ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Følgene av Koran-brenningen i Sverige og Danmark har medført at Midtøstens og Nord-Afrikas muslimer oppfordrer til boikott av svenske og danske produkter.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Sweden’s Iraq ambassador expelled due to Quran burning» – link: https://www.em24.uk/swedens-iraq-ambassador-expelled-due-to-quran-burning/, samt for øvrig avsnittet «Koran-brenning» i artikkelen «New promise and new demands from Turkey regarding acceptance of Sweden into the Nato-alliance» – link: https://www.em24.uk/new-promise-and-new-demands-from-turkey-regarding-acceptance-of-sweden-into-the-nato-alliance/

 

Diplomatiske konsekvenser

Ulf Kristersson og Jens Stoltenberg

De diplomatiske konsekvensene av Koran-brenningen ved en moské i Sverige og gjentagende, tilsvarende brenning i København, har medført Midtøstens og nord-afrikanske muslimers oppfordring til å boikotte svenske og danske produkter.

Det svenske sosialdemokratiet eliminerte blasfemiloven på 1970-tallet og fikk verdens mest omfattende juridiske ytringsfrihet. Landet har derfor ingen lovgivning som kan forby brenning av Koranen eller tilsvarende.

Svensk høyesterett har således gitt klarsignal for eventuell svensk koran-brenning. Det vises til artikkelen «Swedish supreme court rejected Turkish claims» – link https://www.em24.uk/swedish-supreme-court-rejected-turkish-claims/

På dette vis er ikke koranskjending eller skjending av andre religiøse symboler forbudt i Sverige, hvilket også gjelder tilsvarende i Danmark. Svensk internasjonalt næringsliv frykter at Sverige ikke har noen midler som kan straffe og sanksjonere eksempelvis koranskjending.

 

Protestene forenes

Demonstrasjon mot Sverige i Karachi, Pakistan

En flyktning fra Irak, med midlertidig oppholdstillatelse i Sverige, hadde med politiets tillatelse i henhold til landets lover og Høyesteretts beslutning, fått tillatelse til å skjende Koranen for andre gang. Problemet er at slike aksjoner fra tilfeldige mennesker i gata, kan øke diplomatiske spenninger.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan har reagert kraftig mot Sverige, for å la anti-islam-protester fortsette og på dette vis helt fram til nettopp, nektet å godkjenne Sveriges tiltredelse i Nato-alliansen.

Også Saudi-Arabias utenriksdepartement har kommet aktivt inn på banen med kritikk av de skandinaviske landene tilknyttet skjending av Koranen på tidspunktet for Eid al-Adha og slutten av Hajj-arrangementet i Mekka. I henhold til ovennevnte artikkel utviste til og med Irak for ett par uker siden, Sveriges ambassadør av denne grunn.

I forrige uke oppfordret ellers den sunnimuslimske Azhar-moskeen i Kairo, som er verdens eldste sådanne, trosfellene til å boikotte svenske og danske produkter på grunn av koranbrenning. Det samme har Jemens industri- og handelsminister også tidligere gjort.

Det skulle for øvrig visstnok mandag bli avholdt et møte i Jeddah, i Organisasjonen for islamsk samarbeid – OIC, mellom Saudi-Arabia og Irak, for å behandle koranskjending både Sverige og Danmark.

 

Svensk virksomhet skadelidende

IKEA, Saudi Arabia

Svenskenes største handelspartnere i Gulfområdet er ifølge det svenske handelskammeret, Saudi-Arabia og UAE. I fjor eksporterte Sverige for i overkant av 50 milliarder svenske kroner til Midtøsten og i underkant av 5 milliarder til Nord-Afrika, totalt omfattet  2,6 % av landets eksport.

Rask utvikling både i Midtøsten og i Nord-Afrika har gjort regionen til et rimelig attraktivt eksportmarked, med voksende etterspørsel blant annet for informasjonsteknologi og kommunikasjon, dessuten husholdningsutstyr som følge av bedret levestandard.

Olje og LNG-gass har samlet gitt Gulfregionen verdens største investeringsfond. Saudi-Arabias offentlige investeringsfonds utenlandsandel stiger stadig og vil eksempelvis om få år nærme seg en rimelig andel av størrelsen på det norske Oljefondet.

Sverige har imidlertid i tillegg, betydelig omsetning også i andre muslimske land, det kan nevnes Tyrkia, Pakistan og Indonesia. Verdensbanken opplyser at Sveriges BNP er et av Europas største og omfatter totalt 586 milliarder dollar.

Svenske selskap, som har vesentlig handel i Midtøsten og Nord-Afrika, er først og fremst møbel- og boligtilbehør-selgeren IKEA, selgeren av husholdningsapparater Electrolux, moteforhandleren H&M, forhandleren og mobilteknologileverandøren Ericsson.

 

Jakt på juridisk løsning

Svensk Riksdag

Det må forutsettes at dersom svenskene og for så vidt danskene, ikke finner noen akseptabel juridisk løsning på forholdet mellom ren sjikane som Koranbrenning og andre typer tilsvarende fornærmelser og diskriminering mot folkegruppers tro og kultur, vil det nok være sannsynlig at oljefondene i Gulfregionen ikke vil engasjere seg med hverken svensker eller dansker.

