President Donald Trump leverte den 4. februar sin årlige «State of the Union»-tale, utformet for å styrke dennes valg som president for den andre 4-årsperioden. Trump tok helhetlig æren for det han benevnte som det “Great American Comeback” og gjenopplivning av den amerikanske ånd.

 

Med valget i november bare ni måneder unna, brukte president Trump sin tale for å ramme valget slik han ser det. Han hevdet altså å ha æren for det “Great American Comeback” og gjenopplivning av amerikansk ånd, mens han definerte den kommende kampanjen mot demokratene som en kamp for å stoppe framveksten av sosialismen i USA. Presidenten hevdet at på bare tre år har republikanerne destruert mentaliteten for amerikansk tilbakegang hvilket har neglisjert nedbemanningen av landets skjebne. USA går videre i et tempo som var utenkelig for bare kort tid siden.

Den som hadde hørt Presidentens uttalelser for pressen forut opplevde tilsynelatende intet nytt i talen. Pressen sjekket imidlertid fortløpende alle uttalelser presidenten slo om seg med, ettersom denne er kjent for å skryte på kanten av sannhet, men fant vel skuffende ikke mange betydelige feil. Kun at presidenten påsto at USA er verdens største oljeleverandør, hvilket måtte være feil. Dette gjelder imidlertid kun for råolje, men det er vel et definisjonsspørsmål.

Presidenten refererte hovedsakelig til sine skattelettelser, reforhandling av den nordamerikanske frihandelsavtalen – NAFTA og den innledningsvise handelsavtalen med Kina. Dessuten argumenterte Trump svært så sterkt mot demokratenes intensjon om å utvide tilgangen til helsehjelp.

Innledningsvis nektet president Trump å ta Speaker Nancy Pelosi i hånden. Denne kvitterte deretter med å rive i stykker tildelt manus av Trumps tale, en akt som rimeligvis bare rammet henne selv.

 

Med full frifinnelse

President Trump ble fullt frifunnet i «impeachment»-prosessen for senatet, hvilket skulle være unødvendig å kommentere ettersom republikanerne har flertallet i Senatet og Presidenten bare ville kunne dømmes med 2/3 flertall.

 

Demokratene med problemer i Iowa-valget
Trump vil sikkert i sine kommende valgtaler poengtere demokratenes problemer med opptellingen av valgresultatet i Iowa. Demokratene som ikke en gang kan styre sitt “eget hus” kan vel neppe styre landet.

Presidenten kan derfor godt fornøyd svinge sine golfkøller i Florida i helgen etter ukens hendelser.

 

 

 

06/02/2020

Featured Image: President Donald Trump med visepresident Mike Pence og Speaker of House Nancy Pelosi i bakgrunnen.