ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det femte faktumet som utenriksministrene i G7 nasjonene, Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland, USA og Den europeiske unions representant, tok til behandling under sitt møte i Hiroshima den 7. og 8. november, med referanse til United States Government redegjørelse den 11. november, som her i kortform blir kommentert av EM24 EuropMedia, var stridigheten i Sentral-Asia og Sør-Kaukasus, Nagorno-Karabakh.

 

G7 foreign minister summit in Hiroshima

 

G7-landene var «fast bestemt på å støtte suvereniteten, uavhengigheten og den territorielle integriteten til sentralasiatiske land». Imidlertid ønskes «intensivering av regionalt samarbeid og folk-til-folk koblinger velkommen». Det menes at dette kan øke innovasjon med flere etableringer. G7 vil generelt styrke samarbeidet med sentralasiatiske land for å møte regionale utfordringer grunnet Russlands pågående angrepskrig.

 

Kristne flyktninger søker hjelp i kirken

 

G7 utrykte alvorlig bekymring vedrørende humanitære konsekvensene av fordrivelsen av de kristne armenere som ble drevet av det muslimske Aserbajdsjan bort fra Nagorno-Karabakh. Aserbajdsjan oppfordres imidlertid til å overholde humanitære forpliktelser i henhold til internasjonal lov overfor de fordrevne. G7 vil imidlertid arbeide for å understøtte en varig fred mellom Armenia og aserbajdsjanere.

Det vises til artiklene «Nagorno-Karabakh defeated» – link: https://www.em24.uk/nagorno-karabakh-defeated/, «About 45.000 have escaped Nagorno-Karabakh» – link: https://www.em24.uk/about-45-000-have-escaped-nagorno-karabakh/, «Azerbaijan attacks Nagorno-Karabakh region» – link: – link: https://www.em24.uk/azerbaijan-attacks-nagorno-karabakh-region/, «Nagorno-Karabakh-konflikten – Armenia og Aserbajdsjan» – link: https://www.em24.uk/nagorno-karabakh-konflikten-armenia-og-aserbajdsjan/ og «The US has mediated the conflict between Armenia and Azerbaijan» – link: https://www.em24.uk/the-us-has-mediated-the-conflict-between-armenia-and-azerbaijan/, «Violation of ceasefire between Armenia and Azerbaijan» – link: https://www.em24.uk/violation-of-ceasefire-between-armenia-and-azerbaijan/

 

Denne artikkel er nr 5 av 7 artikler tilknyttet G7s utenriksministermøte i Hiroshima.

 

Featured image: Fordrevne innbyggere i Nagorno-Karabakh flykter inn i Armenia

14/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!