ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

En amerikansk journalist ble nettopp drept på jobb i russernes bomberegn i Ukraina. Mange skribenter, med fare for eget liv, har likevel avlevert gripende vitnesbyrd fra diktatorers terror.

 

President Vladimir Putin

Den småvokste russeren Vladimir Putin, som i tilfeldighetenes verden dukket opp fra intet og ble en Napoleon i verdens mest vidstrakte land, utøver et terrorvelde mot en tidligere alliert, som en diktator som i brutalitet ikke står i skyggen av hverken Hitler eller dennes likemenn.

Det skrives side opp og side ned om denne russiske diktatorens utenkelige terror i Europa, den moderne verdens navle, også inkludert terror mot det ennå ufødte liv.

 

Krigens menneskelighet ignoreres – sykehus bombes

Fødende kvinne hjelpes

Redningsmenn brakte en kvinne gjennom ruinene i den beleirede byen Mariupol mot en fødeklinikk, under den nå hittil 19 dager pågående russiske krigen mot Ukraina. Kvinnen var blitt hastet til et annet sykehus fra sitt første, som hadde blitt bombet. Legene på det nye sykehuset kjempet for å holde kvinnen i live. Hun var i ferd med å miste babyen sin og ropte, «Drep meg nå!» – (så barnet overlever). Legene forløste babyen via keisersnitt, men den nyfødte viste ingen tegn til liv. Deretter fokuserte legene sin innsats på moren. Forsøk på gjenoppliving av denne ga ingen resultat. Begge var døde.

 

Falske nyheter

Russlands FN-ambassadør Vasily Nebenzya

Russerne blir anklaget for krigsforbrytelser tilknyttet bombing av sykehus, men sier vedrørende angjeldende episode at fødeklinikken var blitt overtatt av ukrainske ekstremister for å bli brukt som base. Det var ikke lenger pasienter eller medisinere der. Episoden som tilfeldig var behørig dokumentert, skulle angivelig ha vært konstruert med skuespillere. Russlands FN-ambassadør Vasily Nebenzya og den russiske ambassaden i London, kalte simpelthen bildene fra hendelsen for «falske nyheter».

 

Russland bryter Genève-konvensjonen

FN-bygningen i Genève

Russerne bomber og beskyter ikke bare sykehus og boligområder med forsett å drepe sivile. Disse benytter også våpen som er i strid med Genève-konvensjonen, for å nedbryte motstanden hos forsvarerne.

 

 

 

 

Klasebombe

De russiske styrkene skal ha brukt klasebomber, hvilke skytes ut inneholdende mindre sub-ammunisjon som er designet for å drepe personell, ødelegge kjøretøy, med også for å spre kjemiske eller biologiske våpen, samt også landminer.

Fordi klasebomber slipper ut mange små sub-bomber over et stort område, utgjør de stor risiko for sivile både under angrep og etterpå. Ueksploderte bomber kan drepe eller skade sivile og/eller utilsiktede mål lenge etter at en konflikt er avsluttet og er vanskelige å lokalisere og fjerne.

 

Vakuumbombe

Dessuten skal russerne ha anvendt termobariske bomber, hvilket også blir benevnt aerosolbomber, vakuumbomber eller et drivstoff-lufteksplosiv. Dette er en type sprengstoff som bruker oksygen fra luften rundt eksplosjonen for å generere en høytemperatur-eksplosjon. Drivstoff-lufteksplosivet er en av de mest kjente typene av termobariske våpen.

 

Ukrainas ambassadør Oksana Markarova i USA

Det var Ukrainas ambassadør i USA, Oksana Markarova, som i en presskonferanse etter møte med medlemmer av den amerikanske Kongressen, fortalte at Russland hadde brukt disse typer bomber tilknyttet invasjonen av landet.

 

 

 

 

Forbryterne ble straffet

«Riksmarskalk» Hermann Göring

Etter andre verdenskrig ble offiserer og fiendens ledere dømt til døden i Nürnbergprosessen, for forbrytelser mot freden, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Disse ble henrettet dog unntatt én leder, «riksmarskalk» Hermann Göring, som etterfulgte Hitler noen dager, og som spiste cyanid-piller timer før henrettelsen, hvilket ga straffen samme resultat.

Det russiske folk, hvorav det oppfattes at flertallet er motstandere av krigen, oppfordres derfor til selv å avstraffe sine ledere før disse fører verden til undergang.

 

 

Featured image: Føde- og barnehospitalet i Mariupol sønderbombet

14/03/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!