ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kinesiske media hevder at Nancy Pelosis provoserende besøk i Taiwan har ødelagt forholdet mellom Kina og USA. Disse media mener at opprettholdelsen av besøksplanene ble utløst ved påvirkning av amerikanske media og internasjonale politikere.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «There is no status quo situation of Taiwan any more» – link: https://www.em24.uk/there-is-no-status-quo-situation-of-taiwan-any-more/

 

Skylder på hverandre

Nancy Pelosi

I ettertid har flere og flere stemmer, både fra USA og andre land, kritisert den 82 år gamle kvinnens Taiwan-reise som direkte «uansvarlig». Noen skal til og med ha hevdet at hun kom fordi hun trodde hun kunne hente personlige gevinster.

Biden-administrasjonen har i stedet for å gi en akseptabel forklaring på Pelosis provokasjon, skyldt på Kinas oppbygging av eskalerende spenninger og framstilt det som at USA og Taiwan har blitt «ofre».

Kinesiske observatører mente at Washington ikke oppriktig forsøker å avverge spenningen mot Beijing, men derimot skyver det bilaterale forholdet dypere i avgrunnen.

 

Stoppet samarbeid

Ambassadør og senator Max Baucus

På grunn av Pelosis provokasjon stoppet Kina samarbeidet med USA på en rekke felter, omfattet militært og klimaendringer, hvilket utelukkende anses som USAs feil. Amerikanerne må selv ta grep for å unngå ytterligere forverring av forholdet for å redde de bilaterale relasjoner fra å fortsette og spiralisere ned.

Max Baucus, tidligere senator som har vært amerikansk ambassadør i Kina, skal i et intervju med media den 2. august ha sagt at «Pelosi oppfører seg hensynsløst og farlig bare for å oppnå personlig publisitet».

En redaksjonell artikkel i New York Times på lørdag mente at «USAs relasjoner til Kina ikke behøvde å være så intensive». Her ble også besøket kalt provokativt.

En rekke nasjoner som støtter ett-Kina-prinsippet, kalte Pelosis besøk meningsløst. Denne beskrivelsen ble også støttet av New Zealands tidligere statsminister John Key, som sa at besøket var «hensynsløst, provoserende og farlig». Singapores utenriksminister Vivian Balakrishnan sa i ASEAN-møtet i Kambodsja fredag, at «Besøket var et farlig, farlig øyeblikk for hele verden». Det henvises til ovennevnte artikkel i www.em24.uk.

 

Kinesiske analytikere mener

Studieleder Zhang Tengjun

Nestleder for avdelingen for Asia-Stillehavsstudier, Zhang Tengjun i China Institute of International Studies, skal ha uttalt at «Pelosis besøk var en handling som tjente hennes personlige interesse ved å overstyre den internasjonale interessen og sette USA i en hardt presset situasjon».

Ifølge CNBC skulle besøket ha vært Pelosis beslutning alene. Studieleder Zhang anførte ellers at president Biden etter inntredelsen, har økt spenninger over Taiwanstredet ved å selge Taiwan våpen. USA har brukt maktfordeling som en unnskyldning for å hevde at den amerikanske presidenten ikke har makt over Kongressens Speaker, men Kina vil ikke kjøpe det trikset, uttalte Zhang. Han bemerket at alle som har grunnleggende kunnskap om amerikansk politikk vet at det er forhandlinger i regjeringen og Pelosi tilhører samme parti som president Biden.

Dagen før Pelosi landet på øya, sa Det hvite hus at ingenting hadde endret seg med hensyn til USAs «ett-Kina»-politikk og at Washington ikke støtter «Taiwans uavhengighet». Likevel landet Pelosi provoserende på øya og skapte en kjedereaksjon, tilføyde Zhang.

Kina kunngjorde fredag, i tillegg til forsvarsøvelsene rundt Taiwan-øya, diverse mottiltak som altså å avlyse samtalen mellom Kina og USA om forsvarspolitiske koordineringssamtaler for militær maritim sikkerhet, dessuten ellers suspendering av samarbeid om repatriering av ulovlig immigrasjon, narkotikakontroll, samt klimaendringen.

Talsperson for nasjonal sikkerhet i Det hvite hus, John Kirby, sa fredag at Beijings suspensjon av kommunikasjonskanaler var uansvarlig. Kinas kutting av noen av sine få kommunikasjons-forbindelser med det amerikanske militæret, kan øke risikoen for en utilsiktet eskalering over Taiwan på et kritisk tidspunkt. Kinesiske tjenestemenn hadde midt i spenningen i forrige uke ikke svart på oppfordringer fra høytstående funksjonærer i Pentagon. Dette ble imidlertid ikke oppfattet som noe formelt brudd på båndene med seniorpersoner omfattet eksempelvis USAs forsvarsminister Lloyd Austin. På en nettbasert pressekonferanse i Manila, sa USAs utenriksminister Antony Blinken at «Kina ikke burde holde klimakrisen som «gissel».

 

Ga andre land idé om besøk

Minister Agnė Vaiciukevičiūtė

En litauisk delegasjon ledet av transport- og kommunikasjonsviseminister Agnė Vaiciukevičiūtė ankom Taiwan på besøk allerede på søndag. Det er dessuten rapportert at Storbritannias utenrikskomité under House of Commons, også planlegger et besøk til øya senere i år.

Studieleder Zhang bemerket at det altså har oppmuntret andre land til å heve sine utvekslinger med Taiwan til et nytt nivå, noe som gir dårlig innflytelse og definitivt vil invitere Kina til å legge inn mottiltak. «Uansett vil dette få negativ innflytelse på forholdet mellom Kina og USA og sende sjokkbølger til regionen, for hvilket Washington er ansvarlig og ikke Beijing», bemerket Zhang til slutt.

