ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Torsdag ble et medlem av US Air National Guard arrestert av FBI for lekkasje på nettet av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «US’ department of justice is launching an investigation into leaks on twitter» – link: https://www.em24.uk/us-department-of-justice-is-launching-an-investigation-into-leaks-on-twitter/

 

Ung tjenestemann med unødvendig informasjonstilgang

Den arresterte Jack Teixeira

Den 21 år gamle Jack Teixeira fra Massachusetts, med sikkerhetsmessig klarering «Airman 1st Class», ble arrestert torsdag mistenkt i forbindelse med etter-forskningen tilknyttet lekkasjene på sosiale medier i mars.

Lekkasjen omfattet omkring 100 forsvarsrelaterte, graderte dokumenter om krigen i Ukraina. Dessuten ellers også tilsvarende graderte dokumenter tilknyttet Israel, Sør-Korea og Tyrkia, uttalte en talsmann for det amerikanske justisdepartementet. Mer enn 50 av dokumentene skal være klassifisert som «Secret» eller «Top Secret». Saken er anvist til justisdepartementet fra forsvarsdepartementet.

 

Destruerende for amerikansk etterretnings troverdighet

US-etterretning

Pentagon vurderer eventuell skadeomfang. President Joe Biden skal imidlertid, som uansett ville ha vært taktisk normalt, ha uttalt at «han ikke var altfor bekymret for lekkasjen».

Imidlertid er det en rekke land, herunder inkludert Storbritannia, som har stilt spørsmål om ektheten av de offentliggjorte dokumentene. Dette vil være et fornuftig spørsmål for å nedskalere betydningen av lekkasjen, men dessverre vil all etterretning for hvilket forholdene kan ha interesse, selv finne ut om ektheten og eventuell nytte av lekkasjen.

Det som kunne ha vært mest sensitivt tilknyttet lekkasjene, kunne ha vært de angivelige informasjonene om Ukrainas forsvarsevner, hvilket denne umiddelbart straks vil måtte imøtegå med nødvendige endringer.

Irriterende var det sikkert også både for Pentagon og USAs allierte, samt de land lekkasjene måtte gjelde, at graderte dokumenter vedrørende forhold en ung flysoldat, hvilket rimeligvis burde ha vært utenfor dennes funksjonsmessige anliggende og som denne derfor ikke burde ha hatt tilgang til, kom på avveie.


Utvisning av etterretningsagenter

Russlands ambassade i London

Norge utviste torsdag 15 tilsynelatende etterretnings-agenter undergitt diplomatstatus ved den russiske ambassaden. Dette synes ikke som en ufornuftig beslutning. Det finnes utrolig mye sensitivt forhold som uvitende blir spredd av intetanende, ellers for sitt land såkalte trofaste borgere. Det som oppfattes som uskyldig informasjon, kan oppfanges og koordineres til noe negativt nyttig for tredjemenn, av etterretningsspesialister.

Mange europeiske land har ellers også redusert bemanningen ved utvisning av spioner fordekt som diplomater fra de russiske ambassadene etter at krigshandlingene mot Ukraina startet.

 

Hold munn, noen kan lytte

Poster fra UK under krigen

Hva som kunne ha vært den personlige, subjektive hensikten med den arrestertes utilbørlige spredning av informasjonen, er totalt uvesentlig, men også mannskap som har latt den arresterte få tilgang til informasjonen i dennes stilling, til hvilket denne nødvendigvis ikke burde ha tilgang, bør ansees strafferettslig skyldige.

Å hold munn er også viktig i det sivile liv, spesielt vedrørende forretningsforhold, men også tilknyttet mulig mobbing. Jeg vet, er kanskje en løgn du forsettlig sprer. Også du personlig kan komme til å få merke alvoret av følgene.

 

Featured image: USAs forsvarsminister Lloyd J. Austin og forsvarssjef Mark A. Milley

18/04/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!