ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den verdensledende kvinnelige tennisspilleren Peng Shuai publiserte den 2. november i år, en påstand om at den kinesiske visestatsministeren, som var en av de syv ledende i det kinesiske kommunistpartiet, Zhang Gaoli hadde foretatt seksuelle overgrep mot henne. Dette førte umiddelbart til at Peng forsvant fra offentligheten. Hun var borte i tre uker mens verdensopinionen arbeidet for å få henne løslatt.

 

Det ble under Pengs fravær fremmet saklige spørsmål om eventuelt å suspendere vinter-OL i 2022 som arrangeres i Kina, dersom ikke Peng straks ble framstilt offentlig og uskadet. Da hun endelig dukket opp igjen hadde hun imidlertid måttet framsette kontraherende påstander tilknyttet overgrepspåstanden.

 

Women’s Tennis Association – WTA

WTAs direktør Steve Simon

Etter at Peng kom med en påstand om seksuelle overgrep fra en kinesisk framtredende partileder, sa lederen for styreorganet for kvinnetennis, Women’s Tennis Association – WTA, direktør Steve Simon, at han var bekymret for sikkerheten til spillerne ved turneringer i Kina. Det ble følgelig besluttet og kunngjort i går, onsdag den 2. desember, at styret i WTA suspenderte alle turneringer som finner sted i Kina og Hong Kong.

Administrerende direktør Steve Simon uttalte at, «Jeg ser ikke hvordan jeg kan be våre idrettsutøvere om å konkurrere der når Peng Shuai ikke har lov til å kommunisere fritt og tilsynelatende har blitt presset til å motsi sin påstand om seksuelle overgrep». Direktøren sa videre, at Pengs påstand «måtte lyttes til og tas på alvor» og at hun hadde vist «styrke og mot» ved å si fra, spesielt fordi «hun visste om hvilke farer hun ville møte».

 

Kinesisk Me too sak

Tidligere visestatsminister Zhang Gaoli

Styret i WTA besluttet også at Pengs uttalelse på sosiale media skulle siteres, «Selv om det er som et egg som treffer en stein, eller om jeg er som en møll trukket mot flammen, som inviterer til selvdestruksjon, vil jeg fortelle sannheten om deg (red. anmerkning: dvs. tidligere visestatsminister Zhang )».

 

 

WTA avsluttet sitt kommunike med at, «Vi kan ikke sette spillere og ansatte i fare».

 

Kinas utenriksdepartement kommenterte avgjørelsen med at disse er motstandere av politisering av sport. Det kinesiske tennisforbundet – CTA, uttalte også at disse var indignerte og motstandere av avgjørelsen, «Den ensidige avgjørelsen til WTA, angivelig for å beskytte sine spillere, ble tatt basert på fiktiv informasjon. Det plager og skader ikke bare den aktuelle utøveren selv, men vil også alvorlig skade kvinnelige tennisspilleres rettferdige muligheter til å konkurrere, dessuten skade interessen til hele tennissporten».

 

Storpolitisk forhold

Tennisspilleren Peng Shuai

Frykten for sikkerheten til Peng Shuai avtok noe etter at opptakene av henne i live dukket opp, bekymringene for hennes sikkerhet har imidlertid bestått. Saken har fått storpolitiske konsekvenser ettersom EU på tirsdag til og med ba Kina om å gi verifiserbare bevis for Pengs velvære. Videre har US-amerikanerne antydet suspensjon av Vinter-OL 2022 i Bejing.

 

Inntil videre vil det uansett ikke bli arrangert noen av årets WTA-finaler i Kina, ettersom ingen spillere og ansatte kan settes i fare.

Beijings utenriksdepartement bemerket ultimo november vedrørende Pengs forsvinning, at informasjon derom ble eskalert for politiske formål.

 

 

Featured image: Tennisspilleren Peng Shuai

03/12/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!