ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Kaotiske tilstander på Hamid Karzai International Airport i Kabul, som er eneste gjenværende mulige fluktvei etter at grensene har blitt stengt. Afghanistans president hadde rømt i helgen og Taliban kunne uten kamp innta Kabul, inkludert presidentpalasset, hvilken hadde vært regjerings-armeens siste skanse. Taliban hadde med kun 80.000 soldater i løpet av bare 11 dager, fullført kampen mot regjerings-hæren som hadde bestått av hele 300.000 av USAs og dennes alliertes veltrenede soldater, hvilke enten har desertert eller i alle fall ikke ønsket å slåss etter 20 års kamper uten annet endelikt på sikt enn død eller invaliditet.

 

Flyplassen ligger 6 kilometer utenfor Kabul sentrum og er besatt av afghanere og andre som fryktet for sine liv etter disses roller under den avgåtte regjeringens administrasjon, for utenlandske styrker eller annet for seierherrene suspekt virke. Disse har strømmet i tusentalls til flyplassen, som synes å være eneste fluktrute ut av landet så lenge de amerikanske tilførte sikkerhetsstyrkene kan holde flyplassen åpen, dog i tilfelle hele tiden i forståelse med Taliban-styrkene.

 

USA hadde avsluttet oppdraget

Angrepet på World Trade Center

Den amerikanske president Joe Biden, som har møtt sterk kritikk mot at USA trakk seg ut av landet. Biden har forsvart seg med at USA og dennes allierte gikk inn i Afghanistan hvorfra al-Qaida, den sunnimuslimske terroristorganisasjonen under ledelse av Osama bin Laden, opererte. Dette etter organisasjonens angrep på World Trade Center i New York den 11. september 2001 med den følge at 2.750 personer ble drept, i tillegg til 184 i det amerikanske forsvarets hovedkvarter Pentagon og 40 i en flystyrt i Pennsylvania, hvor ett av de kaprede flyene styrtet før det hadde fått gjort skade. Inngripen mot Afghanistan var for å hindre terroristorganisasjoner å operere ut fra det Taliban-ledede landet tilknyttet organiserte terrorangrep på USA og dennes allierte.

 

President Joe Biden

President Biden presiserte spesielt at USAs inngripen i Afghanistan ikke hadde til hensikt å gjøre en demokratisk statsdannelse av et diktatorisk ledet land. Ettersom den afghanske hæren ikke ville slåss for sitt eget land, hvorfor skulle USA sende sine soldater for om mulig å dø for et land disse ikke hadde noen tilknytning til eller interesse av. Amerikanerne har benyttet mer enn én milliard dollar til drift av sine styrker i Afghanistan i tillegg til døde og invalidiserte soldater og andre tjenestemenn og kvinner, slik at Presidentens logikk er fullt forståelig.

 

Toktet mot Bin Laden

Videre lykkes amerikanerne i et militært tokt under Obama-administrasjonen den 2. mai 2011 i Abbottabad i Pakistan, å drepe terrorlederen Bin Laden etter 10 års verdensomfattende jakt på vedkommende. Bidens utgangspunkt endte derfor med at USA hadde avsluttet sin 20-årige operasjon som følge av angrepet på World Trade Center 20 år forut.

 

Desperate folk på flyplassen

Hamid Karzai International Airport i Kabul

På flyplassen oppsto det kaotiske forhold blant de tusenvis av flyktninger som kjempet for sitt liv, for å komme seg ombord i fly som skulle ta av på vei ut av landet. Mange klenget seg på flyene i desperasjon. Syv personer skal har falt av fly som hadde lettet, dessuten ble det et problem å ta ned fly ettersom ett par tusen personer i desperasjon hadde klatret over det beskyttende gjerdet og tatt seg inn på rullebanen. To væpnede personer på rullebanen ble skutt av de amerikanske styrkene. Flyplassen ble derfor tidvis stengt for innkomne fly. Taliban har imidlertid meddelt at disse har gitt amnesti til ambassadepersonell og offentlige ansatte, hvilket kan ha lettet situasjonen noe.

 

Russerne oppretter diplomatisk kontakt

Den russiske ambassade i Kabul

Land, inkludert USA, Tyskland, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Nederland, Norge, Filippinene og Sverige, arbeider med å evakuere ambassadenes bemanning. Den russiske og den kinesiske ambassaden ble derimot ikke nedstengt.

Det russiske utenriksdepartementet har hatt divergerende meddelelser om at bemanningen på ambassaden ville bli redusert, men også at situasjonen i Kabul stabiliserer seg og at Taliban gjenoppretter den offentlige orden. Dette slik at den russiske ambassaden i Kabul vil fortsette å fungere som normalt. Det russiske statlige nyhetsbyrået RIA novosti har uttalt at utenriksdepartementet har etablert kontakt med Afghanistans nye myndigheter, samt med representanter for de nye myndighetene for å sikre sikkerheten til de russiske utsendingene i Afghanistan og lokale ansatte.

 

Kineserne tilbyr sin bistand

Den kinesiske ambassade i Kabul

Kineserne har imidlertid hatt løpende kontakt med Taliban med henvisning til artikkel i www.em24.uk – «Kina og Pakistan forhandler med Afghanistan» – link: https://www.em24.uk/kina-og-pakistan-forhandler-med-afghanistan/ Kineserne som syntes behørig forberedt på resultatet av kampene mellom Taliban og regjeringen, vil nok straks igangsette virksomhet som tjener både Kina og Talibans styre. For verden kan kinesernes tilstedeværelse være en fordel idet disse rimeligvis ikke vil tillate at Taliban støtter ukontrollerte terrorgrupperinger, herunder også Den islamske staten – IS, som allerede lenge skal ha vært godt etablert i Afghanistan. IS vil prinsipielt til dels ha felles interesser med uigurene i Xinjiang-provinsen i nordvest-Kina. Dette idet disse også muslimer, men det er for så vidt også det afghanske folk, inkludert Taliban. Det er likevel ikke urimelig å tro at Taliban for dennes egen del vil bli overstyrt av kinesernes gode tilbud om støtte til næringslivet i Afghanistan, framfor religiøse betraktninger. Dette selv om befolkningen vil bli religiøst styrt, hvilket er betraktet som et effektivt og godt styringsmiddel.

 

FNs generalsekretær

Generalsekretær Antonio Guterres

FNs generalsekretær Antonio Guterres oppfordret det internasjonale samfunnet til å gå sammen om å «undertrykke den globale terrortrusselen i Afghanistan». Guterres appellerte til FNs Sikkerhetsråd for å arrangere et hastemøte. Dessuten oppfordret denne det internasjonale samfunnet som helhet, om å stå sammen, jobbe sammen og handle sammen, samt også Taliban til å utvise tilbakeholdenhet for å beskytte liv og sikre at folks humanitære behov blir dekket. Videre var generalsekretæren bekymret for mottatte meldinger om brudd på menneskerettighetene vedrørende kvinnene og jentunger i Afghanistan. Han opplyste at FN fortsatt har ansatte og kontorer i Afghanistan, som hittil har blitt respektert, hvilke vil komme til å levere støtte til det afghanske folk. Guterres avsluttet med å si at «befolkningen i Afghanistan vil ikke bli abandonert». Det henvises til artikkel i www.em24.uk – «Taliban tar nå Kabul og sender kvinnene tilbake til middelalderen» – link: https://www.em24.uk/taliban-tar-na-kabul-og-sender-kvinnene-tilbake-til-middelalderen/

 

 

Featured image: Kaoset på Hamid Karzai International Airport i Kabul

16/08/2021