske fiskeriselskapet Samherji hf. har i pressemelding orientert om at en tidligere leder av et datterselskap i Namibia fram til 2016, har uttalt seg til pressen om Samherjis ledelse. Det internasjonale advokatfirmaet Wikborg Rein i Norge skal ha blitt engasjert i å ettergå virksomheten i Afrika. Alle aktivitetene til Samherji og dets tilknyttede selskaper skal i årevis angivelig ha blitt undersøkt av myndigheter. Samherji akseptere følgelig ikke falske og misvisende beskyldninger fra en tidligere ansatt.

Det kan imidlertid tyde på av Samherjis pressemelding, som synes «pakket i bomull», at Samherji i lengre tid kan ha blitt utsatt for utpressing. Dette slik at forbrytelsene kan ha blitt avslørt ettersom framsatte utpressingskrav ikke har blitt etterkommet. Samherji opplyser i alle fall at selskapet nå skal være på vei ut av Namibia og at det allerede skal ha solgt ett fartøy og forhandlet frem salg av alle andre operasjoner til innenlandske parter.

 

Bekjentskapskorrupsjon beskytter «ulvene»

Kjerstin E. Rasmussen Braathen, konsernsjef i DNB

Heretter blir det artig å se den videre utvikling i DNB-systemet, om bekjentskapskorrupsjon nok en gang kan beskytte personer som normalt burde ha vært fjernet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/11/19