ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Bare dager forut for Biden-regjeringens nødvendige heving av nasjonens gjeldstak for å unngå mislighold, avsluttet speaker Kevin McCarthy og president Joe Biden forhandlingene på mandag, uten enighet om at nasjonen trenger heving av gjeldstaket fra beroende 28,4 billioner USD til 31,4 billioner.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Raising of the US debt limit» – link: https://www.em24.uk/raising-of-the-us-debt-limit/, samt for øvrig forutgående artikkel om samme tema, «US-amerikanerne må heve gjeldstaket» – link: https://www.em24.uk/us-amerikanerne-ma-heve-gjeldstaket/

 

Løfter til høyreekstreme kan hindre avtalen

Speaker Kevin McCarthy

Kongressens speaker Kevin McCarthy stresser fortsatt president Joe Biden om å akseptere kutt i det føderale budsjettet. Presidenten ønsker primært å pålegge velstående amerikanere nye skatter, derfor ikke nødvendigvis å heve gjeldstaket for å balansere budsjettet. Heving av gjeldstaket vil kun bli alternativt dersom beskatning av de velstående amerikanerne ikke kan økes tilstrekkelig.

Republikanerne for sitt vedkommende ønsker imidlertid begge deler avvist og ingen økning av gjeldstaket, dersom ikke inngått avtale inneholder et vesentlig kutt av utgiftene i budsjettet. Det bør bemerkes at McCarthy ga flere lovnader til sitt partis høyreekstreme representanter for å skaffe seg flertallet for å tiltre som speaker etter flere mislykkede forsøk. Han kan således risikere umiddelbart å bli fjernet fra sin stilling dersom han ikke etterkommer sine innrømmelser og lovnader. Det vises til artiklene «Chaos in the House of representatives» – link: https://www.em24.uk/chaos-in-the-house-of-representatives/, «Will McCarthy replace Pelosi as speaker?» – link: https://www.em24.uk/will-mccarthy-replace-pelosi-as-speaker/ og «Kevin McCarthy next speaker of the House of representatives» – link: https://www.em24.uk/kevin-mccarthy-next-speaker-of-the-house-of-representatives/

 

Levebrødet til millioner av amerikanere som gissel

Husets flertallsleder Steve Scalise

Det må kanskje også påregnes at de mest ekstreme republikanske representanter kan benytte «Filibuster-prinsippet» til å trenere. Denne taktikken er ofte blitt parlamentarisk i USAs Senat av et mindretall av senatorene. Noen ganger kan til og med en enkelt senator forsinke eller forhindre parlamentarisk beslutning ved å snakke så lenge at flertallet enten gir innrømmelser, trekker lovforslaget eller at en nødvendig tidsfrist løper ut hvilket kan bli tilfelle vedrørende angjeldende avtale. Den som visstnok har trenert en avgjørelse lengst er senator Strom Thurmond som avsluttet sin filibuster etter 24 timer og 18 minutter. Barack Obama var den presidenten som opplevde flest filibuster med 45.

Det vises til avsnittet «Filibuster i Kongressen» i ovennevnte artikkel «US- amerikanerne må heve gjeldstaket», hvor det for øvrig finnes et bilde fra Kongressen med oversikt over presidenter, anmerket med belemring om filibuster, fra og med president Eisenhower som ble innvalgt som president og som satt i to perioder i tiden fra 1953 til 1961, uten å ha noen filibuster. Barack Obama var den presidenten som opplevde flest med hele 45 sådanne. Det henvises ellers videre til avsnittet «Senatets struktur vil ikke endres» i artikkelen «Senator Kyrsten Sinema switched from democrat to independent» – link: https://www.em24.uk/senator-kyrsten-sinema-switched-from-democrat-to-independent/ og avsnittet «Finansiering av budsjettet» i artikkelen «Kongressen vedtok Bidens sosiale sikkerhetsnett og klimabudsjett» – link: https://www.em24.uk/kongressen-vedtok-bidens-sosiale-sikkerhetsnett-og-klimabudsjett/

Spørsmålet blir heretter om republikanerne vil framholde forhandlingene uløst og igangsette benyttelse av filibuster for å stresse fram en avtale i 11. time tilsidesatt demokratenes målsetninger. President Biden kan følgelig bli ydmyket om denne ikke holder stand, hvilket vil kunne være særlig avgjørende for valget i 2024. Dette er rimeligvis også republikanernes desperate plan relatert til den skade den tidligere presidenten Donald Trump ubetinget har påført partiet.

