ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den kinesiske tennisspilleren Peng Shuai, som senhøstes i fjor publiserte at en leder i det kinesiske kommunistpartiet hadde foretatt seksuelle overgrep mot henne, beklaget i et møte med IOC-president Thomas Bach i natt saksforholdet som kun en «misforståelse».

 

Den verdensledende kvinnelige tennisspilleren Peng Shuai publiserte den 2. november i fjor, en påstand om at den kinesiske visestatsministeren Zhang Gaoli, som var en av de syv ledende i det kinesiske kommunistpartiet, hadde foretatt seksuelle overgrep mot henne.

Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Tennisspilleren Peng Shuais forsvinning forårsaket WTA-forbud mot arrangementer i Kina» – link: https://www.em24.uk/tennisspilleren-peng-shuais-forsvinning-forarsaket-wta-forbud-mot-arrangementer-i-kina/

Peng Shuai

Peng Shuais’ publikasjon ble fjernet fra Internett etter bare 30 sekunder og hun forsvant deretter umiddelbart fra offentligheten. Hun var borte fra offentligheten i tre uker mens verdensopinionen og hennes kollegaer arbeidet nærmest desperat for å få henne løslatt.

Styret i den verdensomfattende Women’s Tennis Association – WTA, suspenderte alle turneringer som skulle finne sted i Kina og Hong Kong. Deretter dukket imidlertid Peng senere opp offentlig og beklaget sitt utsagn, mens hun aktivt signerte ballonger for barn, hvor hun også viste at hun tilsynelatende var i god form.

 

Møte med IOC-presidenten

Thomas Bach

For å få ryddet eventuelle spekulasjoner vedrørende Pengs godtbefinnende av veien, kom hun i dag tidlig lokal tid i Beijing, i natt i Europa, til et avtalt møte som var arrangert med IOC-president Thomas Bach i dennes sikkerhetssløyfe, som også benevnes som sikkehetsboble i vestlige media. De vises herom til artikkelen «Beijings Vinter-OL 2022 pandemikontroll» -link:  https://www.em24.uk/beijings-vinter-ol-2022s-pandemikontroll/

Tennisstjernen Peng beklaget over for IOC-president Bach at hennes publikasjon i november skyldtes en «misforståelse». Det var således intet mer å si om saksforholdet.

 

Unngår konspirasjonsteorier

Bach og Peng på OL-tribunen

Å gjøre betraktninger om Peng snakket sant eller ikke vil kun være konspirasjonsteorier. I tilfelle bemerkes at myndighetene begår grov korrupsjon også i land som ikke klassifiseres som korrupte, men ønsker å bli rangert som såkalt korrupsjonsfrie eller relativt korrupsjonsfrie. I slike land begås likevel grov korrupsjon.

Korrupsjon begås for å beskytte offentlige funksjonærer innen politi, rettsvesen og skattevesen, herunder også banker og disses ansatte, hvilke belønnes med fordeler for de som utfører korrupsjon, også benevnt som bekjentskaps-korrupsjon. Folk som utsettes for korrupsjon rømmer fra disse såkalte korrupsjonsfrie demokratiene og blir korrupsjons-flyktninger. Samtidig benytter disse såkalt korrupsjonsfrie demokratiene den angivelige mangelen på korrupsjon som reklame for landet i utlandet.

Før Peng forlot sikkerhetsboblen der Thomas Bach befant seg, fortalte hun at hun hadde bestemt seg for å legge opp som aktiv tennisspiller, i henhold til kinesiske media. Dette kan ha blitt straffen for å påberope seg me-too-rettigheter. Da hun forlot boblen ville Peng ikke lenger bli tilgjengelig for kommentarer, slik at hennes me-too sak ikke vil forstyrre OL-arrangementet.

 

 

Featured image: Den kinesiske tennisspilleren Peng Shuai

08/02/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!