 

Utvider med nye øvelser

Kinesisk anti-ubåt øvelse

Tilknyttet Pelosis besøk på mandag kunngjorde i går Kinas forsvar, utvidelse med nye øvelser, både i havet og luftrommet rundt Taiwan, til den opprinnelige øvelsen som var planlagt avsluttet sist uke. Dette hadde vært de største øvelsene kineserne har avholdt noensinne.

Kinas østlige kommando sa at de nå ville gjennomføre felles-øvelser med fokus på antiubåt- og sjøangrepsoperasjoner, hvilket bekreftet sikkerhetsanalytikeres og diplomaters påstander om at Beijing kontinuerlig vil fortsette å opprettholde skjerpet press på Taiwans forsvar, som blant annet for første gang var blitt utvidet med skyting av ballistiske missiler over Taipei.

Elleve ballistiske kortdistanse-missiler ble avfyrt i løpet av de fire dagene øvelsen pågikk. Enkelte av disse landet i japansk farvann, og japanerne innga følgelig protest.

Utover avfyringen av missiles, manøvrerte kinesiske krigsskip, jagerfly og droner rundt øya. Varigheten og den nøyaktige plasseringen av de nye øvelsene er imidlertid foreløpig ikke kjent, og det er vel heller ikke ment at disse skal bli dette ettersom de omfatter antiubåt-øvelser. Taiwan har imidlertid allerede likevel lettet på fly-restriksjonene ved de seks tidligere kinesiske øvingsområdene rundt øya.

Før disse øvelsene ble avsluttet på søndag, manøvrerte rundt 10 krigsskip hver fra Kina og Taiwan på nært hold rundt den uoffisielle medianlinjen i Taiwanstredet. Kommunikasjon mellom disse krigsfartøyene blir imidlertid ikke tilgjengeliggjort.

Taiwans forsvarsdepartement sa at kinesiske krigsskip, fly og droner hadde simulert angrep på øya og dens marine. Taiwan hadde som mottiltak sendt tilsvarende antall fly og skip for å reagere «passende» på kinesernes simulerte angrep, uten noen større viderverdigheter. Slik situasjonen fortonet seg var den heller en demonstrasjon for verdenspressen, samt for kineserne internt enn det representerte for Taiwan som behandlet situasjonen sindig og rolig og foretok av motparten normalt forventede strategiske disposisjoner. Dette slik kineserne lærte at et kommersielt angrep på Taiwan ville kunne resultere i en «Ukraina-lignede situasjon», imidlertid er Taiwan kun et lite areal og øya vil kunne bli ødelagt, hvilket kineserne heller ikke er interessert i vedrørende en framtidig provins. Metodikken vil nok i tilfelle være en relativt fredelig tilnærming etter en kort aggressiv demonstrasjon mot øyas forsvarssentre, for deretter overtagelse i likhet med innlemmelsen av Hong Kong.

 

Smi mens jernet er varmt

President Xi Jinping

Det vil nok snart bli videreført ett eller annet tiltak, ettersom Kina helt sikkert vil komme til å utnytte situasjonen som har oppstått – «Smi mens jernet er varmt».

Det kan risikeres at Pelosi får den ufordøyelige æren av å ha overlevert Taiwan til kineserne, tilknyttet sin personlige promotering. I alle fall, overlevering på et langt tidligere tidspunkt enn forut estimert som rimelig nødvendig og forventet.

Det skal gjøres dype antagelser, men er det ikke urimelig at metoden antydet i siste del av avsnittet «Fly og båter mot Taiwan» i ovennevnte artikkel, vil kunne bli et alternativ, det siteres: «En annen fremmet aksjon kan bli at Kina altså framskynder lovgivningen for en nasjonal gjenforeningslov som skulle bli publisert med en eksakt tidsplan for øyas gjenforening med moderlandet. En sådan plan vil komme til å legge et ubønnhørlig press på både amerikanske og taiwanske myndigheter og ikke aller minst et utilbørlig psykologisk press på det taiwanske folk. Hva skal Taiwans befolkning gjøre nå og hvordan skal de forberede seg på datoen da hele det taiwanske samfunnet vil kunne ramle sammen».

 

Sikre egne interesser

President Joe Biden

Tidsplanen vil rimeligvis kunne ende med diplomatiske forhandlinger før den bestemte datoen, men som likevel ikke vil føre til at kineserne vil akseptere en eventuell demokratisk overgangsordning á la det Hong Kong hadde innledningsvis etter overtakelsen av kolonien fra Storbritannia. Det vil kunne forstyrre det kinesiske sårbare autokratiet. Andre kinesere kunne våkne.

Det er ellers bare urimelig å tro at USA vil utsette seg for en Korea-lignende situasjon tilknyttet Taiwan. Amerikanerne vil med sikkerhet måtte trekke seg ut for ikke å tape ansikt. Det er dessuten urimelig at USA under den aldrende president Biden vil gå til krig mot Kina. Heller ikke generelt «gammel-manns-klubben» som styrer USA.

Amerikanerne vil nok heller i forkant hurtigst mulig forsøke å sikre egne interesser, herunder Taiwans produksjon og knowhow av blant annet halvledere eller chips, med henvisning til artikkelen «The US senate gave 52 billion dollars in government subsidies to chips production» – link: https://www.em24.uk/the-us-senate-gave-52-billion-dollars-in-government-subsidies-to-chips-production/

 

Featured image: Illustrasjonsfoto

09/08/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!