ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Staten Israel har tilsynelatende ikke tatt noen endelig beslutning om sine planer vedrørende Gaza, ut over at staten vil komme til å opprettholde full kontroll over territoriet etter at pågående militære kampanje er avsluttet, med eliminering av Hamas sitt 16-årige pågående styre, med en ordning som medfører en okkupasjon uansett hva man kaller den situasjonen.

 

Israel ønsker imidlertid tilsynelatende ikke å starte på en ny okkupasjon av Gaza-stripen slik denne gjorde i perioden fra 1967 til 2005, men har likevel klart uttrykt at landet ønsker at israelske tropper fritt skal kunne operere innenfor Gaza-territoriet lenge etter den pågående aksjonens avslutning. Dette vil medføre okkupasjon, uansett hva man kaller ordningen.

 

Evigvarende okkupasjon

Evig okkupasjon av palestinsk territorium

 

Det tyder på at tilstedeværelsen av israelske styrker kommer til å bli temmelig evigvarende. Det er ikke rimelig at Israel vil tilbake til et forhold der det lille landet konstant må være beredt på sporadisk tilfeldige angrep fra naboen, slik som denne til stadighet har vært utsatt for de senere år, med et regn av drepende missiler som kulminerte i angrepet den 7. oktober. Eventuell fortsatt tilstedeværelse av israelske styrker på territoriet i ettertid vil ikke urimelig kunne ende i nye opprør tilsvarende hva som hendte den gang Israel var formelle okkupanter og Hamas ble etablert som israelsk opponent.

 

USA motsetter seg okkupasjon

President Joe Biden

 

Det hvite hus har meddelt at dette ikke ønsker en ny okkupasjon av Gaza og lederne i regionens arabiske land vil rimeligvis heller ikke være fornøyd med eller akseptere en sådan okkupasjon over tid. Israel står derfor overfor et tilsynelatende uløselig dilemma, dersom denne ikke antyder en bevegelse mot et tilbud om opprettelse av en selvstendig palestinsk stat, hvilket vil kunne gjøre Israels egen eksistens enda mer usikker, med henvisning til kommentarer i avsnittet «Israel ønsker den beroende situasjon» i den tidlige, fire år gamle artikkelen fra 2019 i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «USA aksepterer Israels bosetninger på Vestbredden» – link: https://www.em24.uk/usa-aksepterer-israels-bosetninger-pa-vestbredden/

 

Status quo-situasjon opprettholdes

Statsminister Benjamin Netanyahu

 

Det synes derimot som om statsminister Benjamin Netanyahu satser på å beholde den situasjonen som har vært i den tid denne fortsatt er i aktivitet, til tross for stadig pågående demonstrasjoner mot denne.

«Après moi, le déluge», skal den franske kongen Ludvig den XV visstnok i sin tid ha uttalt. Statsminister Netanyahu må tydeligvis ha samme innstilling. Med henvisning ellers til kommentarer i den nesten like gamle artikkelen «Begraves to-statsløsning i Palestina?», hvor det spesielt henvises til avsnittet «Intet fullverdig Palestina aksepteres» – link: https://www.em24.uk/begraves-to-statslosning-i-palestina/

 

Et styre er nødvendig

Presidenten Mahmoud Abbas

 

En form for styre på Gaza-stripen er uansett nødvendig. Å la den 87 år gamle presidenten Mahmoud Abbas, som for tiden leder 40 prosent av den israelsk-okkuperte Vestbredden, også overta ansvaret for Gaza slik utenriksminister Antony Blinken skal ha foreslått, er trolig heller ikke gjennomførbart på sikt.

Dette ettersom president Abbas’ styrker for tiden samarbeider med israelerne om Vestbreddens sikkerhet, og presidenten skal derfor ikke være en populær figur blant palestinerne, og i tillegg til hans høye alder, sier dette i tilfelle å være et kortsiktig tiltak.

Det vites dessuten ikke hvem som blir Abbas etterfølger og kommer til å overta etter den visstnok lite populære presidenten, som faktisk oppfattes å være lite interessert i opprettelsen av noen selvstendig palestinsk stat. Kanskje også han deler kong Ludvig den XV’s syn på verden etter sin bortgang.

Imidlertid avviste president Abbas kjapt president Donald Trumps tilbud, som beskrevet i artikkel i januar 2020, «Palestina bryter med Israel og USA» – link: https://www.em24.uk/palestina-bryter-med-israel-og-usa/, «Palestinerne selger seg ikke i fredsavtale med Israel» – link: https://www.em24.uk/palestinerne-selger-seg-ikke-i-fredsavtale-med-israel/

 

Israel ettergir nok ikke Vestbredden

Vestbredden

 

Situasjonen slik den kan oppfattes er at Israel, som trenger land grunnet blant annet en stadig større folkemengde, nok baserer seg på evig okkupasjon av Vestbredden, med en konstant ulmende situasjon i forholdet til palestinere uten noen endelig israelsk løsning på tvisten ved opprettelse av en fullverdig selvstendig palestinsk stat.

Løsningen må kanskje komme utenfra, i tilfelle for eksempel dersom Egypt er villig til å selge deler av Sinai-halvøya for opprettelse av en palestinsk stat der, selvfølgelig i betryggende avstand langt unna Suez-kanalen. Egypt har stor befolkningsvekst og kan være interessert i en betalingsavtale løpende i eksempelvis 100 år, betalt av Israel med garanti fra eksempelvis USA og EU, for et stykke av Sinai. Det henvises til avsnittet «Flytt sivile fra Gaza til Sinai-halvøya!» i artikkelen «Are Russia and Iran responsible?» link: https://www.em24.uk/are-russia-and-iran-responsible/

 

Featured image: Palestinsk og israelsk flagg

09/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!