Dette selv om begge disse land har begrenset avhengighet av regionen. Ettersom både Sverige og Danmark importerer mesteparten av oljen og naturgassen fra Norge og andre land utenfor Midtøsten. Derimot bedriver Gulfstatene på sin side, aktivt for nettopp å tiltrekke seg skandinaviske turister. Begge parter er således tapende i tvisten.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson skal ha uttalt seg om at denne er bekymret for konsekvensene dersom flere demonstrasjoner der Koranen til stadighet blir skjendet, fortsetter. Ettersom slik skjending skaper risiko for at noe alvorlig kan skje, har Sverige begynt å analysere den juridiske situasjonen for å vurdere eventuelle tiltak for å styrke den nasjonale sikkerheten til svensker både hjemme i Sverige og ellers rundt om i verden.

 

Vil løse problemet sammen

Statsminister Mette Frederiksen

Statsminister Kristersson har fortalt at denne har vært i nær kontakt med sin danske kollega Mette Frederiksen, som også har beklaget brenningen av islams hellige bok. Disse var enige om at situasjonen var farlig.

Det som imidlertid er disse nordiske landenes store problemer er reglene som beskytter ytringsfriheten innenfor grunnlovens bestemmelser. Det foregår derfor således en prosess i Sverge, slik som i Danmark, for å finne fram eventuelle juridiske passende midler som kan tilpasses grunnlovene og likevel vil kunne stoppe protester som involverer brenning av hellige tekster, under visse omstendigheter med henvisning til sikkerhetsbekymringer forårsaket av brenningen.

Det pekes på at slike aksjoner tilrettelegger for ekstremister å fornærme kulturer og religioner i andre land, hvoretter aksjonene kan få betydelig negative konsekvenser i dette tilfelle for Danmark og Sverige. Nødvendige endringer må derfor gjøres innenfor rammen av landenes grunnlovers fortsatt beskyttelse av ytringsfriheten, dennes brede virkeområde slik at endringene ikke påvirker et av de aktuelle lands mest viktige verdier, ytringsfriheten.

 

Ikke respekt for andre lands kultur

Ulike kulturer

Den danske regjeringen har bemerket at protestene har nådd til et nivå der Danmark i mange deler av verden blir betraktet som et land som legger til rette for fornærmelse og nedverdigelse av andre lands kulturer, religioner og tradisjoner.

Regjeringen mente at denne Koran-brenningen, som er dypt krenkende og en hensynsløs handling som begås av enkeltindivider, ikke representerer verdiene i det danske samfunnet, sa statsminister Rasmussen.

Regjeringen undersøker derfor mulighetene for intervensjon i spesielle situasjoner hvor handlingen kan få omfattende negative konsekvenser for Danmark, også for sikkerhet, men alle tiltak må falle innenfor grunnlovens regulerte ytringsfrihet og dennes virkeområde må dog ikke endres, men vårt demokrati, våre innbyggeres rett til frihet, sikkerhet, samt våre frie åpne samfunn, må forsvares.


Blokkerer Sveriges Natomedlemskap

Sveriges Natomedlemskap blokkert

Sverige har hatt sine egne problemer tilknyttet koranskjendingen. Tyrkias president Recep Erdoğan forsøkte tilsynelatende å sperre Sverige ute av Nato, kanskje av personlige grunner for å sanke stemmer foran det tyrkiske presidentvalget i år, eller å tekkes Moskva tilknyttet Ukraina-krigen eller at Erdoğan skulle presse utstyr levert fra USA som ikke var levert grunnet kjøp av luftforsvarsutstyr fra Russland. Det vises til artiklene «Sweden formally applies for Nato membership» – link: https://www.em24.uk/sweden-formally-applies-for-nato-membership/, «Turkey and Hungary block Nato for Sweden and Finland» – link: https://www.em24.uk/turkey-and-hungary-block-nato-for-sweden-and-finland/ og «Finland to Nato alone?» – link: https://www.em24.uk/finland-to-nato-alone/

Sverige ble stengt ute fra å bli med i Nato-alliansen i nesten ett år. Dette ettersom opptak av nye medlemmer i alliansen må være enstemmig. Sverige, i alle fall innledningsvis, ble offentlig blokkert av Tyrkia og anklaget for angivelig å være vertskap for tyrkiske terrorister ut over koranbrenningen som Tyrkia siden har fokusert på og avskydd.

Søndag hadde den tyrkiske utenriksministeren Hakan Fidan oppfordret svenskene til å ta skritt for å forhindre framtidig brenning av Koranen. Det som kan bli problemet er at Tyrkia igjen vil legge seneste koran-brenning imellom Sverige og landets medlemskap i Nato, ved tyrkiske parlamentets forsinkede ratifisering av medlemskapet, som ennå kan stoppe Sveriges medlemskap, derom dette ikke stoppes av det ungarske parlamentets hittil manglende ratifikasjon, hvor Russlands presidents personlige venn og EUs problembarn, statsminister Viktor Orban, har avgjørende innflytelse. Det er således viktig for svenskene å få endret loven til å muliggjøre at politiet kan stanse demonstrasjoner som kan true landets sikkerhet.

 

Featured image: Demonstrasjon mot Sverige i Lahore, Pakistan

01/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!