All articles can be read in 100 languages

 

Spenningen mellom Kiev og Moskva eskalerer. Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har uttalt at Russland truer med å ødelegge hans land. En av landets diplomater har sagt at dersom Ukraina ikke får delta i NATO vil landet bevæpne seg med atombomber og tilsynelatende bombe Moskva.

 

Det henvises til artikkel i www.em24.uk – «Russland bestrider krigsforberedelser mot Ukraina» avsnitt «Ukraina utnytter forbindelsen til president Biden» – link: https://www.em24.uk/russland-bestrider-krigsforberedelser-mot-ukraina/

 

Nåværende Ukraina bør være uønsket i NATO

Utenriksminister Dmytro Kuleba

NATO er nok viss på at alliansen ikke er tjent med å ha nåværende Ukraina som medlem. Den erfarne politikeren president Joe Biden ser nok for øvrig det samme som de fleste at Ukraina ønsker å spille sitt Russlandsproblem over til NATO-alliansen. Dette tilknyttet Ukrainas kamp for å binde russerne som beror i den østre del av landet, samt hvilke ved en opplagt feiltagelse ved oppsplitting av Sovjetunionen, fulgte med til Ukraina. Alle som bor øst i Ukraina snakker russisk og må ha rett til å binde seg til Russland. Ukraina er imidlertid i historisk sammenheng intet enhetlig land og bør nok bli enig med de utbrytende russerne om disses ønske om overføring av disses territorier til Russland eller alternativt et autonomt russisk landområde, uten å sette verdensfreden på spill.

«De truer Ukraina åpenlyst med krig og ødelegger den ukrainske staten», sa utenriksminister Kuleba under en felles pressekonferanse med sine tre kolleger fra de baltiske landene, Estland, Litauen og Latvia, som hadde kommet til Kiev for å vise solidaritet med Ukraina. Kuleba fortsatte med å si, «Den røde linjen for Ukraina er grensen til staten. Hvis Russland bryter denne røde linjen, vil denne (Russland) lide».

Videre oppfordret den ukrainske ministeren de vestlige land til å innføre nye sanksjoner mot Moskva dersom et slikt tilfelle skulle oppstå, samtidig som Kuleba fordømte den forverrede situasjonen angivelig forårsaket av Russland, hvilket øker den militære spenningen. Kiev frykter at russiske myndigheter vil prøve å framprovosere et påskudd som rettferdiggjør russisk militært inngripen i det østlige Ukraina. Dette påskuddet kan Ukraina allerede selv ha skapt. Det er ikke urimelig at utbryterne etter våpenhvilen i fjor, har mistet et tilsvarende antall soldater som ukrainerne og Russland frykter at flere av dennes medborgere vil bli skutt. Det minnes om avsnittet i ovennevnte artikkel «Ukraina utnytter forbindelsen til president Biden».

 

Truer også med atomvåpen

Ambassadør Andriy Melnyk

Ukrainas ambassadør i Tyskland, Andriy Melnyk, truet i et intervju med pressen at Ukraina ville vurdere å anskaffe seg atomvåpen, hvis landet ikke kunne bli medlem av NATO. Han sa, «Enten blir vi integrert i NATO eller så bevæpner vi oss selv med atomvåpen». Ukraina hadde i 1994 blitt lovet territoriell integritet av Russland, Storbritannia og USA, da landet ga fra seg atombombene som denne den gang besatt grunnet tilhørigheten til Sovjetunionen. Det er imidlertid totalt urimelig å tro at Ukraina skal kunne presse seg inn i NATO-alliansen med denne type trusler. Da er det bedre at Russland og Ukraina tar oppgjør seg imellom. NATO har intet ansvar for Ukraina som ikke er medlem.

 

Krimproblemet

Førstesekretær Nikita Khrusjtsjov

Når det gjelder Krimhalvøya, som ble annektert av Den russiske føderasjonen i 2014, fikk Ukraina denne tiltransportert i februar 1954 fra sovjetprovisen Russland, den gang ukraineren Nikita Khrusjtsjov overtok ledelsen i Sovjetunionen som førstesekretær i det sovjetiske kommunistpartiet. Det sies at dette visstnok skulle være en slags kompensjon grunnet Khrusjtsjovs forgjenger Joseph Stalins brutale styre. Krim bebos også i dag av bare russere. Det vil vel være rimelig å inngå avtale vedørende dette problemet samtidig med det ovennevnte. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Russland – USA, venner eller fiender» – link: https://www.em24.uk/russland-usa-venner-eller-fiender/

 

Mulig følge av Ukraina-situasjonen

Kinesiske rakettkastere

Det bør vel kanskje tas hensyn til at situasjonen vedrørende Ukraina kan komme til å bli utnyttet ved at Kina, på den andre siden av kloden, angriper Taiwan. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Taiwans president mottok trusler fra Beijing» – link: https://www.em24.uk/taiwans-president-mottok-trusler-fra-beijing/

 

 

 

Featured image: Russisk mobilisering langs grensen mot Ukraina

15/04/2021