ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den finske operatøren Gasgrid stengte søndag morgen den 77 kilometer lange gassrørledningen mellom Finland og Estland benevnt Balticconnector, på grunn av gasslekkasje i den finske eksklusive, økonomiske sonen i Finskebukta. Dette grunnet en tilsynelatende, ved tredjemann, forsettlig påført sprengningsskade hvilket det forventes å kunne ta måneder å reparere.

 

President Sauli Niinisto

 

Det var Finlands president Sauli Niinisto som etter besiktigelse, meddelte om skaden på tirsdag. Lekkasjen førte til at en naturgassrørledning mellom Estland og Finland ble stengt i helgen. Det ble også meddelt at skaden med stor sannsynlighet var påført forsettlig av utenforstående ved sprengning.

 

Statsminister Petteri Orpo

 

I alle fall skal Finlands statsminister Petteri Orpo til journalister senere ha tilføyd, at en foreløpig vurdering antydet at den oppdagede skaden ikke kan ha vært forårsaket av normal bruk av rørledningen eller trykksvingninger.

Den finske regjeringen advarte imidlertid mot å trekke noen forhastede konklusjoner og uttalte følgelig at det virket usannsynlig at eksplosiver kunne være årsaken. Dette til tross for at det norske seismologiske instituttet NORSAR, mandag hadde uttalt at disse hadde oppdaget en sannsynlig eksplosjon i området for lekkasjen.

 

Også telekommunikasjonslinjer kuttet

Forsvarsminister Hanno Pevkur

 

Det er imidlertid også meddelt fra Estland at også undervanns telekommunikasjonslinjer på sjøbunn til Finland, er blitt kuttet. De to skadestedene er langt fra hverandre, men tidspunktet for skadene er derimot nær, forkynte Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur på en pressekonferanse.

Finland og Estland skal samarbeide vedrørende etterforskning. Nato har meddelt at denne vil bistå. Det samme har EU. På spørsmål om involvering fra russisk side var sannsynlig, skal statsminister Orpo ha uttalt at «det er viktigst å samle all informasjon som er tilgjengelig og ikke trekke noen konklusjoner ennå.»

 

Østersjø-ledninger ble sprengt i fjor

Lekkasje fra Nord Stream 2

 

Det vises i denne forbindelse til tre sprengninger av rørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i september i fjor, hvilke fraktet naturgass fra Russland til Vest-Europa, med henvisning blant annet til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Attempts at commercial exploitation of the UN Security Council» – link: www.em24.uk, https://www.em24.uk/attempts-at-commercial-exploitation-of-the-un-security-council/

Artikkelen var relatert til konspirasjonsteori om de angivelig skyldige for sabotasjen tilknyttet sprenging av Nord Stream gassledningene. Sabotasjen er blitt grundig etterforsket av dansker, svensker og tyskere i fellesskap, uten at det foreligger noe spesifikt angitt ansvarsforhold.

Det vises ellers i samme forbindelse til artikkel vinteren forut, for Nord Stream eksplosjonene – «Sabotasje mot undersjøiske kabler, gass- og oljerør» – link: https://www.em24.uk/sabotasje-mot-undersjoiske-kabler-gass-og-oljeror/, samt tidligere i år artikkelen «Preparing North Sea sabotage» – link: https://www.em24.uk/preparing-north-sea-sabotage/

 

Befraktning av LNG gass

 

Finnene har tross skaden på gassledningen, likevel et stabilt gass-system grunnet tilgang til LNG gass. Det vises til artikkelen «LNG avhjelper Europas gasskrise» – link: https://www.em24.uk/lng-avhjelper-europas-gasskrise/

 

Featured image: Gasslekkasje i Finskebukta

11/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!