ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Russlands trussel om utplassering av taktiske atomvåpen i Belarus vil først og fremst medføre kortere responstid ved eventuell benyttelse mot Vest-Europa. Det gjensidige trusselbildet vil imidlertid bestå, men vil nok etter hvert føre til fornyende justering av strategi med hensyn til USAs beroende utplassering av taktiske atomvåpen i Nato-medlemsland, herunder økning av antall cruisemissiler som skal være lavere enn russernes.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Russia warns of deployment of nuclear weapons in Belarus» – link: https://www.em24.uk/russia-warns-of-deployment-of-nuclear-weapons-in-belarus/

 

Ikke-spredningsavtalen for atomvåpen – NPT
Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA kan besitte atomvåpen i henhold Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – NPT, signert i 1968 med virkning fra 1970. Disse nevnte land kan ikke overføre atomvåpen eller teknologi til en ikke-atommakt. Moskva har ikke hatt atomvåpen plassert utenfor Russlands grenser siden overgangen fra Sovjetunionens tid, men USA har hatt sådanne våpen utplassert både i Belgia, Tyskland, Nederland og Italia, dessuten også på base i Tyrkia. Det vises til artikkelen «Tyrkia ønsker atomvåpen» – link: https://www.em24.uk/tyrkia-onsker-atomvapen/

Ikke-spredningsavtalen påvirkes ikke av denne utplassering som har vært under USAs kontroll. Russlands president Vladimir Putin har påpekt at utplassering i Belarus vil også bli under russisk kontroll, altså, utplasseringen er således ingen overraskelse, men kun et element i Putins kontinuerlige atomretorikk, dog innenfor NPTs reguleringer.

 

Alternative stridshoder

Russisk mobil missil-utskytningsrampe

Cruisemissilene som benyttes til å bære atomstrids-hodene kan også benyttes til konvensjonelle stridshoder. Det kan være mulig at den russiske presidenten ønsker en mer stresset sfære i Ukraina ved benyttelse av cruisemissiler mot landet eventuelt utskutt fra belarusisk territorium. Det må antas at denne type missiler bli benyttet, om ikke annet grunnet mangel av alternativer mot Ukrainas stadig eskalerende våpen-arsenal levet fra Vesten.

Det er heller ikke urimelig at russerne trolig helt korrekt, kalkulerer med respons fra Ukraina vedrørende utskytning av eventuelle cruisemissiler uansett stridshode. Det vil rimeligvis være en fordel tilknyttet blant annet å holde den russiske opinionen i ro, at eventuelle slike represalier rammer belarussisk og ikke russisk territorium. Dessuten har man forholdet tilknyttet ukrainsk benyttelse av ammunisjonen med depleted uranium, hvilket russerne vil betrakte som angrep med «dirty bombs», som Putin betrakter som atomangrep.

Formodentlig ønsker ikke de russiske lederne å iverksette handlinger i henhold til sine framsatte trusler. Det vises til avslutning av avsnittet «Russisk atomreaksjon» i den ovennevnte innledende artikkelen – sitat: ««Dersom Kiev med slike våpen skulle angripe byer langt inne i det russiske området og forsøke å erobre territorier, vil russerne betrakte dette som bruk av skitne atombomber mot sitt land. Dette vil tvinge Moskva til å iverksette gjengjeldelsesaksjoner i form av en russisk atomreaksjon», uttalte Gavrilov.»

 

Belarus trekkes inn i krigen

Presidentene Putin og Lukasjenko

Det er imidlertid nytteløst å fabulere subjektivt om hva som foregår i de russiske ledernes hjerner. Det er sikket like mange meninger om dette som det finnes analytikere tilknyttet Ukraina-krigen. Sikkert synes det imidlertid nå som om at russerne kan mene at disse kan trekke Belarus direkte inn i krigshandlingene, hvilket dennes selvbestaltede leder president Aleksandr Lukasjenko hittil tilsynelatende har nektet.

Det vises til avsnittet «Regional militærgruppe» i artikkelen «Russian missile strikes in revenge for Kerch bridge attack», samt for øvrig til artikkelen «Russia also plan to suck up Belarus» – link: https://www.em24.uk/russia-also-plan-to-suck-up-belarus/

Videre er det ikke urimelig å betrakte Lukasjenkos besøk i Kina i tilknytning til russernes utplassering av atomvåpen i Belarus. Det vises til artikkelen «Lukashenko visits Xi Jinping» – link: https://www.em24.uk/alexander-lukashenko-visits-xi-jinping/

Overføring av atom-arsenaler til Belarus er et tegn på at russerne er sikre på å kunne overføre dette landet til sin besittelse. President Putin reddet landet fra Vesten og Nato-alliansen. Den protesterende befolkningens mening om disses framtid blir tilsidesatt som totalt irrelevant for diktatorene. Det vises til artikkelen «Hviterusslands demonstranter voldtas, tortureres og forsvinner» – link: https://www.em24.uk/hviterusslands-demonstranter-voldtas-tortureres-og-forsvinner/

 

Featured image: Defilering av atomvåpen på Den røde plass i Moskva

29/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!