ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Sertifisering av gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland til Tyskland gjennom Østersjøen, stanses som følge av at Russland har anerkjent de to øst-ukrainske utbryterregionene Donetsk og Luhansk som uavhengige folkerepublikker.

 

Det vises til tidligere artikler i www.em24.uk tilknyttet tvisten om Nord Stream 2 og gasskrisen i EU, herunder artikkelen «Frafall av sanksjoner tilknyttet Nord Stream 2» – link: https://www.em24.uk/frafall-av-sanksjoner-tilknyttet-nord-stream-2/, «Putin avviser  gassleveranser til Europa som våpen» – link: https://www.em24.uk/putin-avviser-gassleveranser-til-europa-som-vapen/ og «LNG avhjelper Europas gasskrise» – link: https://www.em24.uk/lng-avhjelper-europas-gasskrise/

Den tyske kansleren Olaf Scholz var i går morges tidlig ute med publisering av at sertifiseringen for Nord Stream 2 vil utestå. Sertifisering er kun et administrativt, sikkerhetsmessig tiltak før en sådan teknisk innretning kan begynne å fungere. Det hvite hus ønsket kansler Scholz’ publisering velkommen.

 

Pressesekretær Jen Psaki

Pressesekretæren i Det hvite hus, Jen Psaki skrev på Twitter at, «POTUS (den amerikanske presidenten) har imidlertid gjorde det klart at hvis Russland invaderte Ukraina ville USA komme til å handle sammen med Tyskland for å sikre at Nord Stream 2 ikke kan fortsette. Vi har vært i tette konsultasjoner med Tyskland over natten og ønsker deres kunngjøring velkommen. Vi vil følge opp med våre egne tiltak i dag.»

 

Kansler Olaf Scholz

Det er rimelig at kansler Olaf Scholz sin nektelse av sertifiseringen skal betraktes som en erklæring om goodwill til Ukraina, fordi den tyske regjeringen nektet å forsyne Ukraina med våpen, men kun leverte landet passivt krigsmateriell omfattet stålhjelmer og et feltsykehus. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Ukraina raser mot Tyskland» – link: https://www.em24.uk/ukraina-raser-mot-tyskland/

Tyskerne mener at våpenlevering til ukrainerne vil kunne umuliggjøre en mulig diplomatisk løsning på krisen. Det er heller ikke urimelig at kansler Scholz resonnerte som at tyske våpen har drept mange nok russere omfattet både første og andre verdenskrig. Han ville nok ikke fortsette noe historisk, nærmest innledet genocide mot russerne, like lite som han ikke ville gjøre dette mot av europeerne forut oppfattet som russere, hvilke nå benevner seg som ukrainerne.

 

Midlertidig suspensjon?

Nord Stream 2

Nektelse av sertifiseringen for Nord Stream 2, ble visstnok kansler Scholz tvunget av amerikanerne til å akseptere. Amerikanerne har alternativt mer kostbar LNG-gass disponibel for levering. For Tyskland er nekt av sertifisering for denne gassrørledningen, således i prinsippet en økonomisk selvskading. Dette idet landet sterkt trenger russernes gass. For Norge er derimot gassmangelen i Tyskland en økonomisk fordel ettersom nordmennene er Europas nest største eksportør av gass og kan bestrebe seg for å levere mer. Kreml skal imidlertid også ha uttalt at denne beklager Tysklands suspensjon av Nord Stream 2-sertifiseringen og håper forsinkelsen blir midlertidig. I framtidige forhandlinger med russerne vil nok disse framsette krav tilknyttet åpning av Nord Stream 2.

Det kan ellers generelt legges merke til forskningslederen ved Forsvarets høgskole i Norge, oberstløytnant Tormod Heiers uttalelser under avsnittet «Argumentasjon med annen vinkling» i artikkelen «Refleksjoner tilknyttet Ukrainakrisen» – link: https://www.em24.uk/refleksjoner-tilknyttet-ukrainakrisen/

 

 

Featured image: Nord Stream 2

23/02/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!