ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Amazonas, verdens største regnskog som omfatter 6,7 millioner kvadratkilometer i Sør-Amerika, har hittil i år redusert avskogingen med anslått omkring 46 prosent. Regnskogen ligger i ni av kontinentets land, hvorav 60 prosent av regnskogen beror i Brasil, mens resten deles mellom åtte andre land bestående av Bolivia, Colombia, Ecuador, Fransk Guyana – et fransk oversjøisk territorium, Guyana, Peru, Surinam og Venezuela.

 

Avskogingen av Amazonas i landene Bolivia, Brasil, Colombia og Peru har hittil i år fram til den 10. november, avtatt med mellom nær 60 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Amazon Conservations skogovervåkingsprogram. Avskogingen av gammel skog ble i år redusert til omkring vel 9.100 kvadratkilometer fram til den 8. november. Det laveste nivået siden 2019, som er det første året oppgraderte nøyaktige satellittvarsler om avskoging har vært tilgjengelig. Dataene strekker seg altså til den 8. november, men resten av året er det en lav periode med avskoging, ettersom voldsomme regnvær rammer store deler av Amazonas og gjør det vanskelig for tømmerhoggernes arbeider i skogen.

 

Skog langs en bekk i Brasil

 

Denne store nedgangen i avskogingen må karakteriseres som en markant omvending for regionen, som er avgjørende for å dempe klimaendringene ettersom trærne absorberer enorme mengder karbondioksid som bidrar til å øke den globale oppvarmingen.

Reduksjonen faller sammen med regjeringsskiftet i fjor til støtte for venstreorienterte presidenter i både Brasil og Colombia, som begge prioriterer skogens bevaring. De høyeste nivåene befinner seg i det sørvestlige Amazonas omfattet Peru og nordøst i Guyana, samt i Surinam. Dessuten i Venezuela, men også fortsatt i deler av Brasil som hittil har unnsluppet president Lula da Silvas styrende hånd.

Analytikere krediterer spesielt president Lula da Silva som tiltrådte ledelsen av Brasil fra nyttår, for mesteparten av nedgangen i avvirkningen. Dette grunnet den sterkere håndhevelsen av miljøloven i Brasil vedrørende skogvernet. Brasil besitter altså størstedelen av skogsarealet. President da Silvas forgjenger, president Jair Bolsonaro, hadde prioritert regnskogens områder ryddet for gruvedrift, dyrknings- og beiteområder, samt alt annet.

Årets store reduksjon av avskogingen gir innlysende Amazon-landene en større innflytelse for å presse til seg for å få bevaringsfinansiering i det pågående FNs COP28-klimatoppmøte i Dubai. I 2021 lovet mer enn 100 land – inkludert mange fra Amazonas – å stoppe avskogingen globalt innen slutten av tiåret.

Analyse fortatt av EU basert på NASA-data og en varslingssatellitt skutt opp fra den europeiske romfartsorganisasjon, dog med en rekke manglende og usikre datagrunnlag, anslår denne likevel at ved eventuell destruksjon av Amazonas, som inneholder minst nær 40 milliarder tonn karbon som blir sluppet ut i atmosfæren, hvilket tilsvarer anslått en beregnet mengde som er langt større enn 2,5 ganger de menneskeskapte klimagassutslippene fra tidenes morgen, omfattet alle kilder globalt per 2022.

 

President Luiz Inácio Lula da Silva

 

Det er Brasils president Lula da Silvas som har ledet et framstøt blant sine Amazonas-naboer, samt andre land med regnskog, for å få rike nasjoner til å betale for bevaring av skogen.

Den colombianske avskogingen gikk ned med 67 prosent, rimeligvis på grunn av president Gustavo Petros miljøpolitikk, som dog har vært noe skiftende grunnet geriljakrigere som tidligere kontrollerer områder med store deler av skogen.

Bolivia opplevde imidlertid også en redusert avskoging og er rangert som tredje høyeste etter Brasil og Den demokratiske republikken Kongo, ifølge data fra overvåkingskontoret Global Forest Watch. Boliviansk avskoging falt med nesten 60 prosent, men landet kjemper mot massive skogbranner som imidlertid ikke var direkte relatert til Amazonasskogen. Ellers var det ikke ensbetydende grunner til hva som forårsaket en nedgang av avvirkningen i Peru.

 

Videre lesning
For at leserne skal få et inntrykk av hvor viktig verden betrakter regnskogenes betydning for verdens klima, henvises til en del tidligere artikler innrykket i EuropMedia www.em24.uk, relatert til Amazonasskogen, for videre lesning:

«The Amazon is affected by severe drought» – link: https://www.em24.uk/the-amazon-is-affected-by-severe-drought/, «Amazon deforestation continues?» – link: https://www.em24.uk/amazon-deforestation-continues/, «Atmospheric carbon dioxide passed 50 % of pre-industrial levels » – link: https://www.em24.uk/atmospheric-carbon-dioxide-passed-50-of-pre-industrial-levels/, «International agreements on conservation of biodiversity» – link: https://www.em24.uk/international-agreements-on-conservation-of-biodiversity/, «COP 27 establishes fund to cover affected nations’ loss and damage» – link: https://www.em24.uk/cop27-establishes-fund-to-cover-affected-nations-loss-and-damage/, «UN climate summit in Egypt greenwashing?» – link: https://www.em24.uk/un-climate-summit-in-egypt-greenwashing/, «Hva om ikke klimamålet nås? » – link: https://www.em24.uk/hva-om-ikke-klimamalene-nas/, «Palmeoljeforsyningskjeden en korrupsjonsprosess?» – link: https://www.em24.uk/palmeoljeforsyningskjeden-en-korrupsjonsprosess/, «Amazonas’ skoger gir netto utslipp til klimakrisen» – link: https://www.em24.uk/amazonas-skoger-gir-netto-utslipp-til-klimakrisen/, «Avskoging av regnskogen i Amazonas størst på 15 år» – link: https://www.em24.uk/avskoging-av-regnskogen-i-amazonas-storst-pa-15-ar/, «Klimaendringer gjør verden mer utrygg» – link: https://www.em24.uk/klimaendringer-gjor-verden-mer-utrygg/, «Skuffende klima-konferanse i Madrid» – link:  https://www.em24.uk/skuffende-klima-konferanse-i-madrid/ og «USA ut av Parisavtalen – klimaforskere bekymret» – link: https://www.em24.uk/usa-ut-av-parisavtalen-klimaforskere-bekymret/

 

Featured image: Avskoget Amazonasskog

04/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!