ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kineserne har inngått foreløpig hemmelig sikkerhetskontrakt med Salomonøyene, som er et selvstendig land med i underkant av 690.000 innbyggere beliggende i Salomonhavet. Landet omfatter 992 øyer, hvorav 6 større, med en samlet landmasse på 29.400 kvadratkilometer. Landets råderett til havet omfatter samlet alt inkludert, 720.000 kvadratkilometer.

 

Salomonøyene ligger i det sør-vestlige Stillehavet, omkring 2.000 km nordøst for Australias kyst. Landet avgrenses i vest av New Guinea, i nord av New Britain og i øst av Papua Ny-Guinea. Havområdet inneholder Louisiade-skjærgården, New Georgia og Guadalcanal Island. Det hele var en britisk koloni fram til 1977. Øyas hovedstad er Honiara med omkring 85.000 innbyggere, beliggende på øya Guadalcanal som er 5.302 kvadratkilometer.

Salomonøyene betraktes som ett av Asias fattigste land. Landbruk og fiske er hovednærings-kilder, dessuten utføres en del håndverksarbeid. Kokosnøtter er eksportvare. Landet har imidlertid fått påvist noe mineralforekomster som ikke er satt i produksjon. Øyenes språk er engelsk og myntenheten er Solomon Island Dollar.

 

Naboland samarbeider om sikkerhetsstyrker

Statsminister Morrison inspiserer politistyrker

Det beror på øyene en rimelig internasjonal sikkerhets-styrke omfattet 2.200 politi- og militær tropper fra Australia, New Zealand og seks andre stillehavsnasjoner, som blir ledet av det australske føderale politi og forsvarsstyrker. Sikkerhetstyrkene begynte å ankomme i 2003.

 

Kinesisk sikkerhetsmessig inntreden

Statsminister Sogavare og president Xi

Ubekreftede rykter hadde løpt én måneds tid om eventuell forestående avtale mellom Salomonøyene og Kina, en sikkerhetsavtale disse imellom. Dette etter at det i forrige måned hadde lekket ut på nettet om et angivelig utkast vedrørende en sådan avtale. Regjeringene i Australia og USA sendte derfor i sin bekymring etter hvert delegasjoner til øyriket, for eventuelt å stanse en slik avtale som muligens kunne inneholde klausuler som ga kineserne rett til å opprette militærbase på øyene. Dette ville i tilfelle bli den første av slike baser for kineserne midt i Stillehavet, hvilket opplagt ville virke sterkt forstyrrede på den militære balansen i regionen.

 

Meddeler opprettet sikkerhetsavtale

Signering av utenriksminstrene Jeremiah Manele og Wang Yi

Kineserne kunne imidlertid på tirsdag i denne uken, før delegasjonene hadde fått forkynt sine ærend, triumferende kunngjøre at de hadde inngått en sikkerhetspakt med øynasjonen, Solomon Islands – China Security Cooperation, som var gjensidig fordelaktig med sikte på å skape fred og stabilitet på Salomonøyene.

I november i fjor hadde øyenes hovedstad Honiara blitt rystet av voldelige uroligheter, som ble utløst av sinne i befolkningen over regjeringens beslutning om å kutte båndene til Taiwan til fordel for Beijing. Det ble på dette tidspunkt anmodet om hjelp fra Australia undergitt den bilaterale sikkerhetsavtalen som var blitt tegnet mellom landene i 2017. Denne avtalen ga imidlertid Salomonøyene anledning til å diversifisere sine sikkerhetsforhold i henhold til øysamfunnets til enhver tid politiske holdninger.

 

Bekymrede stillehavsland
Selv om denne diversifiserings-rettigheten forelå, bekymret det likevel Australia, New Zealand og USA, dessuten har også Japan tilkommet blant de foruroligede. Japan besatt nemlig også disse øyene som tjente disses vesentlige hensikter under siste verdenskrig, medførende øvrige parter tilsvarende ulemper den gang det ble kjempet mot Japan om herredømmet i Stillehavet.

Kineserne kan med avtalen nemlig ha visjoner om å etablere permanent kinesisk militær tilstedeværelse på øyene, i et pågående maktspill for å opparbeide større innflytelse i Stillehavet, hvilket vil true stabiliteten i angjeldende region. Uansett om ingen detaljer foreligger om den endelige avtalen, som altså enda ikke er offentliggjort, er det klart at uansett hvilken avtale som er inngått vil denne komme til å gjøre Australia mindre trygt, samt destabilisere landets forhold til Beijing.

Canberra har allerede i løpet av de siste par år eskalert til det anspente og et uholdbart forhold til Kina, som i årevis har vært Australias største handelspartner til tross for dennes etter hvert, innimellom useriøse handelsmessige adferd. Det henvises til artikler i www.em24.uk – «Kina driver skremselspolitikk mot Australia» – link: https://www.em24.uk/kina-driver-skremselspolitikk-mot-australia/, «Nye brudd mellom Kina og Australia» – link: https://www.em24.uk/nye-brudd-mellom-kina-og-australia/, «Handelen mellom Kina og Australia» – link: https://www.em24.uk/handelen-mellom-australia-og-kina/ og «Enighet om å dempe Kinas innflytelse i Sør-Kina-havet» – link: https://www.em24.uk/enighet-om-a-dempe-kinas-innflytelse-i-sor-kina-havet/

 

Diplomatisk protest

Statsminister Manasseh Sogavare

Beijings kunngjøring på tirsdag om avtalen ble det følgelig protestert mot i en felles bulleteng fra Australia, New Zealand, USA og Japan. Det måtte vites at pakten mellom Kina og Salomonøyene ville medføre «alvorlig risiko for å hindre et fritt og åpent Indo-Stillehav».

Salomonøyenes statsminister Manasseh Sogavare svarte allerede onsdag med at avtalen ikke inkluderer noen tillatelse for Kina til å etablere eventuell militærbase. Statsminister  Sogavare oppfordret derfor de eventuelle fornærmede om å respektere landets suverenitet og opplyste at avtalen ble inngått for på ordinært vis å ivareta landets beroende nasjonale interesser. Det kinesiske utenriksdepartementet ga tilbakemelding om at avtalen mellom Kina og Salomonøyene ikke var målrettet mot noen tredjepart, og det vil heller ikke være i Kinas interesse å ha militær tilstedeværelse på øysamfunnet, til hvilket det ellers likevel kan bringes både skip og mannskap, som dessuten er langt fra Australias kyst.

 

 

Featured image: Avtalen Solomon Islands – China Security Cooperation inngås

22/04/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!