ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Kina har utvidet sin egen militærøvelse i Taiwanstredet som ble igangsatt som mottrekk til Nancy Pelosis provoserende besøk i Taiwan, hvilken ikke aksepterer at Beijing prøver å endre den tidligere status quo-situasjonen i regionen. Taiwan påstartet derfor natt til i dag egen øvelse med blant annet artilleri omfattet nær et halvt hundre haubitser, dessuten utplassering av ett par hundre tropper.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Does president Xi strike while the iron is hot» – link: https://www.em24.uk/taiwan-does-president-xi-strike-while-the-iron-is-hot/ og «There is no status quo situation of Taiwan any more» – link: https://www.em24.uk/there-is-no-status-quo-situation-of-taiwan-any-more/

 

Taiwans militærøvelser

Den kinesiske hærledelsen har i dag uttalt at denne vil fortsette å holde militære øvelser i havet og luftrommet rundt Taiwan, med fokus på forsyningslogistikk og blokader.

Taiwans øvelser i dag skal vise hva som venter kinesiske tropper dersom Kina skulle bli fristet til landgang. Dette ettersom det oppfattes som at Kinas øvelsesprogram må ha hatt intensjon om å endre status quo i Taiwanstredet og dets omliggende region.

 

Taiwanstredet

Ellers pågår fortsatt fekting mellom ett titalls kinesiske og taiwanske marinebåter nær medianlinjen i Taiwanstredet, som er den uoffisielle skillelinjen midtveis mellom Kina og Taiwan. Denne linjen er formelt ikke anerkjent partene imellom, men har vært akseptert av begge. Begge anser stredet for å være sitt.

Taiwan anser seg selv som Kinas eksilregjering, men Fastlands-Kina anser Taiwan som en del av sitt Kina. USA foreslo i sin tid denne skillelinjen hvilken for så vidt funksjonerte i flere decennium inntil Kina brøt den i 1999 og stadig oftere har gjort dette deretter.

 

 

Featured image: Taiwansk forsvar

09/08/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!