Disse forhandlingene handler ellers også om sponsorstøtten eller donasjonene som rimeligvis republikanerne vil bli belønnet med fra skattebetalerne, som kan unnslippe den demokratiske presidentens skatteforslag for å balansere budsjettet i stedet for å heve gjeldstaket. Republikanerne holder faktisk levebrødet til millioner av amerikanere som gissel.

Husets majority whip republikaneren eller flertallslederen Steve Scalise som rimeligvis sammen med Senatets majoritetsleder Chuck Schumer, helhetlig styrer speakeren McCarthys forhandlinger hvilket medførte at begge partene i møtet på mandag var like påståelige og framholdt sine ønsker.

Den diplomatiske president Biden skal likevel ha benevnt forhandlingene med McCarthy som produktive. Før møtet hadde presidenten ment at det kunne bli gjort framskritt i forhandlingene, ettersom begge sider vil trenge en akseptabel avtale for å kunne påvirke sine velgere.

Presidenten mente fortsatt at diverse uenigheter likevel ville komme til å bestå. Dette ettersom det rimeligvis må vurderes en to-partsavtale. McCarthy skal for sin side ha uttalt til pressen tilknyttet møtet at partene skal diskutere videre gjennom natten og dagene framover, for å prøve å finne et felles grunnlag for å unngå et amerikansk gjeldsmislighold som eventuelt kan føre til en resesjon på verdensbasis. McCarthy tilføyde at for å unngå mislighold må det komme til enighet om en avtale denne uken, ettersom det vil ta flere dager å passere gjennom Kongressen for bli signert av presidenten i henhold til loven.

Speaker McCarthy, som også er fokusert på det føderale budsjettet for 2024, kjemper imidlertid innbitt for å få redusert budsjettenes utgifter med hensikt å beskytte de velstående mot skatter, herunder blant annet å skjerme oljeindustrien og forsvarsindustrien som begge for tiden henter eksepsjonelle inntekter grunnet Ukraina-krigen, samt dessuten den farmasøytiske industrien tilknyttet dennes ublue fortjenester relatert til koronapandemien.

En avtale om å heve gjeldsgrensen må godkjennes av begge kongresskamrene. Republikanere har Husets flertall med 222 mot 213 seter, mens demokratene har overvekt i Senatet med 51 mot 49 seter.

I Senatet har en gruppe omfattet 43 republikanere forent seg i henhold til en avholdt House Republican-konferanse, som støtter utgiftskutt og strukturelle budsjettreformer. Disse motsatte seg bestemt økning av gjeldstaket. Gruppen som ledes av senator Mike Lee fra Utah, sendte et brev om sin beslutning til Senatets majoritetsleder Chuck Schumer, en demokrat fra New York. Det bør vel imidlertid bemerkes at følgende republikanske senatorer ikke har undertegnet det felles brevet til Schumer. Dette gjelder Lisa Murkowski fra Alaska, Rand Paul fra Kentucky, John Kennedy fra Louisiana, Susan Collins fra Maine, Josh Hawley fra Missouri og Mitt Romney fra Utah.

 

Verre enn i krisen i 2008

Finansminister Janet Yellen

Finansminister Janet Yellen har uttalt at USA vil bli å betrakte som å ha misligholdt sin gjeld straks dersom ikke gjeldstaket heves av Kongressen innen den 1. juni, hvilket vil skape uforutsigbare forviklinger, faktisk i prinsippet en økonomisk katastrofe i finansmarkedene, med blant annet med økte renter, og millioner av arbeidsplasser kan bli utslettet, utbetalinger fra trygdesystemet kan bli forsinket, sene lønnsslipper for føderale ansatte og veteraner kan oppstå, samt at amerikanernes investeringer generelt vil lide. Den samlede effekten kan bli verre enn i krisen i 2008 ifølge Moody’s Analytics som til og med hevder at USA vil bli satt generasjoner tilbake.

 

Featured image: Speaker Kevin McCarthy og President Joe Biden

24/05/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE